D.I.E. - Jazykový certifikát zo španielčiny - Akí ste úspešní

 

Chcete si urobiť medzinárodný certifikát zo španielčiny D.I.E.?

Porzite si krátke informácie o tom, akí úspešní boli kandidáti doteraz (marec 2014).

  • Najčastejšia úroveň:   B1
  • Absolvované úrovne:   B1, B2, C1, C2 
  • Úspešnosť kandidátov:   ústna forma 91%;  písomná forma 86%

Pre úspešné absolvovanie skúšok je potrebné dosiahnuť minimálne 65% v danom teste.

Písomný test a ústna skúška sú hodnotené samostatne a je možné absolvovať ich spolu alebo aj samostatne:

  • len písomnú formu skúšky, ak potrebujete medzinárodne platný doklad hlavne o ovládaní písomnej formy španielčiny,
  • alebo len ústnu formu skúšky, ak hlavne komunikujete v hovorenej forme

Ak ste sa učili španielčinu dávnejšie a nepoužívali ste ju aktívne, zvolte si radšej o stupeň nižšiu úroveň a po jej úspešnom asbolvovaní sa môžete prihlásiť na vyššiu. Pred prihlásením sa na skúšku si pozrite najskôr vzorové testy.

Požiadavky na jednotlivé úrovne skúšok nájdete v sekcii s podrobnými informáciami   o D.I.E., vrátane vzorových testov, dialógov a termínov.  uál

PRODUKT MESIACA

Neboli nájdené žiadne záznamy.

Jazykový kvet - Language Flower - jazyková súťaž   NAJ jazykové ocenenia