Bratislava - Mgr. Andrea Vadasová

ANGLIČTINA / ENGLISH

VZDELANIE / EDUCATION KURZY / COURSES CENA / PRICE

FiF UK Bratislava

štátna skúška

business

všeob. komunikácia

príprava na FCE

10 EUR / 60 min.
KONTAKTY / CONTACT DETAILS
Tel.: 0907.747.842 E-mail: avadasova(at)gmail.com