Berlitz metóda

 

Berlitz metóda je prirodzená - efektívna – rýchla. Váš materinský jazyk ste sa naučili počúvaním, napodobňovaním, opakovaním a hovorením a tak isto sa budete učiť Berlitz metódou.  

Podstata tejto metódy spočíva v tom, že:

  1. počúvate a vidíte, opakujete: prirodzene hovoríte
  2. bez prekladania myslíte v novom jazyku spontánne a správne
  3. precvičujete si reálne životné situácie formou dialógov
  4. výučba je orientovaná na prax
  5. cudzí jazyk budete ovládať aktívne

Pri Berlitz metóde hovoríte minimálne 60% času, pri klasickej metóde hovoríte zvyčajne 20% času.

Máte skúsenosti s Berlitz metódou?

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok

METÓDY JV

Učenie v hladine alfa

  Stav alfa vĺn najviac napomáha učeniu. Zvýšenie sústredenia výrazne zlepšuje schopnosť učiť sa a zapamätať si. Audiovizuálna stimulácia psychowalkmanu aktivuje mozgové bunky. Pri...

Študijná technológia

  L. Ron Hubbard vyvinul študijnú technológiu, ktorá učí človeka AKO študovať. V škole sa študenti nenaučia ako majú študovať. Očakáva sa od nich, že sa naučia základy a svoje...

Metóda inlingua

  Úspech škôl inlingua je založený na vyše 40-ročnom rozvoji metódy, ktorá je zameraná na komunikáciu, čím sa cudzí jazyk učí rýchlo a efektívne. Skupiny sa skladajú z maximálne 8 študentov,...

Lozanova metóda

SUGESTOLÓGIA G. LOZANOVA Lozanovova metóda v pôvodnom vypracovaní pre zefektívnenie vyučovania cudzích jazykov by sa nemala uvádzať medzi alternatívne školské systémy, ale vzhľadom na to, že v...

LCF Clubs – Fun Languages

  LCF Clubs je overená a uznávaná jazyková škola (jazykový klub) na výučbu angličtiny, nemčiny, francúzštiny a španielčiny pre deti od 2 do 14 rokov. V týchto jazykových kluboch sa vyučujú...

Helen Doron

  Metóda Helen Doron je špeciálna metóda výučby angličtiny pre deti od 3 mesiacov do 18 rokov. Helen Doron Early English je „duchovným dieťaťom" britskej lingvistky a pedagogičky Helen Doron,...

Genki English

  Čo znamená "Genki"? "Genki" je japonské slovo znamenajúce "zábavný", "živý", "energický", "plný života".  """lllllGenki English je úžasný systém piesní, materiálov, učebných plánov...,...

E-learning

  E- learning je efektívne využívanie Informačných Technológií v procese vzdelávania. Klasické vzdelávanie predpokladá, že všetci študenti v triede vnímajú rovnako rýchlo, vyhovuje im hovorený...

Dištančné, online štúdium (kurz)

  Dištančné online štúdium si vyžaduje silnú motiváciu študentov. Veľa študentov túto formu štúdia (kurzov) nedokáže dokončiť, či už z dôvodu osobnej nedisciplinovanosti, alebo...

Direct Method - priama metoda

DIRECT METHOD ® je priama metóda pre výučbu jazykov, ktorá sa sústreďuje na rozprávanie.   Pri použití direct method sa študenti učia tým, že neustále rozprávajú počas celej vyučovacej...

Cudzie jazyky áno, ale ako?

  Cudzie jazyky áno, ale ako?

Callanova metóda

  Callanova metóda /Kalanova/ Je metóda, ktorá bola vytvorená angličanom Robinom Callanom a zaručuje zvládnutie učiva a získanie akéhokoľvek certifikátu za štvrtinu času, ktorý by ste...

Berlitz metóda

  Berlitz metóda je prirodzená - efektívna – rýchla. Váš materinský jazyk ste sa naučili počúvaním, napodobňovaním, opakovaním a hovorením a tak isto sa budete učiť Berlitz...

Alfa learning

  Pri učení jazykov v hladine Alfa sa používa psychowalkman, ktorý pomocou svetelnej a zvukovej stimulácie ovplyvňuje hladinu ľudského vedomia a postupne preladí mozgovú aktivitu do...
Záznamy: 1 - 14 zo 14