Bratislava - Bc. Jorge Luis Cayao Diaz

 

ŠPANIELČINA / ESPAÑOL

 

VZDELANIE

EDUCATION

KURZY

COURSES

CENA OD

PRICE FROM

 VŠ  podľa požiadaviek 14 € / 60m
KONTAKTY

Staré Grúnty 36

Bratislava

 Tel.: 0905870593  

jolcad16(at)hotmail.com

https://t3.fmph.uniba.sk/~cayao/