Pozvanie Prezidenta

15.02.2015 15:45

 

V jeseni prevzal nad súřažou Jazykový kvet záštitu pán Prezident SR.

V tejto súvislosti bolo pánovi Prezidentovi zaslané oficiálne pozvanie na celosslovenské finále súřaže. Na celoslovenskom finále sa predstavia súřažiaci zo všetkých krajov Slovenska, ktorí sa umiestnia na prvých miestach vo svojej súřažnej kategórii.

Čo je to záštita?

Prevzatím záštity nad nejakým podujatím, projektom, daná osoba vyjadruje myšlienkový súhlas s poslaním, cieľmi, ideou, zameraním daného projektu, podujatia.

Záštita nie je financovanie, či sponzorovanie projektu.

Tlačové správy