Finále Kvet 2015 - Trnava

28.03.2015 09:45

 

Výsledky krajského finále 17. 4. 2015

 

Výsledky sú zoradené od kategórie I. po kategóriu III.; jazyky v poradí AJ-NJ-RJ-ROJ-SFF; typ tvorby PT nasledované VT. Umiestnenie je uvedené pred súťažiacim.
 

 

I. AJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

2. Dakóová Petra - ZŠ Jilemnického ul., Dunajská Streda

3. Drew Mendlová Lee Gabriela - ZŠ Komenského, Senica

1. Miklošíková Johana - ZŠ Koperníková, Hlohovec

 

I. AJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

3. Beničková Nina - SZŠ BESST, Trnava

3. Fox Michal - SZŠ BESST, Trnava

3. Hypký Frederik . SZŠ BESST, Trnava

 

I. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

1. Three Little Pigs - SMŚ Slniečko, Skalica

 

I. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

1. Where is my home? - Cool School, Senica

 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

3. Barančík Filip - Cool School, Senica

1. Izakovič Damián - ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou

2. Mančíková Ema - ZŠ J. Fándlyho, Sereď

1. Mančíková Eva - ZŠ J. Fándlyho, Sereď

 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA +

1. Sukhovolskaya Zhana - SZŠ BESST, Trnava

 

II. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

1. Hamlet - ZŠ s MŠ Banka

 

II. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

1. The Most Beautiful Princess - ZŠ Vajanského, Skalica

 

III. AJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA 

2. Garová Vanesa - Gymnázium I. Kupca, Hlohovec
 
 

II. NJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

2. Rozňáková Alexandra - ZŠ ul. M. Gorkého, Trnava

3. Vlčková Lucia - ZŠ Horné Otrokovce

 
 

III. RJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA 

1. Masárová Soňa - Gymnázium PdC, Piešřany

 
SFF 
1. Nguyen Dac Tien - ZŠ ul. Jilemnického, Dunajská Streda
1. Vuong Do Anh Minh - ZŠ ul. Jilemnického, Dunajská Streda

 

ORIENTAČNÝ HARMONOGRAM - TRNAVA

 

V harmonograme je potrebné počítať s prípadnými odchylkami podľa reálnej situácie.

KRAJ – MIESTO KONANIA

JAZYKOVÁ KATEGÓRIA

TERMÍN A ČAS 

Trnavský

CVC Kalokagatia

Strelecká 1 

Trnava

17. apríl 2015

Registrácia účastníkov 

08:30 – 09:00

Otvorenie podujatia

09:00

I. AJ Poézia&próza PT

I. AJ Poézia&próza PT+

I. AJ Dráma PT

I. AJ Dráma VT

SFF

II. NJ Poézia&próza PT

09:02 - 10:35

Break

10:35 – 10:45

III. RJ Poézia&próza PT

III. AJ Poézia&próza PT

II. AJ Poézia&próza PT

II. AJ Poézia&próza PT+; VT

II. AJ Dráma PT 

II. AJ Dráma VT

10:45 – 12:25

Vyhodnotenie

od 12:35

 


PRODUKT MESIACA

Neboli nájdené žiadne záznamy.