Učenie sa jazykov - sluchovo znevýhodnení žiaci, študenti

 

Nakoľko metodika výučby cudzích jazykov pri žiakoch so sluchovým znevýhodnením doteraz nie je na Slovensku vypracovaná, nepodarilo sa nám na kompetentných miestach dostať konkrétne rady a usmernenia pre prax. 

Teoretickým hľadiskom na trendy vo výučbe cudzích jazykov sa zaoberá príspevok z III. medzinárodnej konferencie "Trendy a nové výzvy v špeciálnej pedagogike".

Príspevok - otvorí sa vo formáte PDF v novom okne.