Prihláška na ŤUKNI 2022

 

Pravidlá ŤUKNI 

 

Postup zaslania prihlášky na súťaž je ZMENENÝ !!!

V prihláške sa uvádza vekovo-jazyková kategória/kategórie a počet súťažiacich, ktorí sa danej kategórie súťaže zúčastnia.

Menoslov, údaje o súťažiacich a súťažných príspevkoch sa posielajú po prijatí e-pozvánky na prvé kolo (Postupové kolo) spolu s poviedkou.

Kto môže prihlásiť súťažiaceho na súťaž?

  • pedagóg školy
  • rodič
  • plnoletý súťažiaci, ktorý sa už niekedy súťaže zúčastnil sa môže prihlásiť sám

Postup

  1. Vyplňte prihlášku a odošlite ju. Pri kategórii, do ktorej nikoho neprihlasujete, označte vo výbere prázdne políčko
  2. Po odoslaní sa zobrazí na stránke oznam, či bola odoslaná.
  3. Po kontrole prihlášky Vám príde potvrdenie s ďalšími inštrukciami do 7-14  pracovných dní.

Vložné na ŤUKNI:

  • členovia 4€ / 1 súťažiaci / jazyk; nečlenovia 5€ / 1 súťažiaci / jazyk

Vložné zahŕňa aj vstup na cca 20 min. webinár o písaní poviedok, ktorý bude prístupný 22. – 30. 10. 2021 (obdržíte avízo e-mailom).

SKRATKY: ŤUK = ŤUKNI, VT = vlastná tvorba, +BIL = bilingvalizmus

Ak chcete na vložné použiť kredit Tvorivé prasiatko, uveďte v prihláške do Poznámky váš kód (je uvedený na e-kartičke Tvorivé prasiatko).

 

 

Pravidlá pre ŤUKNI 2022 (otvoria sa v novom okne)

Pravidla KVET KLASIK 2022 (otvoria sa v novom okne)

Prihláška na KVET KLASIK 2022 (prednes, dramatizácia)

Iné projekty