Banská Bystrica - PhDr. Monika Geregová

 

NEMČINA / GERMAN 

 

PREKLADY / TRANSLATIONS CENA OD / PRICE FROM

bežné

úradné

s právnickou a obchodnou teminológiou

15 EUR / NS

19,92 EUR / NS s pečiatkou

KONTAKTY

Tel.:

0908.226.433

E-mail:

geregova.monika(at)stonline.sk