Callanova metóda

 

Callanova metóda /Kalanova/ Je metóda, ktorá bola vytvorená angličanom Robinom Callanom a zaručuje zvládnutie učiva a získanie akéhokoľvek certifikátu za štvrtinu času, ktorý by ste venovali štúdiu pri bežnej forme.

Podstata spočíva vo verbálnej interakcii medzi lektorom a študentom v podobe otázok a odpovedí. Konverzácia predstavuje tri štvrtiny náplne výučby.

Táto metóda je založená na troch princípoch:
- študenti opakujú jednotlivé frázy až kým ich nevyslovujú automaticky
- učiteľ rýchlo rozpráva cudzím jazykom bez prekladu
- učiteľ vyvíja psychologický nátlak na študenta, aby odpovedal automaticky a bez rozmýšľania

 

Výhody Callanovej metódy

  • Vylučuje, aby študent len pasívne sedel na hodine. Vyučovanie je založené na veľmi rýchlych dialógoch medzi študentom a učiteľom, ktoré sú prerušované iba diktátom. Študenti sú zasypávaní otázkami od učiteľa a rozprávajú šesťkrát viac ako na bežnej hodine angličtiny. Pri vyšších úrovniach sa viac času venuje písaniu v rámci prípravy na certifikát.
  • Komunikácia od prvého dňa prebieha rýchlosťou bežného rozhovoru, učiteľ neprispôsobuje tempo svojim študentom, ani prehnane neartikuluje. Takto pripravuje študentov na bežnú komunikáciu a nemôže nastať situácia, že študent, ktorý je na vyučovaní vynikajúci, nedokáže mimo triedy nadviazať dialóg v cudzom jazyku, nakoľko nezvláda plynulú autentickú komunikáciu.
  • Študenti sa v krátkom čase začnú aktívne hovoriť, nakoľko rýchlo stratili zábrany a prekonali hanblivosť.
  • Učiteľ nezadáva žiadne domáce úlohy. Utvrdenie učiva prebieha na hodine pri neustálom opakovaní už preberaného učiva.
  • Je vhodná pre všetky vekové kategórie od 7 do 77 rokov a jej použitie nevyžaduje žiadne špeciálne vzdelanie ani jazykové nadanie. Cudzí jazyk sa dokáže naučiť každý rovnako ako materinský jazyk.

Rozsah výučby Callanovou metódou

  • Callanova metóda má 12 stupňov, ktoré študent absolvuje pri intenzite 3×1 hodina (50min) týždenne  za 260 hodín.
  • 50 minút je optimálna doba, pri ktorej študent i lektor podávajú efektívny výkon na kurzoch v Callanovej metóde.

Aké sú Vaše skúsenosti s Callanovou metódou?

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok

METÓDY JV

Alfa learning

  Pri učení jazykov v hladine Alfa sa používa psychowalkman, ktorý pomocou svetelnej a zvukovej stimulácie ovplyvňuje hladinu ľudského vedomia a postupne preladí mozgovú aktivitu do...

Berlitz metóda

  Berlitz metóda je prirodzená - efektívna – rýchla. Váš materinský jazyk ste sa naučili počúvaním, napodobňovaním, opakovaním a hovorením a tak isto sa budete učiť Berlitz...

Callanova metóda

  Callanova metóda /Kalanova/ Je metóda, ktorá bola vytvorená angličanom Robinom Callanom a zaručuje zvládnutie učiva a získanie akéhokoľvek certifikátu za štvrtinu času, ktorý by ste...

Cudzie jazyky áno, ale ako?

  Cudzie jazyky áno, ale ako?

Direct Method - priama metoda

DIRECT METHOD ® je priama metóda pre výučbu jazykov, ktorá sa sústreďuje na rozprávanie.   Pri použití direct method sa študenti učia tým, že neustále rozprávajú počas celej vyučovacej...

Dištančné, online štúdium (kurz)

  Dištančné online štúdium si vyžaduje silnú motiváciu študentov. Veľa študentov túto formu štúdia (kurzov) nedokáže dokončiť, či už z dôvodu osobnej nedisciplinovanosti, alebo...

E-learning

  E- learning je efektívne využívanie Informačných Technológií v procese vzdelávania. Klasické vzdelávanie predpokladá, že všetci študenti v triede vnímajú rovnako rýchlo, vyhovuje im hovorený...

Genki English

  Čo znamená "Genki"? "Genki" je japonské slovo znamenajúce "zábavný", "živý", "energický", "plný života".  """lllllGenki English je úžasný systém piesní, materiálov, učebných plánov...,...

Helen Doron

  Metóda Helen Doron je špeciálna metóda výučby angličtiny pre deti od 3 mesiacov do 18 rokov. Helen Doron Early English je „duchovným dieťaťom" britskej lingvistky a pedagogičky Helen Doron,...

LCF Clubs – Fun Languages

  LCF Clubs je overená a uznávaná jazyková škola (jazykový klub) na výučbu angličtiny, nemčiny, francúzštiny a španielčiny pre deti od 2 do 14 rokov. V týchto jazykových kluboch sa vyučujú...
1 | 2 >>

Neboli nájdené žiadne záznamy.