Európsky deň jazykov Nitra III. - 2012

 

Európsky deň jazykov Nitra III. sa konal počas jazykovej výstavy Krajina jazykov.

Čakali na vás:

- rôzne informácie a prezentácie o jazykoch...

- aktívne používanie jazykov v súťažiach a aktivitách

 

European Day of Languages Nitra III. took place at the First International Presentational&Selling Language Exhibition "Language Land". 

There were waiting for you:

- various information and presentations about languages... 

- active use of languages in competitions and activities

 

EDJ NITRA III.

 

ORGANIZÁTOR

 

PARTNERI