Čo je CAT?

 

Nebojte sa, takto napísané to vyzerá ako mačka po anglicky, ale k týraniu zvierat určite nedochádza :-).

CAT znamená počítačovú podporu prekladu. Ide o dômyselné počítačové aplikácie, ktoré v priebehu prekladu vytvárajú databázu zdrojových viet a ich prekladu (prekladovú pamäť) a ak sa v prekladanom texte vyskytuje nejaká veta opakovane, táto prekladová pamäť ju prekladateľovi automaticky ponúkne. Ide teda o využívanie predchádzajúceho ľudského prekladu. Netreba si CAT zamieňať so strojovými online prekladačmi.

 

Medzi najznámejšie CAT nástroje patria: 

  • verzie SDL Trados, ktoré vyrába SDL International
  • StarTransit vyrábané Star Technologies
  • DLX od SDL International
  • WordFast, ktoré vyrába Yves Champollion

Známe sú aj Across, MemoQ a iné.

 

Výhody CAT: 

  • jednotnosť prekladu - rovnaká veta je vždy preložená rovnako 
  • jednotná terminológia - odborné slová a výrazy sú prekladané jednotne a podľa želania zákazníka 
  • úspora financií – na preklad opakovaných a podobných viet Vám prekladatelia poskytnú zľavu