Beáta Dubasová

Beáta Dubasová

Beáta Dubasová je kultivovaná slovenská speváčka s príjemným hlasom a melodickými pesničkami.

Beáta Dubasová is a cultured Slovak singer with pleasant voice and melodic songs. 

 

ROZHOVOR / INTERVIEW

 

1. Kedy a kde ste a začali učiť prvý cudzí jazyk? Aký jazyk to bol?

When and where did you start to learn your first foreign language? What language was it?

Bolo to na základnej škole asi vo štvrtom ročníku. Navštívili nás "spriatelené vojská " a všetci sme sa začali učiť po rusky.

 

2. Prečo ste sa začali učiť tento cudzí jazyk? Bolo to povinné, alebo ste mali inú motiváciu?

Why did you start learning the foreign language? Was it compulsory, or did you have any other motivation?

Bol to samozrejme povinný jazyk, neskôr k nemu pribudla nemčina.

 

3. Čo bolo pre Vás najťažšie sa naučiť? Aký je podľa Vás najlepší spôsob naučiť sa cudzí jazyk?

What was the most difficult for you to learn? What is the best way according to you to learn a language?

Mali sme celkom slušných učiteľov, ktorí rovnako ako my, nemali veľmi na výber. Čo sa týka spôsobu učenia sa jazyka, určite najlepšie je vycestovať do príslušnej krajiny. Kedysi to bolo nemožné, ale dnes tu tá možnosť je.

 

4. Radi ste sa učili cudzí jazyk? Prečo áno? Prečo nie?

Did you like learning a foreign language? Why yes? Why not?

Nemôžem povedať, že rada, ale niečo sa na mňa predsa len nalepilo. Začiatkom 90 - tych rokov som účinkovala v módnej šou slávneho ruského návrhára Slava Zajceva a dohovorila som sa celkom slušne. V puberte som sa trochu učila nemčinu, aj angličtinu. Tá sa mi vtedy zdala najľahšia, keď som si prekladala pesničky. Samé, "I love you, you love me". :-)

 

5. Akými jazykmi hovoríte? / What languages can you speak?

Iba tými čo som spomínala, ale iba tak dovolenkovo. 

 

6. Kedy ste začali mať pocit, že nejakým jazykom hovoríte plynulo?

When did you start having a feeling that you are able to speak a foreign language fluently?

Zatiaľ som ten pocit nemala nikdy, pretože ich pravidelne nepoužívam a žiaľ už aj zabúdam.  

 

7. Je nejaký jazyk, ktorý by ste sa ešte chceli naučiť? Prečo?

Is there any language you would like to learn? Why?

Páči sa mi francúština, znie veľmi príjemne a príťažlivo. Som veľký frankomil a milujem všetko francúzske. Aj moje priezvisko má údajne francúzsky pôvod.

 

8. Ktorý jazyk je podľa Vás: najľahší, najťažší a najkrajší?

Which language is according to you: the easiest, the most difficult and the most beautiful?

Pre mňa nie je ľahký žiaden jazyk, ale francúština asi patrí k tým najťažším. 

 

9. Uľahčuje Vám schopnosť hovoriť cudzím jazykom (jazykmi) život? Zažili ste nejakú zábavnú / strašnú situáciu vďaka jazykom?

Does your ability to speak a foreign language (languages) make your life easier? Have you experienced any funny / terrible story thanks to languages?

Pred rokmi som bola som na jednom festivale na Malte. Mala som zo sebou iba anglický slovník. Slovenský delegát, ktorý tam vycestoval so mnou vedel iba nemecky a tak som celé dni trávila so slovníkom v ruke, pretože som musela komunikovať s dirigentom, muzikantmi atď. Bol to totálny rýchlokurz, za niekoľko dní som zvládla toľko, čo tu za niekoľko mesiacov.

JAZYKY A JA

Katka Koščová

 Autor fotografie David Suchar. Katka Koščová je slovenská speváčka a skladateľka s pozitívnym vyžarovaním a sugestívnou hudbou. Katka Koščová is a Slovak singer and composer with positive radiation and suggestive music.    ROZHOVOR / INTERVIEW   1. Kedy a kde ste...

Zuzana Smatanová

Zuzana Smatanová je skvelá speváčka, hudobníčka, skladateľka a autorka svojich piesní. Zuzana Smatanová is a great Slovak singer, musician, composer and author of her songs.   ROZHOVOR / INTERVIEW   1. Kedy a kde ste a začali učiť prvý cudzí jazyk? Aký jazyk to bol? When...

Patrik Herman

Patrik Herman - slovenský TV moderátor, profesionálny "sprievodca" problémami ľudí, človek so zmyslom pre humor. A Slovak TV moderator, a professional "guide" of people`s problems, a man with a sense of humour.   ROZHOVOR / INTERVIEW   1. Kedy a kde ste a začali učiť...

Beáta Dubasová

Beáta Dubasová je kultivovaná slovenská speváčka s príjemným hlasom a melodickými pesničkami. Beáta Dubasová is a cultured Slovak singer with pleasant voice and melodic songs.    ROZHOVOR / INTERVIEW   1. Kedy a kde ste a začali učiť prvý cudzí jazyk? Aký jazyk to bol? When...

Dorota Nvotová

  Dorotka Nvotová - originálna herečka, speváčka a osobnosť. Dorotka Nvotová is an original Slovak actress, singer and personality.   ROZHOVOR / INTERVIEW    1. Kedy a kde ste a začali učiť prvý cudzí jazyk? Aký jazyk to bol? When and where did you start to learn...

LANGUAGES AND ME

Professor Geoffrey Keith Geoff Pullum

Geoffrey Keith "Geoff" Pullum (1945) is a British-American linguist specialising in the study of English. He is Professor of General Linguistics and Head of Linguistics and English Language at the University of Edinburgh.   Some of his works are: The Cambridge Grammar of the English Language...

Prof. Henri Wittmann

Prof. Henri Wittmann is a famous Canadian linguist. He was born in Alsatia in 1937. After studying at the Sorbonne, he exiled himself to North America. He taught successively at the University of Colorado at Boulder, the University of Alberta in Edmonton, the University of Windsor, McGill...

Prof. David Crystal

Prof. David Crystal is a famous linguist. He has lectured at Bangor University and the University of Reading. He is currently a honorary professor of linguistics at Bangor. His academic interests include: - English language learning and teaching - clinical...

Prof. Wolfgang U. Dressler

Wolfgang U. Dressler (1939) is an Austrian professor of linguistics at the University of Vienna. He has contributed to various fields of linguistics, especially: - phonology - morphology - text linguistics - clinical linguistics - and child language development  He is one of the most...