NAJ JŠ 2015 - Navrhovanie kandidátov

02.12.2014 08:45

Navrhovanie kandidátov pre ocenenie "NAJ jazyková škola Slovenska 2015" sa začalo.

Prvá fáza ocenenia bude prebiehať od 2. decembra 2014 do 15. februára 2015.

 

Jazyková škola so záujmom o kandidovanie sa môže prihlásiť sama zaslaním navrhovacieho formuáru.

Jazykovú školu na pozíciu kandidáta môže navrhnuť aj iná osoba (napr. študent, exštudent) rovnako zaslaním daného formuláru.

Za jedného kadidáta sa považuje jedna škola alebo jedna samostatná pobočka školy, pričom v prípade siete škôl je možné navhrhnúť maximálne tri pobočky.

Následne od 1. marca 2015 budú uverejnené nominované školy, za ktoré môže verejnosť hlasovať a ktoré bude postupne hodnotiť porota.

Víťazné jazykové školy získajú okrem prestížneho titulu a diplomu aj rôzne bonusové odmeny.

Stránka ročníka 2015 s navrhovacím formulárom.

Hlavná stránka ocenenia NAJ JŠ SR.

Tlačové správy