ANGLIČTINA

 

Zoznam jazykových certifikátov uznávaných ako náhrada maturity

 

Preliminary English Test (PET) B1

International English Language Testing System ( IELTS ) B1, B2, C1, C2

First Certificate in English ( FCE ) B2

Certificate in Advance English (CAE) C1

Certificate of Proficiency in English ( CPE ) C2

 

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – základná štátna jazyková skúška (B2)

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – všeobecná štátna jazyková skúška (C1)

Vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške – špeciálna štátna jazyková skúška (C2)

(O štátnych jazykových skúškach)

 

Poskytovatelia City & Guilds

International ESOL Diploma Communicator B2 level

International ESOL Diploma Expert C1 level

 

Certificate in Attainment of Modern Languages ECL B1

Certificate in Attainment of Modern Languages ECL B2

Certificate in Attainment of Modern Languages ECL C1

(O ECL)

 

 TOEFL  B1, B2, C1, C2

Dosiahnuté bodové výsledky po vykonaní testu TOEFL zodpovedajú týmto úrovniam jazykovej náročnosti podľa úrovní Spoločného európskeho  referenčného rámca:

B1 od 47 bodov do 59 bodov

B2 od 60 bodov do 79 bodov

C1 od 80 bodov do 99 bodov

C2 od 100 bodov

 

Zbierka zákonov č. 269/2009, vyhláška č. 208/2011 Z. z.

 

Viac o maturite z cudzieho jazyka

 

LANGUAGES AND ME

Professor Geoffrey Keith Geoff Pullum

Geoffrey Keith "Geoff" Pullum (1945) is a British-American linguist specialising in the study of English. He is Professor of General Linguistics and Head of Linguistics and English Language at the University of Edinburgh.   Some of his works are: The Cambridge Grammar of the English Language...

Prof. Henri Wittmann

Prof. Henri Wittmann is a famous Canadian linguist. He was born in Alsatia in 1937. After studying at the Sorbonne, he exiled himself to North America. He taught successively at the University of Colorado at Boulder, the University of Alberta in Edmonton, the University of Windsor, McGill...

Prof. David Crystal

Prof. David Crystal is a famous linguist. He has lectured at Bangor University and the University of Reading. He is currently a honorary professor of linguistics at Bangor. His academic interests include: - English language learning and teaching - clinical...

Prof. Wolfgang U. Dressler

Wolfgang U. Dressler (1939) is an Austrian professor of linguistics at the University of Vienna. He has contributed to various fields of linguistics, especially: - phonology - morphology - text linguistics - clinical linguistics - and child language development  He is one of the most...

Poskytujete tieto skúšky a chcete tu mať svoju ikonku s kontaktom alebo preklikom na Vašu stránku?

Kontaktujte nás na jazykove(at)gmail.com.