First Cambridge Certificate

FCE (First Certificate in English) je najrozšírenejšia zo všetkých skúšok Cambridge ESOL. Jej zloženie si vyžaduje ovládanie angličtiny na dostatočnej úrovni a v širšom okruhu praktických situácií. Pozostáva z hovorenia, čítania, písania, gramatickej časti a počúvania. 

Podľa Rady Európy zodpovedá FCE stupňu znalosti B2. Skúška je medzinárodne uznávaná a vyžadovaná v oblasti štúdia aj v praxi. Je vhodná pre študentov, pracujúcich a môže pomôcť nezamestnaným k získaniu zamestnania.

 

Miesto skúšok: Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Sučany a Žilina

Kedy?: v marci, júni a decembri

Cena za vykonanie skúšky: 170 EUR (5121.42 SKK)