ECL certifikáty

 

ECL = European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages

Zakladateľmi jazykových skúšok ECL boli členské štáty Európskej únie v roku 1992, ktoré po viacročnej odbornej príprave založili medzinárodné Konzorcium so strediskom v Londýne. Cieľom Konzorcia je zabezpečiť pre záujemcov možnosť absolvovať medzinárodne porovnateľné jazykové skúšky z jednotlivých jazykov bez toho, aby boli potrebné akékoľvek ďalšie procesy ich úradného uznania.

Odbornú koordináciu ECL jazykových skúšok v jednotlivých členských štátoch prevzali renomované univerzity a jazykové školy s licenciou. Skúšky ECL je možné zložiť z viacerých jazykov.

Jazyková skúška ECL hodnotí úroveň ústnej a písomnej komunikácie uchádzača v rozličných životných či profesijných situáciách, v oblasti jeho zamestnania a v osobných, súkromných či každodenných situáciách.

Kritériá hodnotenia jazykových znalostí sú vo všetkých jazykoch identické. Identický je aj charakter skúšobných materiálov.

Vzorové testy nájdete tu.

Všeobecná štátnica z maďarčiny

Za spoluprácu ďakujeme Kultúrnemu inštitútu Maďarskej republiky. 

KURZY MAĎARSKÉHO JAZYKA

 

Kurzy organizuje pre všetkcýh záujemcov Kultúrny inštitút Maďarskej republiky v Bratislave.

Zápis do kurzov pre všetky jazykové úrovne sa koná vždy v septembri.

Výučba je rozdelená do dvoch semestrov.

Zimný semester začína prvý októbrový týždeň a trvá 15 týždňov (60 vyučovacích hodín). Letný semester začína vo februári a trvá rovnako 15 týždňov do polovice júna.

Vyučovanie prebieha 2 x týždenne vo večerných hodinách, v 6 – 12 členných skupinách.

 

Začiatočníci, mierne a stredne pokročilí sa učia z učebnice Prileszky Csilla, Erdős József: Halló, itt Magyarország I., II.. Pre začiatočníkov je potrebný v 1. roku iba 1. diel učebnice.

Pokročilí používajú vybraté kapitoly z učebnice: Magyar mozaik IV. Pokročilí  II. je skupina s blokovým vyučovaním ako predpríprava na jazykovú skúšku ECL, úroveň C.

Do kurzov je môžu dostúpiť počas roka len záujemcovia, ktorí už majú určité znalosti maďarského jazyka. Úplní začiatočníci môžu nastúpiť do kurzu iba na jeho začiatku.

 

Orientačná cena kurzu: 150 EUR / 1 semester

Prihlásiť sa a požiadať o prípadné ďalšie informácie môžete Mgr. Mariannu Sitárovú Husárikovú na adrese marianna.sitarova(at)gmail.com.