NR kraj - výsledky semifinále

02.03.2016 22:15

Výsledky sú pridávané postupne.

Radené su podľa jazykov a kategórií od I. po III..

Postupujúcim súťažiacim gratulujeme! 

Všetkým ostatným ďakujeme za účasť.

Súťažiaci postupujúci na krajské finále

Krajskí finalisti

 

POÉZIA - PRÓZA

 

I. AJ P-P PT

Kováčik Krištof - ZŠ Zbehy

Kováčová Eliška - ZŠ K. Pribinu, Nitra

Kovarčíková Hana - ZŠ K. Pribinu, Nitra

Moreira Kiara - ZŠ Saratovská, Levice

Špek Samuel - ZŠ Devínska, Nové Zámky

 

I. AJ P-P PT+

Van Wyk Daniel -  ZŠ K. Pribinu, Nitra

 

II. AJ P-P PT

Benčíkova Laura - ZŠ K. Pribinu, Nitra

Gašparová Viktôria - ZŠ Saratovská, Levice

Polakovičová Simona - ZŠ Hradná, Nové Zámky

Vanyová Viktória - ZŠ Dvory nad Žitavou

Rybárová Veronika - ZŠ Báb

 

II. AJ P-P PT+

Briediková Ema - ZŠ sv. Michala, Levice

 

II. AJ P-P VT+

Lacková Soňa - ZŠ Saratovská, Levice

 

III. AJ P-P PT

Gemmel Ján - SZŠ, Nitra

Kompasová Anna - SKŠ, Nitra

Olšová Veronika - Gymnázium ul. 17 nov., Topoľcany

 

III. AJ P-P PT+

nepostúpil nikto

 

III. AJ P-P VT

Kostelanský Dominik - SOŠOaS, Zlaté Moravce

 

III. AJ P-P VT+

Červenáková Henrieta - Gymnázium Golianova, Nitra

Vavríková Natália - SSŠ, ŠturovoNJ

 

I. NJ P-P PT+

Barthová Karolína - ZŠ Mojmírovce

Bauman Saskia - ZŠ J. Hollého, Topoľčany

 

II. NJ P-P PT

Lörinczová Marianna - ZŠ Mojmírovce

Lisyová Kristína - ZŠ Zbehy

Poláková Iveta - ZŠ Zbehy

 

II. NJ P-P PT+

Barthová Paula - ZŠ Mojmírovce

 

III. NJ P-P PT

Dobaiová Daniela - Gymnázium Párovská, Nitra

Laudonová Klaudia - Gymnázium, ul. 17 nov., Topoľčany

 

III. P-P PT+

Kovácsová Dagmar - SOŠ Cintorínska, Nitra

 

III. NJ P-P VT

Mézes Angela - Gymnázium JAK s VJM, Želiezovce

 

II. RJ P-P PT

Kmeťová Daniela - ZŠ Levická, Vráble

Tyshchuk Alyna - ZŠ Devínska, Nové Zámky

 

III. RJ P-P PT

Halúzová Katarína - GJK, Zlaté Moravce

Kaplanová Jana - GJK, Zlaté Moravce

 

III. ŠJ P-P PT

Meszárosova Evelina - Gymnázium Golianova, Nitra

Sýkora Samuel - Gymnázium Golianova, Nitra

 

FJ

nepostúpil nikto

 

 

D R Á M A

 

I. AJ D PT

The Sleeping Beauty - ZŠ ul. sv. Michala, Levice

The Ugly Duckling - ZŠ Hradná, Nové Zámky

 

I. AJ D VT

Aliz - ZŠ Devínska, Nové Zámky

The Four Seasons - ZŠ ul. G. Bethlena, Nové Zámky

 

II. AJ D PT

God`s Messenger Department - ZŠ Hradná, Nové Zámky

 

II. AJ D VT

Agreement in School - ZŠ Devínska, Nové Zámky

Dog`s Life - ZŠ J. Hollého, Topoľčany

 

III. AJ D PT

Annabel Lee - Gymnazium ul. 17 nov., Topoľčany

Superhero Support Group - Gymnazium Párovská, Nitra

Tearing me Apart*- Gymnázium ul. 17 nov., Topoľčany

 

III. AJ D VT

Romeo and Juliet in Time - SOŠOaS, Zlaté Moravce

 

III. AJ D VT+

Me, Myself and I - Gymnázium Golianova, Nitra

 

II. NJ D PT

Die Kriminacht - ZŠ Hradná, Nové Zámky

Jazykový kvet 2016 jazykovy-kvet-2016/