Kvízy

  

Radi kvízujete?

Ukážte, čo viete!

Ide nám na Slovensku lepšie slovenčina alebo angličtina?

Zapoj sa do SLJ a/lebo AJ kvízu!

Vyhodnotenie: 6. decembra

Z riešiteľov so správnymi odpoveďami vyžrebujeme výhercu tohto 👇 balíčka.

🇸🇰 🇸🇰 🇸🇰

v

🇬🇧 🇬🇧 🇬🇧

📬 OBČASNÍK JV 📬

~ • ~

Najnovšie články