Dištančné, online štúdium (kurz)

 

Dištančné online štúdium si vyžaduje silnú motiváciu študentov. Veľa študentov túto formu štúdia (kurzov) nedokáže dokončiť, či už z dôvodu osobnej nedisciplinovanosti, alebo uprednostňovaniu rodinných, či pracovných činností a neschopnosti zosúladiť ich s dištančným, online štúdiom (kurzom).

 

K výhodám distančného, online štúdia patria nezávislosť, väčšia sloboda, možnosť vlastného riadenia si času na štúdium, možnosť postupovať vlastným tempom a riadiť si nácvik počúvania, čítania, opakovania, atď.. Pre niektoré typy ľudí je však nezávislosť nepohodlná, cítia potrebu byť vedení lektorom, byť súčasťou kolektívu a dosahujú lepšie výsledky v interakcii s inými študentmi a lektorom.

 

Dištančné, online štúdium si vyžaduje riadenie sa podľa písaných resp. online inštrukcií a komentáre od tútorov má študent niekedy až po týždni, v závislosti od poskytovateľa štúdia (kurzu). Podľa výskumov je dištančné štúdium náročnosťou porovnateľné s denným štúdium (kurzom).

 

Chcete vedieť, či je dištančné, online štúdium pre Vás?

 

Vyjadrite súhlas áno alebo nesúhlas nie s nasledujúcimi vyjadreniami, poznačte si počet odpovedí áno a skontrolujte si výsledok podľa inštrukcií na konci článku.

 

1. Mám bezproblémový prístup k počítaču a internetu.

 

2. Nemám strach z používania rôznych technologických aplikácií.

 

3. Používanie počítača, internetu a posielanie/prijímanie mailov zvládam v pohode.

 

4. Mám silný zmysel pre time management a som schopný dodržiavať termíny, plnenie úloh a rád sa samostatne učím.

 

5. Som schopný/á úspešne sa učiť bez face-to-face interakcie s inými ľuďmi.

 

6. Dokážem ľahko písomne vyjadrovať svoje názory, komentáre a otázky.

 

7. Dokážem ľahko pochopiť to, čo čítam.

 

8. Som schopný/á sebadisciplíny.

 

9. Som orientovaný/á na dosahovanie cieľov. Zvyčajne, keď si vytýčim nejaký cieľ, tak ho aj dosiahnem.

 

10. Dôverujem svojim schopnostiam učiť sa.

 

11. Rád sa aktívne zúčastňujem na vlastnom procese učenia sa – tvorením projektov, výskumami a pod..

 

12. Som vytrvalý/á a nevzdávam sa ľahko.

 

13. Som schopný/á byť plne zodpovedný/á za svoje učenie sa.

 

14. Vo všeobecnosti som flexibilný/á.

 

15. Som ochotný/á skúšať niečo nové.

 

Ak ste použili áno aspoň na 11 vyjadrení, dištančné, online štúdium (kurz) je pre Vás vhodné.

Ak ste však použili áno na menej ako 11 bodov, mali by ste si svoj zámer študovať dištančnou, online formou dôkladne premyslieť, nie je pre Vás vhodná.

 

METÓDY JV

Učenie v hladine alfa

  Stav alfa vĺn najviac napomáha učeniu. Zvýšenie sústredenia výrazne zlepšuje schopnosť učiť sa a zapamätať si. Audiovizuálna stimulácia psychowalkmanu aktivuje mozgové bunky. Pri...

Študijná technológia

  L. Ron Hubbard vyvinul študijnú technológiu, ktorá učí človeka AKO študovať. V škole sa študenti nenaučia ako majú študovať. Očakáva sa od nich, že sa naučia základy a svoje...

Metóda inlingua

  Úspech škôl inlingua je založený na vyše 40-ročnom rozvoji metódy, ktorá je zameraná na komunikáciu, čím sa cudzí jazyk učí rýchlo a efektívne. Skupiny sa skladajú z maximálne 8 študentov,...

Lozanova metóda

SUGESTOLÓGIA G. LOZANOVA Lozanovova metóda v pôvodnom vypracovaní pre zefektívnenie vyučovania cudzích jazykov by sa nemala uvádzať medzi alternatívne školské systémy, ale vzhľadom na to, že v...

LCF Clubs – Fun Languages

  LCF Clubs je overená a uznávaná jazyková škola (jazykový klub) na výučbu angličtiny, nemčiny, francúzštiny a španielčiny pre deti od 2 do 14 rokov. V týchto jazykových kluboch sa vyučujú...

Helen Doron

  Metóda Helen Doron je špeciálna metóda výučby angličtiny pre deti od 3 mesiacov do 18 rokov. Helen Doron Early English je „duchovným dieťaťom" britskej lingvistky a pedagogičky Helen Doron,...

Genki English

  Čo znamená "Genki"? "Genki" je japonské slovo znamenajúce "zábavný", "živý", "energický", "plný života".  """lllllGenki English je úžasný systém piesní, materiálov, učebných plánov...,...

E-learning

  E- learning je efektívne využívanie Informačných Technológií v procese vzdelávania. Klasické vzdelávanie predpokladá, že všetci študenti v triede vnímajú rovnako rýchlo, vyhovuje im hovorený...

Dištančné, online štúdium (kurz)

  Dištančné online štúdium si vyžaduje silnú motiváciu študentov. Veľa študentov túto formu štúdia (kurzov) nedokáže dokončiť, či už z dôvodu osobnej nedisciplinovanosti, alebo...

Direct Method - priama metoda

DIRECT METHOD ® je priama metóda pre výučbu jazykov, ktorá sa sústreďuje na rozprávanie.   Pri použití direct method sa študenti učia tým, že neustále rozprávajú počas celej vyučovacej...
1 | 2 >>

PONUKA ONLINE JAZYKOVÝCH KURZOV

 

Ak ponúkate online jazykové kurzy, uverejníme Váš link s ponukou v tejto sekcii. Cena za uvererejnenie jedného linku na jeden rok je 5 EUR. Kontaktujte nás na jazykove(at)gmail.com.

 

Spanish online con María

 

Dánčina online (v AJ)

 

Spanish Easy Lessons to Download

 

Korean Online!

 

Preliminary Certificate - TEFL Course

 

Certificate (ES) TESOL - TEFL Course

 

Diploma (EMS) TESOL - TEFL Course

 

Advanced Diploma (ES) TESOL - TEFL Course

 

Teaching English to Young Learners - TEFL Course

 

Teaching English One-to-One - TEFL Course

Teaching Business English - TEFL Course

  

 

If you offer online language courses, we will advertise your link/s here for 5 EUR per one link / 1 year. Contact us at jazykove(at)gmail.com.