Bratislava - Mgr. Miriam Luknár Tursunovová

 

ANGLIČTINA / ENGLISH

 

VZDELANIE / EDUCATION KURZY / COURSES CENA / PRICE
FF UK Bratislava

business

všeob. komunikácia

konverzácia

doučovanie gramatiky

17 EUR / 60 min.
KONTAKTY / CONTACT DETAILS
Tel.: 0905.291.052 E-mail: mimitursu(at)yahoo.com