BULATS Español

 

BULATS je testovací systém, ktorý pozostáva z viacerých testov. Tieto môžu byť vykonané samostatne alebo v kombináciách.

  • Štandartný BULATS Test – testuje kompletnú znalosť jazyka; celkovo trvá 110 minút: 50 minút počúvanie a 60 minút čítanie a jazykové vedomosti
  • BULATS Test Hovorenie – testuje hovorený prejav v dialógu so skúšajúcim (predstavenie, diskusia), trvá približne 12 minút
  • BULATS Test Písanie – testuje písomný prejav s hodnotením na 5 úrovniach ALTE, trvá 45 minút
  • BULATS Computer Test – zahŕňa počúvanie, čítanie, gramatiku a slovnú zásobu , trvá približne 60 minút

Kandidát obdrží výsledok testu s celkovým počtom získaných bodov (rozmedzie 0-100) a dosiahnutou úrovou podľa ALTE od 0-5, kde 5 zodpovedá najvyššej úrovni.

Prípadné ďaľšie informácie nájdete na oficiálnej stránke BULATS (v angličtine).

CERTIFIKÁTY OBCHODNÁ ŚPANIELČINA