BILINGUÁLNE GYMNÁZIÁ

 

Gymnázium Mikuláša Kováča
Mládežnícka, 51
97404 Banská Bystrica
Tel: 00 421 4 84 230 061
Fax: 00 421 4 84 230 061
skola@gymkbb.edu.sk

 

Gymnázium "Federico García Lorca"
Hronská 3
82107 Bratislava
Tel: 00 421 2 455 20 572
Fax: 00 421 2 452 57 931
gymhron@gumhron.edu.sk
https://www.gymhron.sk

 

Gymnázium Park Mládeže
Park mládeže 5
04001 Košice
Tel: 00 421 55 633 54 70
skola@gympm5ke.edu.sk
www.gympm5ke.edu.sk

 

Gymnázium, "Ramón y Cajal"
Párovská ul. 1
95050 Nitra
Tel: 00 421 37 652 29 29
Fax: 00 421 37 65 23 705
school@gymparnr.edu.sk
www.gymparnr.edu.sk 

 

Gymnázium Milana Rastislava Štefánika
Športová 41
91501 Nové Mesto nad Váhom
Tel: 00 421 32 771 22 47
Fax: 00 421 32 771 24 42
kovacova.jarmila@zoznam.sk
www.bilgymnmv.edu.sk

 

Gymnázium Martina Hattalu
Ul. Železniciarov 278
02801 Trstená
Tel: 00 421 43 539 22 12
Fax: 00 421 43 539 22 12
gmh@gmhtrstena.edu.sk
www.gmhtrstena.sk

 

Gymnázium Tomáša Ružičku
Ul. Tomáša Ružičku 3
01001 Žilina
Tel: 00 421 41 764 55 68
Fax: 00 421 41 723 43 01
gbza@gbza.edu.sk
www.gbza.edu.sk 

 

Medzinárodné škúšky a certifikáty zo španielčiny.