NEMČINA

 

Zoznam certifikátov z nemčiny uznávaných ako náhrada maturity

 

 

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – základná štátna jazyková skúška (B2)

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – všeobecná štátna jazyková skúška (C1)

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – špeciálna štátna jazyková skúška (C2)

(O štátnych jazykových skúškach)

 

Goethe – Zertifikat B1 (Zertifikat Deutsch ZD)

Goethe – Zertifikat B2

Goethe – Zertifikat C1

Goethe – Zertifikat C2:  Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)

 

Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) – Niveau 3 B2

Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) – Niveau 4 C1

Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) C2

Deutsches Sprachdiplom Stufe II/KMK C1

 

B2 Mittelstufe Deutsch

C1 Oberstufe Deutsch

C2 Wirtschaftssprache Deutsch

 

telc LANGUAGE TESTS Zertifikat Deutsch

telc LANGUAGE TESTS telc Deutsch B2

telc LANGUAGE TESTS telc Deutsch C1

(O TELC)

 

Zertifikat über Kenntnisse in modernen Fremdsprachen ECL B1

Zertifikat über Kenntnisse in modernen Fremdsprachen ECL B2

Zertifikat über Kenntnisse in modernen Fremdsprachen ECL C1

(O ECL

 

Poskytujete prípravu/skúšky pre uvedené certifikáty a máte záujem mať tu Vašu ikonku s kontaktom alebo preklikom na Vašu stránku?

Kontaktujte nás na jazykove(at)gmail.com.