LexiGram

LexiGram je jazykový projekt (inovovaná verzia niekdajšej online Štafety) zameraný na lexiku a gramatiku jazykov.

Si Lexi1, či Gram1?

Alebo oboje!

LexiGram je zaevidovaný medzi aktivitami akceptovanými v ocenení Jazykové ESO.


Kto sa môže zapojiť?

 • Žiaci ZŠ, študenti SŠ.
 • Záujemcovia sa môžu zúčastniť jednej zvolenej verzie alebo oboch (verzie viď nižšie)

Forma LexiGramu

 • KOLÁ: online, dve kolá – Postupové kolo (PK) a Finálové kolo (FK)
 • VERZIE: Lexi1 (zameraný na SZ) a Gram1 (zameraný na gramatiku)
 • ÚROVNE: 2, 4, 6, 8, 10 (2 = učí sa jazyk 1 až 2 roky, začal 3tí rok; 4 = učí sa jazyk 3 až 4 roky, začal 5ty rok …)

Čo budeme robiť?

Zaregistrovaní záujemcovia obdržia link do online sekcie, v ktorej riešia úlohy zamerané na SZ (Lexi1) alebo na gramatiku (Gram1).

Je potrebné niečo vedieť ;), nie sú tam úlohy typu multichoise (vyberte z možností).

Úlohy sú zostavené jazykovými odborníkmi, ktorí majú zároveň aj vlastné skúsenosti s výučbou jazykov v spolupráci s rodenými hovorcami s jazykovým vzdelaním.

Pre pedagógov môže LexiGram poslúžiť aj ako istá forma opakovania, či obrazu zručností v daných jazykových oblastiach, aktivita pre Európsky deň jazykov a aktivita do CV.

Čo vyhráme a postupový kľúč?

Po absolvovaní Postupového kola (PK) obdržia všetci, aj menej úspešní, účastníci e-certifikát o účasti.

Účastníci s výsledkom 60 – 89 lexigramov obdržia e-certifikát Úspešný riešiteľ Lexi1 a/lebo Gram1.

Účastníci, ktorí získajú 90 – 100 lexigramov, postupujú do Finálového kola (FK). Účastníci FK dostávajú e-diplom Finalista Lexi1 a/lebo Finalista Gram1.

Riešitelia, ktorí získajú vo FK min. 100 lexigramov obdržia e-diplom Jedmotka v Lexi1 a/lebo Jednotka v Gram1.

Víťazmi sa stanú riešitelia, ktorí získajú najviac lexigramov v danej jazykovej kategórii a získajú diplom, pc 2v1 a veľkého plyšáka.

Riešitelia na druhom mieste v danej jazykovej kategórii získajú diplom, smartphone a malého plyšáka.

Riešitelia na treťom mieste v danej jazykovej kategórii získajú diplom, multiusb a malého plyšáka.

Čo potrebujeme, aby sme sa mohli zúčastniť?

 1. jazykový elán
 2. jazykovú / pc učebňu, pc s pripojením na internet
 3. zaregistrovať sa

Termíny LexiGramu 2022

 • Registrácia: je otvorená tu
 • PK: 26. – 30. september 2022
 • FK: 24. – 28. október 2022

Jazykové kategórie pre 2022

 • SLJ 2, 4, 6, 8, 10 (slovenčina)
 • AJ 2, 4, 6, 8, 10 (EN English)
 • RJ 2, 4, 6 (RU ruština)
 • ŠJ 2, 4, 6 (ES español)
 • FJ 2, 4, 6 (FR français)
 • NJ 2, 4, 6 (DE Deutsch)
 • ČJ 2, 4, 6, 8, 10 (CZ čeština)
 • MJ 2, 4, 6, 8, 10 (MA magyar)
 • PJ 2, 4, 6, 8, 10 (PO polski)