E-learning

 

E- learning je efektívne využívanie Informačných Technológií v procese vzdelávania.

Klasické vzdelávanie predpokladá, že všetci študenti v triede vnímajú rovnako rýchlo, vyhovuje im hovorený výklad lektora, sú naladení na štúdium, atď. Prax je však dosť odlišná od teórie...

E-learning všetky tieto nedostatky odstraňuje. Študent prechádza kurzom svojím vlastným tempom, sám si určuje čas štúdia, spôsob prechodu a návrat k jednotlivým častiam učiva.

E-learning pomocou testovacích objektov a riadiaceho systému efektívne meria každý kurz. Umožňuje objektívne nastaviť požadované ciele. (napr. študent musí po absolvovaní kurzu správne odpovedať na 95 zo 100 otázok z daného učiva) a tie potom jednoducho zmerať. 

Čo si myslíte o e-learningu?

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok

METÓDY JV

Učenie v hladine alfa

  Stav alfa vĺn najviac napomáha učeniu. Zvýšenie sústredenia výrazne zlepšuje schopnosť učiť sa a zapamätať si. Audiovizuálna stimulácia psychowalkmanu aktivuje mozgové bunky. Pri...

Cudzie jazyky áno, ale ako?

  Cudzie jazyky áno, ale ako?

Metóda inlingua

  Úspech škôl inlingua je založený na vyše 40-ročnom rozvoji metódy, ktorá je zameraná na komunikáciu, čím sa cudzí jazyk učí rýchlo a efektívne. Skupiny sa skladajú z maximálne 8 študentov,...

Dištančné, online štúdium (kurz)

  Dištančné online štúdium si vyžaduje silnú motiváciu študentov. Veľa študentov túto formu štúdia (kurzov) nedokáže dokončiť, či už z dôvodu osobnej nedisciplinovanosti, alebo...

LCF Clubs – Fun Languages

  LCF Clubs je overená a uznávaná jazyková škola (jazykový klub) na výučbu angličtiny, nemčiny, francúzštiny a španielčiny pre deti od 2 do 14 rokov. V týchto jazykových kluboch sa vyučujú...

Direct Method - priama metoda

DIRECT METHOD ® je priama metóda pre výučbu jazykov, ktorá sa sústreďuje na rozprávanie.   Pri použití direct method sa študenti učia tým, že neustále rozprávajú počas celej vyučovacej...

Lozanova metóda

SUGESTOLÓGIA G. LOZANOVA Lozanovova metóda v pôvodnom vypracovaní pre zefektívnenie vyučovania cudzích jazykov by sa nemala uvádzať medzi alternatívne školské systémy, ale vzhľadom na to, že v...

Študijná technológia

  L. Ron Hubbard vyvinul študijnú technológiu, ktorá učí človeka AKO študovať. V škole sa študenti nenaučia ako majú študovať. Očakáva sa od nich, že sa naučia základy a svoje...

E-learning

  E- learning je efektívne využívanie Informačných Technológií v procese vzdelávania. Klasické vzdelávanie predpokladá, že všetci študenti v triede vnímajú rovnako rýchlo, vyhovuje im hovorený...

Berlitz metóda

  Berlitz metóda je prirodzená - efektívna – rýchla. Váš materinský jazyk ste sa naučili počúvaním, napodobňovaním, opakovaním a hovorením a tak isto sa budete učiť Berlitz...
1 | 2 >>