ILEC (International Legal English Certificate)

 

ILEC je kvalitná jazyková skúška pre právnikov a študentov práva, ktorú je možné vykonať dvakrát do roka, v máji a novembri, na British Council. Skúška pozostáva zo štyroch samostatných častí: čítania, písania, počúvania a hovorenia, ktoré spolu trvajú cca 3.5 hodiny (nezahŕňa prestávky). Je založená na reálnych úlohách a témach, s ktorými sa právnici môžu stretnúť v ich každodennej praxi. Výsledky testu sú zvyčajne k dispozícii do šiestich týždňov.

Na skúšky je možné pripraviť sa na rôznych jazykových školách. Cambridge University Press vydala učebnicu ILE, ktorá bola zostavená TransLegalom. TrnasLegal je významná európska firma právnikov-linguistov zabezpečujúca online právnicke kurzy angličtiny, školenia a vysoko kvalitné preklady právnických dokumentov.

Úspešné vykonanie skúšky a teda aj nárok na získanie certifikátu je definované dvomi úrovňami B2 a C1, ktoré zodpovedajú CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).

Certifikáty ILEC sú uznávané vedúcimi asociáciami právnikov zahŕňajúc the European Company Lawyers Association, the European Law Students Association, the International Association of Young Lawyers, and the European Young Bar Association.

 

ILEC Handbook with samples (PDF) 

Podrobnejšie informácie, vzorové testy a pod. o ILEC nájdete tu (v angličtine).

Na skúšku sa môžete prihlásiť online formulárom.

KURZ PRÁVNICKEJ ANGLIČTINY NA MALTE