Online English

 

TENSES ~ ČASY

V tejto časti nájdete:

  • časy (prítomný, minulý, predprítomný, atď.)

>>> Tenses

 

VERBS ~ SLOVESÁ

V tejto časti nájdete:

  • pravidelné a nepravidelné slovesá (talk-talked, write-wrote)
  • Make or Do
  • Say or Tell
  • Phrasal Verbs (put out)

 

>>> Verbs

 

VOCABULARY ~ SLOVNÁ ZÁSOBA

V tejto časti nájdete:

  • Nouns ~ podstatné mená (Plural child – children, Compoond Nouns teapot, etc.)
  • Adjectives ~ prídavné mená (Antonyms small – big, Feelings happy, etc.)
  • Prepositions ~ predložky (at, on)
  • Like or As

 

>>> Vocabulary

 

<<< Online cvičenia

🇸🇰  🇬🇧  🇪🇸