Jazykový kvet 2011

  

"Jazykový kvet" je súťaž v šiestich jazykoch v dvoch vetvách poézia&próza a dramatický prejav, ktorá bola v r. 2011 organizovaná v rámci Nitrianskeho kraja. Je to autorská postupová súťaž.

 

CIELE SÚŤAŽE

 

- podpora učenia sa jazykov a aktívneho záujmu o jazyky

- prezentácia jazykových zručností detí a mládeže v rôznych cudzích jazykoch

- motivácia a inšpirácia formou primeraného súťaživého prostredia 

 

KATEGÓRIE A PODKATEGÓRIE SÚŤAŽE

 

Súťaž prebehla v troch vekových kategóriách: 

 

I. 4 - 10 rokov (MŠ a I. stupeň ZŠ)

II. 11 - 14 rokov (II. stupeň ZŠ)

III. 15 - 19 rokov (SŠ)

 

Každá veková kategória mala jazykové podkategórie:

 

Počas prvého ročníka tejto súťaže boli zrealizované jazykové podkategórie nasledovne:

I. AJ, II. AJ, III. AJ

II. NJ, III. NJ

II. ROJ (španielčina, francúzština, taliančina)

III. RJ

 

PRIEBEH SÚŤAŽE

 

Semifinálové kolá

 

Počas semifinálových kôl sa súťažiaci predstavili pred porotou so svojim prednesom / predstavením. Zo semifinalistov porota vybrala súťažiacich z jednotlivých kategórií, ktorí postúpili do finále.

 

Finále

 

Vo finálovom kole súťažili finalisti o umiestnenie na jednotlivých miestach.   

Finalisti získali diplom "Jazykový kvet" a rôzne jazykové i nejazykové ceny a tiež možnosť vystúpiť na 2. ročníku EDJ Nitra.  

Finálové kolo bolo otvorené aj pre verejnosť. Potešili ste nás a určite aj súťažiacich neočakávane veľkou účasťou.

 

SEMIFINÁLE 18. - 19. apríl 2011

 

18. 04. 2011 od 09:00 - Angličtina

19. 04. 2011 od 09:00 - Nemčina

od 11:15 - Španielčina, francúzština a ruština

 

FINÁLE 29. apríl 2011

 

od 09:00 hod. - všetky jazyky, postupujúci finalisti

 
Miesto konania:
Krajské osvetové stredisko Nitra

Fatranská 3, Nitra

 

Cena verejnosti

 

Verejnosť zároveň mala možnosť hlasovať za svojho kandidáta na víťaza:

- na internete od 21. 04. - 28. 04. 2011 do 18:00 hod.

- na mieste konania počas finále 29. 04. 2011 

Hlasy verejnosti boli započítané ku hodnoteniu súťažiacich. Súťažiaca, ktorá získala od verejnosti najviac hlasov, bola odmenená diplomom "Jazykový kvet – cena verejnosti" a digitálnym fotoaparátom

Z hlasujúcich boli vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získali USB kľuč a jazykovú publikáciu.  

 

POŽIADAVKY NA SÚŤAŽIACICH

 

Vek: 4 - 19 rokov

Do súťaže sa mohli zapojiť jednotlivci a do vetvy Dráma skupinky súťažiacich.

Prihlásiť súťažiacich mohli učitelia MŠ, ZŠ, SŠ, JŠ, ale takisto, ak škola nemala záujem, sa mohli súťažiaci prihlásiť aj individuálne. Pri individuálnom prihlásení bolo potrebné uviesť kontakt na zákonného zástupcu (rodiča) súťažiaceho (do 15r).

Všetky príspevky museli byť samozrejme v danom cudzom jazyku :-).

Súťažiaci zapojením sa do súťaže súhlasia s uverejnením informácií a fotodokumentácie o ich účasti vo všetkých výstupoch súťaže. 

 

KRITÉRIA HODNOTENIA SÚŤAŽIACICH

 

1) narábanie s jazykom – výslovnosť, intonácia a pod.

2) aktívne pochopenie príspevku

3) narábanie s mimojazykovými prostriedkami

4) zvládnutie špecifických prostriedkov – napr. príchod, postoj, zrakový kontakt, pozdrav, predstavenie sa, záver, poďakovanie, pozdrav, odchod

5) presvedčivosť, pôsobivosť, príťažlivosť prejavu

6) celkový dojem - kultúrnosť, vytvorenie atmosféry, nálady...

7) vhodnosť výberu príspevku vzhľadom k veku súťažiaceho

8) dĺžka štúdia daného jazyka

9) predchádzajúce skúsenosti (účasť) s podobným typom súťaže

VÝSLEDNÉ UMIESTNENIE FINALISTOV

 

Miesto Meno (škola)
  KATEGÓRIA I. AJ (ZŠ I. stupeň)
1. Michal Valach (ZŠ Škultétyho, Topoľčany)
 2. Emma Richterová (ZŠ Škultétyho, Topoľčany)
 3. Lucia Galová (ZŠ Ludanice)
  KATEGÓRIA II. AJ (ZŠ II. stupeň)
 1. Ondrej Lukáč (ZŠ Fatranská, Nitra)
 2. Denisa Piszczatowska (Gymnázium J. Kráľa, Zlaté Moravce)
 3. Lucia Timková (ZŠ Mojmírovce)
  KATEGÓRIA III. AJ (SŠ)
 1. Cynthia Sárkányová (Gymnázium Želiezovce)  
  AJ Drama
 1. GAV Levice a ZŠ Hradná 22, Nové Zámky
 2. 8C zo ZŠ J. C. Hronského, Šaľa
3. 4. A zo ZŠ Pri Podlužianke 6, Levice

 

 

Miesto Meno (škola)
  KATEGÓRIA II. NJ (ZŠ II. stupeň) 
1. Daniela Dobaiová (ZŠ Fatranská, Nitra)
2. Klaudia Valentová (ZŠ Fatranská, Nitra)
  KATEGÓRIA III. NJ (SŠ)
1. Tomáš Garaj (Gymnázium J. Kráľa, Zlaté Moravce)
 2. Lucia Rakitová a Dominik Brecska (Gymnázium Želiezovce)
3. Erika Viglaska (SOŠ obchodu a služieb, Zlaté Moravce)
  KATEGÓRIA FJ (ZŠ)
1. Natália Mikudová (ZŠ Škultétyho, Topoľčany) 
  KATEGÓRIA RJ (SŠ)
1. Gabriela Šujanská (Gymnázium Nové Zámky) + Marina Antonova (Gymnázium, Golianova 68, Nitra)

 

Finalistom ešte raz blahoželáme k umiestneniam!

 

CENA VEREJNOSTI

 

Cieľom a zmyslom tejto ceny bola snaha o zapojenie verejnosti do súťaže povedomím o súťaži a podpora súťažiacich. Bola to samozrejme hlavne cena o sympatiách a podpore okolia súťažiacich finalistov. Rozhodovala tak nielen porota. 

"Cena verejnosti" nebola rozdelená na žiadne kategórie. Boli do nej zaradení všetci finalisti súťaže.

Uvádzame umiestnenie s počtom získaných hlasov na prvých deviatich miestach:

 

 

Poradie Meno finalistu (škola - jazyk) Počet hlasov
1. Daniela Dobaiová (ZŠ Fatranská, Nitra - NJ) 494
2. Erika Viglaská (SOŠOaS, Zlaté Moravce - NJ)  428
3. MIchal Valach (ZŠ Škultétyho, Topoľčany - AJ) 247
4. ZŠ Hradná 22, Nové Zámky - AJ 237
5. Klaudia Valentová (ZŠ Fatranská, Nitra - NJ) 208
6. Neprítomná finalistka (ZŠ Fatranská, Nitra - NJ) 198
7. Ondrej Lukáč (ZŠ Fatranská, Nitra - AJ)  190
8. Gabriela Šujanská (Gymnázium Nové Zámky-RJ) 95
9. 4. A ZŠ Pri Podlužianke 6, Levice - AJ 90

 

 

 

Štatistika súťaže „JAZYKOVÝ KVET“ - 1. ročník 

 

 

SÚŤAŽIACI

Počet súťažiacich celkovo:

135

Počet súťažiacich Poézia & próza:

52

Počet súťažiacich Dráma:

83 / 10 div. skupín

ZAPOJENÉ ŠKOLY

Počet zúčastnených ZŠ

12

Počet zúčastnených SŠ

7

Zastúpenie škôl podľa miest

Levice

3

ZŠ Pri Podlužianke 6

ZŠ Sv. Michala

GAV Levice

Ludanice

1

ZŠ Ludanice

Mojmírovce

1

ZŠ Mojmírovce

Nitra

2

ZŠ Fatranská

Gymnázium, Golianova 68

Nové Zámky

2

ZŠ, Hradná ul. 22

Gymnázium Nové Zámky

Prašice

1

ZŠ s MŠ Prašice

Radošina

1

ZŠ s MŠ Radošina

Šaľa

1

ZŠ J. C. Hronského

Tesárske Mlyňany

1

ZŠ Š: Moysesa

Topoľčany

2

ZŠ Škultétyho

Gymnázium, ul. 17. novembra

Zbehy

1

ZŠ Zbehy

Zlaté Moravce

2

 

Gymnázium J. Kráľa

 

SOŠ obchodu a služieb

Želiezovce

1

 

Gymnázium

Súťažné jazyky

súťažné

6 (AJ, NJ, ŠJ, TJ, FJ, RJ)

zrealizované

5 (AJ, NJ, ŠJ, FJ, RJ)

nezrealizované

1 (TJ – žiadny súťažiaci)

 

 

Banner, ktorý bol uverejnený na hlavnej stránke pred a počas súťaže 

1. ročník 2011

Banner prihlasovacej fázy, zároveň ilustračný banner na stránke 1. ročníka

FINALISTI JAZYKOVÝ KVET 1. ročník

PRAVIDLÁ A PODMIENKY SÚŤAŽÍ