Ako sa učiť cudzie jazyky

 

 • Učenie sa cudzieho jazyka berte ako svoju obľúbenú aktivitu, na ktorú si vyhradíte určitý čas. 
 • Napíšte si, čo chcete vo vami vybranom cudzom jazyku dosiahnuť, napr. plynulo komunikovať v každodenných situáciách, či v pracovnej sfére, alebo získať certifikát...
 • Študovať začnite hneď, ako ste sa rozhodli.
 • Venujte sa cudziemu jazyku aspoň 15 minút denne. Častejší kontakt s jazykom prináša oveľa lepšie výsledky ako viachodinové nárazové štúdium.
 • Využívajte každú možnosť, kedy ste s daným jazykom v kontakte. Čítajte cudzojazyčné knižky, texty napr. na internete, či pri nakupovaní na tovare, pozerajte cudzojazyčné televízne kanály alebo filmy, počúvajte nahrávky, pesničky, nastavte si mobil v cudzojazyčnom menu, píšte si napríklad zoznam na nákupy v cudzom jazyku...
 • Rozprávajte čo najčastejšie, nehanbite sa hovoriť a neobávajte sa, že robíte chyby. Neustálym precvičovaním ich odstránite.
 • Nesústreďujte sa na preklad každého slova, podstatnejšie je pochopiť obsah a zmysel vety.
 • Slovíčka sa učte v kontexte, vo frázach, situáciách, s obrázkami apod., nie izolovane memorovaním.
 • Nevzdávajte sa a pozitívne sa motivujte úspechmi, ktoré ste už v jazyku dosiahli.
 • Ak navštevujete jazykový kurz, poctivo choďte na každú hodinu. Neulievajte sa kvôli tomu, že prší, je zima alebo je krásne slnečno apod. a Vy ste lenivý/á ísť na hodinu.
 • Naučte sa manažovať svoj čas, aby ste nevymeškávali hodiny. Ak navštevujete skupinový kurz, škodíte tým nielen sebe aj spolužiakom, lebo zmeškané učivo sa ťažko dobieha.
 • Ak navštevujete individuálny kurz a namiesto ôsmich hodín mesačne dokážete ísť na dve, pokrok v jazyku nedosiahnete nijakou metódou a s nijakým lektorom.  
 • Pre napredovanie v jazyku si vyberte kurz s frekvenciou hodín minimálne dvakrát do týždňa.
 • Pochvaľte sami seba a nezabúdajte, že sa učíte kvôli sebe!

 

Cudzie jazyky áno, ale ako?