Jazyková škola Reboli Košice

C:\Users\VIERKA\Documents\Documents\REBOLI\REBOLI_logo.pnghttps://reboli.sk/theme/Reboli/menu_logo2.png

Sme jazyková škola, ktorá vznikla spojením síl najlepších učiteľov jazykov, ktorí prešli metodickou a didaktickou prípravou  nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka, neskôr sa pridali učitelia anglického,  španielskeho a v neposlednom rade ruského jazyka.  

Disponujeme licenciou Goetheho inštitútu Mníchov, SRN pre jazykovú prípravu a vykonávanie medzinárodných skúšok z nemeckého jazyka. Ako jediná škola v našom regióne vykonávame  medzinárodné skúšky na úrovni  GZ  A2,GZ B1, GZ B2,GZ C1.

 

Našu školu charakterizuje

Kreativita učebných postupov,

Rýchlosť v riešeniach

Efektivita – vyučovací  čas v prospech žiaka -malé skupiny do 5-6 žiakov, počet hodín-intenzívne,  polointenzívne i štandardne , komunikácia iba v cieľovom jazyku

Dynamika práce – striedanie postupov, variabilita

Odbornosť lektorov –  stály tím učiteľov vyštudovaných v odbore, neustále zvyšovanie kvalifikácie,  každý rok pravidelné školenie v odbore, spoznávanie moderných  učebníc  a práca  s nimi

Sme profesionálna škola  poskytujúca jazykové vzdelávanie pre všetky vekové kategórie, jednotlivcov, skupiny , firmy , dospelých a deti.  Žiaci sú  IT-pracovníci, medicínsky personál, študenti VŠ, SŠ, opatrovateľky a i.  Cieľom jazykovej prípravy  je komplexné rozvíjanie všetkých jazykových zručností (gramatiky, písomného prejavu, ústneho prejavu, čítania s porozumením a počúvania s porozumením).

Sme profesionálny lektorský tím postupujúci podľa  najmodernejších trendov  v zmysle štandardov európskeho vzdelávania - SERR.

Sme zameraní na najvyššiu kvalitu poskytovaných služieb.

Ponúkame jazykové kurzy  - bežné a certifikátne.

 

Reboli, s.r.o., Hviezdoslavova 2, 040 01 Košice, www.reboli.sk, info@reboli.sk

Autor článku: JŠ Reboli - umiestnenie v ocenení NAJ JŠ SR 2015