Dorota Nvotová

Dorota Nvotová

 

Dorotka Nvotová - originálna herečka, speváčka a osobnosť.

Dorotka Nvotová is an original Slovak actress, singer and personality.

 

ROZHOVOR / INTERVIEW 

 

1. Kedy a kde ste a začali učiť prvý cudzí jazyk? Aký jazyk to bol?

When and where did you start to learn your first foreign language? What language was it? 

Na základnej škole, v tretej triede, angličtina. 

 

2. Prečo ste sa začali učiť tento cudzí jazyk? Bolo to povinné, alebo ste mali inú motiváciu?

Why did you start learning the foreign language? Was it compulsory, or did you have any other motivation?

Povinné. 

 

3. Čo bolo pre Vás najťažšie sa naučiť? Aký je podľa Vás najlepší spôsob naučiť sa cudzí jazyk?

What was the most difficult for you to learn? What is the best way according to you to learn a language?

Najťažšie je naučiť sa niečo, čo človeka nebaví. Akonáhle som začala cestovať, začalo ma to baviťť a išlo mi to rýchlo. V škole sa to asi naučiť nedá. A s anglickým frajerom po mojom boku mi to už ide ako po masle! 

 

4. Radi ste sa učili cudzí jazyk? Prečo áno? Prečo nie?

Did you like learning a foreign language? Why yes? Why not?

Aj ano, až kým ma nezačali trápiť s gramatikou....mala som rada iba konverzačné časti. 

 

5. Akými jazykmi hovoríte?  -  What languages can you speak?

Anglicky a nepálsky aktívne, a po nemecky, španielsky a francúzsky pasívne. To znamená, že teraz neviem nič, ale dajte mi dva dni s učebnicou pre samoukov na osvieženie a budem rapotat. 

 

6. Kedy ste začali mať pocit, že nejakým jazykom hovoríte plynulo?

When did you start having a feeling that you are able to speak a foreign language fluently?

Keď som prišla na strednú školu, kde sme mali amerických lektorov a ja som sa s nimi začala baviť a dokázala som aj vtipkovať. 

 

7. Je nejaký jazyk, ktorý by ste sa ešte chceli naučiť? Prečo?

Is there any language you would like to learn? Why? 

Chcem sa zlepšiť vo všetkých mojich pasívnych jazykoch. 

 

8. Ktorý jazyk je podľa Vás: najľahší, najťažší a najkrajší?

Which language is according to you: the easiest, the most difficult and the most beautiful?

Najľahší a najkrajší španielčina, najťažší francúzština. 

 

9. Uľahčuje Vám schopnosť hovoriť cudzím jazykom (jazykmi) život? Zažili ste nejakú zábavnú / strašnú situáciu vďaka jazykom?

Does your ability to speak a foreign language (languages) make your life easier? Have you experienced any funny / terrible story thanks to languages?

No asi by som žila úplne iný život, napríklad bez angličtiny...

JAZYKY A JA

Katka Koščová

 Autor fotografie David Suchar. Katka Koščová je slovenská speváčka a skladateľka s pozitívnym vyžarovaním a sugestívnou hudbou. Katka Koščová is a Slovak singer and composer with positive radiation and suggestive music.    ROZHOVOR / INTERVIEW   1. Kedy a kde ste...

Zuzana Smatanová

Zuzana Smatanová je skvelá speváčka, hudobníčka, skladateľka a autorka svojich piesní. Zuzana Smatanová is a great Slovak singer, musician, composer and author of her songs.   ROZHOVOR / INTERVIEW   1. Kedy a kde ste a začali učiť prvý cudzí jazyk? Aký jazyk to bol? When...

Patrik Herman

Patrik Herman - slovenský TV moderátor, profesionálny "sprievodca" problémami ľudí, človek so zmyslom pre humor. A Slovak TV moderator, a professional "guide" of people`s problems, a man with a sense of humour.   ROZHOVOR / INTERVIEW   1. Kedy a kde ste a začali učiť...

Beáta Dubasová

Beáta Dubasová je kultivovaná slovenská speváčka s príjemným hlasom a melodickými pesničkami. Beáta Dubasová is a cultured Slovak singer with pleasant voice and melodic songs.    ROZHOVOR / INTERVIEW   1. Kedy a kde ste a začali učiť prvý cudzí jazyk? Aký jazyk to bol? When...

Dorota Nvotová

  Dorotka Nvotová - originálna herečka, speváčka a osobnosť. Dorotka Nvotová is an original Slovak actress, singer and personality.   ROZHOVOR / INTERVIEW    1. Kedy a kde ste a začali učiť prvý cudzí jazyk? Aký jazyk to bol? When and where did you start to learn...

LANGUAGES AND ME

Professor Geoffrey Keith Geoff Pullum

Geoffrey Keith "Geoff" Pullum (1945) is a British-American linguist specialising in the study of English. He is Professor of General Linguistics and Head of Linguistics and English Language at the University of Edinburgh.   Some of his works are: The Cambridge Grammar of the English Language...

Prof. Henri Wittmann

Prof. Henri Wittmann is a famous Canadian linguist. He was born in Alsatia in 1937. After studying at the Sorbonne, he exiled himself to North America. He taught successively at the University of Colorado at Boulder, the University of Alberta in Edmonton, the University of Windsor, McGill...

Prof. David Crystal

Prof. David Crystal is a famous linguist. He has lectured at Bangor University and the University of Reading. He is currently a honorary professor of linguistics at Bangor. His academic interests include: - English language learning and teaching - clinical...

Prof. Wolfgang U. Dressler

Wolfgang U. Dressler (1939) is an Austrian professor of linguistics at the University of Vienna. He has contributed to various fields of linguistics, especially: - phonology - morphology - text linguistics - clinical linguistics - and child language development  He is one of the most...