Gramática práctica AVANZADO

🧑 individual   🕰 24 horas / 7 días

🏍 ritmo propio

Cena: 240,00€

 

Musím vedieť niečo po španielsky, aby som sa mohol zapísať do tohto kurzu?

 • Áno, vyžaduje sa minimálne úroveň B1.

Aký je cieľ kurzu?

 • Zlepšiť lingvistické kompetencie v španielčine.

Dostanem nejaký certifikát?

 • Áno, po absolvovaní kurzu dostanete akreditovaný certifikát potvrdzujúci Vaše absolvovanie a ukončenie kurzu.

Kredity: 4

Kedy môžem začať študovať?

 • Po prijatí školného za kurz obdržíte vstupné údaje do auly virtual a môžete začať kedykoľvek počas 24 hodín a 7 dní v týždni.
 • Prístup ku kurzu máte 6 mesiacov od jeho začatia.

Aký je rozsah kurzu?

 • Kurz má 100 hodín.

Čo tento kurz zahŕňa?

Kurz má teoretické časti a veľa praktických cvičení.

 • El sustantivo. El género y el número.
 • Artículos
 • Demostrativos
 • Posesivos
 • Indefinidos
 • El adjetivo. Los pronombres. Adverbios.
 • Subordinadas adverbiales
 • El régimen preposicional
 • Los fonemas y las letras
 • El verbo
 • Los verbos españoles
 • Formas y flexión verbal
 • La voz
 • El modo
 • El tiempo
 • El número y la persona
 • El aspecto
 • El empleo de los tiempos y modos en español
 • Clases de verbos según su significado
 • Clases de verbos según su conjugación
 • Paradigmas de la conjugación
 • Los verbos auxiliares
 • Modelos de conjugación de los verbos regulares
 • Los verbos pronominales
 • Los verbos con modificaciones ortográficas
 • Los verbos irregulares
 • Verbos con peculiaridades propias
 • Los participios irregulares
 • Los verbos unipersonales (o impersonales) más corrientes en español
 • Los verbos defectivos más corrientes en español
 • El uso de HABER y TENER
 • El verbo GUSTAR
 • Algunas variantes hispanoamericanas en la conjugación de los verbos
 • Indicativo
 • Imperativo
 • Subjuntivo
 • Perífrasis verbales

Čo ďalej?

 

Čo zahŕňa školné za tento kurz?

 • Prístup do auly virtual (virtuálna trieda) 24 hodín denne 7 dní v týždni na obdobie 5 mesiacov od začatia kurzu.
 • Kontrolu a opravu cvičení.
 • Individuálneho tútora.
 • Akreditovaný certifikát zaslaný priamo domov.

 

 

<< späť