JAZYKOVÁ ŠTAFETA - LANGUAGE RELAY

 

"Jazyková štafeta - Language Relay"  je jazyková súťaž so stanoviskami, na ktorých musia členovia jednotlivých družstiev vyriešiť úlohy z gramatiky, slovnej zásoby a konverzácie. Zapojiť sa môžu akékoľvek šesťčlenné družstvá zo ZŠ, SŠ, JŠ, krúžkov, rodín... . Počet družstiev z jednotlivých škôl nie je obmedzený 

 

Kategórie - Categories:

 

I. Začiatočník - Elementary

II. Mierne pokročilý - Pre-intermediate

III. Pokročilý - Intermediate

 

Jazykové podkategórie - Language subcategories:

 

Angličtina - English

Nemčina - Deutsch

ROJ: španielčina - español, franúzština- français, taliančina - italiano

Ruština - русский язык

 

1. ročník Jazykovej štafety sa konal na EDJ Nitra II..

 

Podrobné informácie o tejto súťaži nájdete v menu v položke JAZYKOVÁ ŠTAFETA.