Cudzie jazyky

  • Na svete existuje viac ako 2700 jazykov uznávaných jazykovedcami. Okrem nich existuje množstvo dialektov (regionálnych podôb jazyka, ktoré majú odlišnú výslovnosť, slovnú zásobu apod.).
  • Len v Afrike sa hovorí viac ako 1000 jazykmi.
  • Najhovorenejším jazykom sveta je mandarinčina, hovorí ňou okolo 1 bilióna ľudí.
  • Druhým najhovorenejším jazykom sveta je angličtina, ktorá má vo všeobecnosti oveľa viac slov ako ktorýkoľvek iný jazyk.
  • Za najťažší jazyk na učenie je považovaná baskičtina, ktorou sa hovorí na severozápade Španielska a juhozápade Francúzska.
  • Najväčšou abecedou je kambodžská abeceda, ktorá má 74 písmen.
  • Najmenšiu abecedu na svete majú na Šalamúnových ostrovoch. Má len 11 písmen.
  • Jediným 15 písmenkovým slovom v angličtine, ktoré sa dá vyhláskovať bez toho, aby sa v ňom jednotlivé písmená opakovali je “uncopyrightable“.
  • V čínštine sú slová „kríza“ „príležitosť“ rovnaké.
  • „Goodbye (zbohom, dovidenia)“ vzniklo z „God bye“ vytvoreného z „God be with you (Boh s tebou)“. Táto fráza pochádza z arabského slova salaam a hebrejského shalom.

 

Prehľad najčastejších skúšok z najbežnejších jazykov v porovnaní s CEFR.

 

CEFR

 A1 A2 B1  B2  C1  C2 
AJ --- KET  PEF  FCE  CAE  CPE 

ŠJ (DIE)

elemental básico intermedio avanzado superior

dominio

TJ

(CILS)

Livello A1 Livello   A2 Livello UNO-B1  Livello        DUE-B2  Livello        TRE-C1  Livello  QUATTRO-C2 

FJ 

(DELF; DALF; TCF)

DELF A1;  TCF 1 

DELF A2;    TCF2 

DELF B1; TCF 3  DELF B2;       TCF 4  DALF C1 DALF C2 
PORTJ    ---  CIPLE  DEPLE  DIPLE  DAPLE  DUPLE 
RJ    ---  ---  TRKI I.  TRKI II.  TRKI III.  TRKI IV. 

NJ

(Goethe Institut)

Start Deutsch 1 

Start Deutsch 2  ZD  ZDfB  ZMP; PWD  ZOP; KDS
NJ (Öster. Institut)  KID 1 KID 2 Grundstufe Deutsch Zertifikat Deutsch Zertifikat Deutsch  für Tourismus Mittelstufe Deutsch Wirtschafts sprache   Deutsch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAZYKOVEVZDELAVANIE.SK = VAŠE DVERE DO SVETA JAZYKOV