Bratislava - Mgr. Ľubomíra Kösegiová

Bratislava - Mgr. Ľubomíra Kösegiová

 

FRANCÚZŠTINA / FRENCH

 

VZDELANIE / EDUCATION KURZY / COURSE

Pedagogická fakulta UK

FHV UMB - učiteľstvo fran. jazyka

Metodicko-jaz. stáže vo Francúzsku:

1990 -  Audiovizuálne stredisko pre vyučovanie cudzích jazykov Cavilam  VICHY - Univerzita CLERMONT FERRAND

1995 - Audiovizuálne stredisko pre vyučovanie cudzích jazykov Carel ROYAN - Univerzita POITIER

2004 - Univerzita  BESANCON

2010 - Európsky inštitút francúzskeho jazyka MONTPELLIER

2011 - Audiovizuálne stredisko pre vyučovanie cudzích jazykov Carel ROYAN - Univerzita POITIER

2012 - Jazyková škola AZURLINGUA NICE

- dlhoročné skúsenosti s vyučovaním na SŠ, VŠ, v jazykových kurzoch

- všeobecný jazyk: všetky úrovne od začiatočníkov popokročilých

- príprava na maturitu

- príprava na prijímacie skúšky na VŠ

- príprava na štúdium v zahraničí

- príprava na jazykové certifikáty DELF, DALF ...

- konverzácia

- a ďalšie typy hodín podľa vašich požiadaviek

CENA / PRICE
12 EUR / 60 min.
KONTAKTY / CONTACT DETAILS
Tel.: 0903.680.138 E-mail: lkosegiova(at)gmail.com