ACE pre učiteľov

 

ACE je medzinárodný certifikát o spôsobilosti učiteľa anglického jazyka, ktorý bol vyvinutý inštitúciou City & Guilds v spolupráci s University of  Manchester.

Kvalifikácia ACE bola vyvinutá s cieľom pokryť potreby učiteľského povolania a širokej verejnosti nad 20 rokov, predovšetkým:

            - Ako základná kvalifikácia pre začínajúcich učiteľov

            - Skúseným učiteľom anglického jazyka ako metodické osvieženie

            - Učiteľom, ktorí chcú začať s vyučovaním anglického jazyka

Zabezpečenie prípravného kurzu je flexibilné, celkový počet odučených hodín v kurze je 150 hodín. 

 

Kvalifikácia ACE pozostáva z dvoch častí:

 

1. Z teoretickej časti, ktorá je založená na knihe Jeremy Harmer 'How to teach English' a na lekciách 'Foundations of English Language Teaching' (FELT) vyvinutých na univerzite v Manchesteri (100 hodín).

Teoretická časť má pomôcť pri pochopení praktických vlastností vyučovania anglického jazyka, hlavne:

 • Čo znamená byť dobrým učiteľom a dobrým študentom
 • Úvod do systémov jazyka a ako je možné ich vyučovať
 • Ako vyvíjať receptívne a produktívne zručnosti
 • Efektívne riadenie triedy
 • Navrhnuté vyučovacie modely a ich aplikácia na plán prípravy lekcie
 • Dostupné zdroje pre učiteľov a študentov
 • Vhodné vyučovacie metódy

2. Z praktickej časti, ktorá sa nazýva Supervised Teaching Practice (STP) (50 hodín). Prax vyučovania pod dohľadom skúseného učiteľa (STP) pomáha rozvíjať praktické zručnosti pri vyučovani anglického jazyka. Zameriava sa na:

 • Manažment triedy a procesov
 • Techniky a metódy výuky
 • Osobnostné kvality
 • Hodnotenie a monitorovanie
 • Používania jazyka

Kvalifikácia je dostupná na úrovni 4 Rámca národných kvalifikácií Anglicka, Walesu a Severného Írska.  

 

Hodnotenie skúšok

 

Hodnotenie prebieha formou písomného testu, ktorý pozostáva z otázok s viacnásobným výberom odpovede, buď formou online testu alebo klasického papierového testu. Test je možné vykonať v termínoch, ktoré sú stanovené centrálou v Londýne, štyrikrát ročne. Tieto testy v oboch formách sú hodnotené v Londýne.

Prax vyučovania pod dohľadom skúseného učiteľa (STP): hodnotené miestnym hodnotiteľom vymenovaným v akreditovanom centre, externe potvrdené inšpektorom City & Guilds.

Hodnotenie praxe vyučovania má dve zložky:

1) Učiteľská prax (4 odučené hodiny v min. dĺžke 40 minút)

2) Portfólio učiteľa (plány vyučovacích hodín, hodnotiace hárky, učiteľské záznamy, sebahodnotenia, atď.)

  

Akreditované centrá pre kvalifikáciu ACE majú možnosť získať CD kópiu s 11 lekciami FELT; prístup k týmto materiálom je na základe žiadosti. 
 

Ďalšie skúšky C&G: 

Všeobecné skúšky z anglického jazyka
City & Guilds Young Learners

Anglický jazyk pre účely obchodu a podnikania

Všeobecne o City & Guilds