Alfa learning

 

Pri učení jazykov v hladine Alfa sa používa psychowalkman, ktorý pomocou svetelnej a zvukovej stimulácie ovplyvňuje hladinu ľudského vedomia a postupne preladí mozgovú aktivitu do spomínanej hladiny, v ktorej sa učí niekoľkonásobne rýchlejšie, kvalitnejšie a informácie si aj dlhšie zapamätáte.

 

Ako psychowalkman funguje?

Vibračný tón, reprodukovaný do slúchadiel stimuluje mozgové vlny a mozog sa postupne prelaďuje na zvolenú hladinu vedomia. V okuliaroch sú LED diódy, ktoré blikajú cez viečka (oči sú zatvorené), vytvárajú zaujímavé obrazce a napomáhajú k AVS stimulácii. 

Pri tradičnom spôsobe výučby je študent často stresovaný, čo vytvára bloky. Prirodzený spôsob učenia využíva viac zmyslov. Informácia sa lepšie uloží a znovu vyvolá. Audiovizuálna stimulácia obidvoch hemisfér podporuje mozgovú činnosť a učená látka sa zapíše do dlhodobej pamäti. Navodený sústredený stav nedovolí informáciám unikať ako pri nedostatku pozornosti.

 

Aký je priebeh učenia so psychowalkmanom?

Najskôr sa pustí stimulačný program superlearning, ktorý je špeciálne vyvinutý na výučbu cudzích jazykov prostredníctvom náčuvu. Po chvíli sa stíši hlasitosť a spustí sa učivo z pásky, cd, apod.. Tento program pomáha udržovať myseľ v uvoľnenom a koncentrovanom stave, v ktorom človek prijíma nové informácie oveľa rýchlejšie a kvalitnejšie. Keď si zložíte okuliare, môžete sa učiť aj z knihy. 

 

Aký je Váš názor na učenie v alfa hladine?

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok

METÓDY JV

Alfa learning

  Pri učení jazykov v hladine Alfa sa používa psychowalkman, ktorý pomocou svetelnej a zvukovej stimulácie ovplyvňuje hladinu ľudského vedomia a postupne preladí mozgovú aktivitu do...

Berlitz metóda

  Berlitz metóda je prirodzená - efektívna – rýchla. Váš materinský jazyk ste sa naučili počúvaním, napodobňovaním, opakovaním a hovorením a tak isto sa budete učiť Berlitz...

Callanova metóda

  Callanova metóda /Kalanova/ Je metóda, ktorá bola vytvorená angličanom Robinom Callanom a zaručuje zvládnutie učiva a získanie akéhokoľvek certifikátu za štvrtinu času, ktorý by ste...

Cudzie jazyky áno, ale ako?

  Cudzie jazyky áno, ale ako?

Direct Method - priama metoda

DIRECT METHOD ® je priama metóda pre výučbu jazykov, ktorá sa sústreďuje na rozprávanie.   Pri použití direct method sa študenti učia tým, že neustále rozprávajú počas celej vyučovacej...

Dištančné, online štúdium (kurz)

  Dištančné online štúdium si vyžaduje silnú motiváciu študentov. Veľa študentov túto formu štúdia (kurzov) nedokáže dokončiť, či už z dôvodu osobnej nedisciplinovanosti, alebo...

E-learning

  E- learning je efektívne využívanie Informačných Technológií v procese vzdelávania. Klasické vzdelávanie predpokladá, že všetci študenti v triede vnímajú rovnako rýchlo, vyhovuje im hovorený...

Genki English

  Čo znamená "Genki"? "Genki" je japonské slovo znamenajúce "zábavný", "živý", "energický", "plný života".  """lllllGenki English je úžasný systém piesní, materiálov, učebných plánov...,...

Helen Doron

  Metóda Helen Doron je špeciálna metóda výučby angličtiny pre deti od 3 mesiacov do 18 rokov. Helen Doron Early English je „duchovným dieťaťom" britskej lingvistky a pedagogičky Helen Doron,...

LCF Clubs – Fun Languages

  LCF Clubs je overená a uznávaná jazyková škola (jazykový klub) na výučbu angličtiny, nemčiny, francúzštiny a španielčiny pre deti od 2 do 14 rokov. V týchto jazykových kluboch sa vyučujú...
1 | 2 >>