Dištančné, online štúdium (kurz)

 

Dištančné online štúdium si vyžaduje silnú motiváciu študentov. Veľa študentov túto formu štúdia (kurzov) nedokáže dokončiť, či už z dôvodu osobnej nedisciplinovanosti, alebo uprednostňovaniu rodinných, či pracovných činností a neschopnosti zosúladiť ich s dištančným, online štúdiom (kurzom).

 

K výhodám distančného, online štúdia patria nezávislosť, väčšia sloboda, možnosť vlastného riadenia si času na štúdium, možnosť postupovať vlastným tempom a riadiť si nácvik počúvania, čítania, opakovania, atď.. Pre niektoré typy ľudí je však nezávislosť nepohodlná, cítia potrebu byť vedení lektorom, byť súčasťou kolektívu a dosahujú lepšie výsledky v interakcii s inými študentmi a lektorom.

 

Dištančné, online štúdium si vyžaduje riadenie sa podľa písaných resp. online inštrukcií a komentáre od tútorov má študent niekedy až po týždni, v závislosti od poskytovateľa štúdia (kurzu). Podľa výskumov je dištančné štúdium náročnosťou porovnateľné s denným štúdium (kurzom).

 

Chcete vedieť, či je dištančné, online štúdium pre Vás?

 

Vyjadrite súhlas áno alebo nesúhlas nie s nasledujúcimi vyjadreniami, poznačte si počet odpovedí áno a skontrolujte si výsledok podľa inštrukcií na konci článku.

 

1. Mám bezproblémový prístup k počítaču a internetu.

 

2. Nemám strach z používania rôznych technologických aplikácií.

 

3. Používanie počítača, internetu a posielanie/prijímanie mailov zvládam v pohode.

 

4. Mám silný zmysel pre time management a som schopný dodržiavať termíny, plnenie úloh a rád sa samostatne učím.

 

5. Som schopný/á úspešne sa učiť bez face-to-face interakcie s inými ľuďmi.

 

6. Dokážem ľahko písomne vyjadrovať svoje názory, komentáre a otázky.

 

7. Dokážem ľahko pochopiť to, čo čítam.

 

8. Som schopný/á sebadisciplíny.

 

9. Som orientovaný/á na dosahovanie cieľov. Zvyčajne, keď si vytýčim nejaký cieľ, tak ho aj dosiahnem.

 

10. Dôverujem svojim schopnostiam učiť sa.

 

11. Rád sa aktívne zúčastňujem na vlastnom procese učenia sa – tvorením projektov, výskumami a pod..

 

12. Som vytrvalý/á a nevzdávam sa ľahko.

 

13. Som schopný/á byť plne zodpovedný/á za svoje učenie sa.

 

14. Vo všeobecnosti som flexibilný/á.

 

15. Som ochotný/á skúšať niečo nové.

 

Ak ste použili áno aspoň na 11 vyjadrení, dištančné, online štúdium (kurz) je pre Vás vhodné.

Ak ste však použili áno na menej ako 11 bodov, mali by ste si svoj zámer študovať dištančnou, online formou dôkladne premyslieť, nie je pre Vás vhodná.

 

METÓDY JV

Cudzie jazyky áno, ale ako?

  Cudzie jazyky áno, ale ako?

Callanova metóda

  Callanova metóda /Kalanova/ Je metóda, ktorá bola vytvorená angličanom Robinom Callanom a zaručuje zvládnutie učiva a získanie akéhokoľvek certifikátu za štvrtinu času, ktorý by ste...

Berlitz metóda

  Berlitz metóda je prirodzená - efektívna – rýchla. Váš materinský jazyk ste sa naučili počúvaním, napodobňovaním, opakovaním a hovorením a tak isto sa budete učiť Berlitz...

Alfa learning

  Pri učení jazykov v hladine Alfa sa používa psychowalkman, ktorý pomocou svetelnej a zvukovej stimulácie ovplyvňuje hladinu ľudského vedomia a postupne preladí mozgovú aktivitu do...
<< 1 | 2

PONUKA ONLINE JAZYKOVÝCH KURZOV

 

Ak ponúkate online jazykové kurzy, uverejníme Váš link s ponukou v tejto sekcii. Cena za uvererejnenie jedného linku na jeden rok je 5 EUR. Kontaktujte nás na jazykove(at)gmail.com.

 

Spanish online con María

 

Dánčina online (v AJ)

 

Spanish Easy Lessons to Download

 

Korean Online!

 

Preliminary Certificate - TEFL Course

 

Certificate (ES) TESOL - TEFL Course

 

Diploma (EMS) TESOL - TEFL Course

 

Advanced Diploma (ES) TESOL - TEFL Course

 

Teaching English to Young Learners - TEFL Course

 

Teaching English One-to-One - TEFL Course

Teaching Business English - TEFL Course

  

 

If you offer online language courses, we will advertise your link/s here for 5 EUR per one link / 1 year. Contact us at jazykove(at)gmail.com.