Direct Method - priama metoda

DIRECT METHOD ® je priama metóda pre výučbu jazykov, ktorá sa sústreďuje na rozprávanie.
 
Pri použití direct method sa študenti učia tým, že neustále rozprávajú počas celej vyučovacej hodiny.

Lekcia je usporiadaná vo forme špeciálne navrhnutého dialógu medzi učiteľom a jednotlivými študentmi v skupine. Každý zúčastnený študent musí odpovedať učiteľovi na dané otázky priamo v novom jazyku bez prekladania si textu do svojho rodného jazyka. Odpovedá celou vetou s použitím prebratých slovíčok a gramatiky tesne predtým.

Keď študent odpovedá na kladenú otázku učiteľ pomáha s odpoveďou študentovi napovedaním slovíčok a opravovaním gramatiky a prízvuku. 

Minimálne 80% lekcie je zameraných na rozprávanie.  Účastníci si počas vyučovacej hodiny nemusia robiť žiadne poznámky pretože celá látka preberaná počas hodiny je súčasťou učebnice a je zaznamenaná aj na CD.
 
Výhody tejto metódy:
◦ študent sa naučí rozprávať v cudzom jazyku niekoľko krát rýchlejšie
◦ simuluje reálne prostredie
◦ pomôže študentom zbaviť sa zábran komunikovať
◦ rýchle napreduje v budovaní slovnej zásoby
◦ metóda naučí používať gramatiku v hovorovej forme

Touto metódou mjú právo vyučovať len lincenciovné jazykové školy.

  Diploma internacional de espanol - medzinarodny certifikat zo spanielciny      celoslovenska jazykova sutaz Language Flower