BB kraj výsledky semifinále

18.03.2016 20:07

 

Výsledky sú zoradené podľa jazykov a kategórií od I. po III..

Postupujúcim súťažiacim gratulujeme!

Ostatným ďakujeme za účasť.

Súťažiaci postupujúci na krajské finále

Krajskí finalisti

 

POÉZIA - PRÓZA

 

I. AJ P-P PT

Bečková Michaela - ZŠ Narnia, Banská Bystrica

Bendulová Nina - ZŠ J. A. Komenského, Revúca

Marák Eduard - Súkr. ZŠ, Lučenec

Pentka Samuel - ZŚ Vajanského, Lučenec

 

II. AJ P-P PT

Dudková Natália

Ďurišová Anna - Súkr. gymnázium, Lučenec

Poloha OIliver - ZŠ Narnia, Banská Bystrica

Sochorová Petra - ZŠ Narnia, Banská Bystrica

 

II. AJ P-P PT+

Patterson Elizabeth Anna - ZŠ Narnia, Banská Bystrica

Rumbold Jayce Tucker - ZŠ Narnia, Banská Bystrica

Rumbold Jailine Paige - ZŠ Narnia, Banská Bystrica

 

III. AJ P-P PT

Gonová Júlia - Súkr. gymnázium, Lučenec

Kulichová Ema - Súkr. gymnázium, Lučenec

 

I. NJ P-P PT

Lepiešová Chiara Riana - SZŠ Gemerská cesta, Lučenec 

 

II. NJ P-P PT

Gregorová Sofia - Súkromné gymnázium, Lučenec

Veszeleiová Kristína - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica

 

III. NJ P-P PT

Sajenková Nina - Súkr. gymnázium, Lučenec

Čunderlíková Ivana - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica

 

I. RJ P-P PT+

Lugovkina Anna - ZŠ Narnia, Banská Bystrica

 

II. RJ P-P PT+

Švarcbacherová Dominika - Športové gymnázium, Banská Bystrica

 

D R Á M A

 

I. AJ D PT

Thumbelina - ZŠ Vajanského, Lučenec

 

I. AJ D VT

A Crazy Story - ZŠ J. A. Komenského, Revúca

Punchinello - ZŠ Narnia, Banská Bystrica 

 

II. AJ D PT

Liza and the Lost Letter - ZŠ s MŠ Jelšava

 

II. AJ D VT

The Real Story of Three Little Pigs - ZŠ s MŠ Jelšava 

You, You´ll Like It - ZŠ Narnia, Banská Bystrica

 

II. NJ D PT

Salz ist wertvoller als Gold - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica

 

II. NJ D VT

Geisel - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica