Jazykový kvet 2015 krajské finále

10.04.2015 09:35

Jazykovy kvet 2015 krajske finale sutaze

Krajské finálové kolá celoslovenskej jazykovo-umeleckej súťaže Jazykový kvet 2015 sa uskutočnia v dňoch 16. a 17. apríla.

 

Jazykový kvet je projekt v prednese poézia a prózy a v dráme v cudzích jazykoch určený pre deti a mládež od 4 do 19 rokov. Prihlásiť sa môžu záujemcovia prostredníctvom svojej školy, alebo aj individuálne (vyžaduje sa súhlas rodiča resp. zákonného zástupcu). 

 

Súťaž je registrovaná Ministerstvom školstva, je držiteľom IALF Accreditation-LP a koná sa pod záštitou J.E. Prezidenta SR.

 

Finálovým kolám predchádzali semifinále v krajských mestách, počas ktorých poroty rozhodovali o postupe súťažiacich. Poroty mali možnosť vidieť množtvo krásnych súťažných príspevkov z prevzatej a vlastnej tvorby a rozhodovanie, kto má postúpiť, nebolo vždy a všade jednoduché.

Suma sumárum si poďakovanie a pochvalu zaslúžia všetci súťažiaci a pedagógovia, ktorí prišli na súťaž, aby odprezentovali svoje príspevky, ktoré si pripravili a veríme, že príprava na súťaž nebola len usilovným jazykovým tréningom, ale aj spoločnou zábavou.

Aké bolo zastúpenie jazykov na semifinále?

Košický kraj: AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ, TJ

Prešovský kraj: AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ

Žilinský kraj: AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ, SFF

Trenčiansky kraj: AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ

Banskobystrický kraj: AJ, NJ, FJ, TJ

Nitriansky kraj: AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ

Trnavský kraj: AJ, NJ, RJ, SFF

Bratislavský kraj: AJ, NJ, FJ

Kategóriou s najvyšším počtom súťažiacih bola celkovo všeobecne opäť kategória II. AJ PT.

Vlastné tvorivé pero (alebo pc) mali súťažiaci v angličtine, nemčine, ruštine a španielčine.

Počas krajských finále poroty určia umiestnenia v jednotlivých kategóriách a súťažiaci na prvých miestach postúpia ďalej na celoslovenské finále 15. mája v Nitre.

Priebeh ročníka 2015: https://www.jazykovevzdelavanie.sk/products/jazykovy-kvet-2015/

Tlačové správy