Jazykový kvet 2012

 

Príspevok k JK 2012

 

11 NAJ JAZYKOVÉHO KVETU 2012

 
1) NAJhumornejšie zahratá scénka: "Sand Castle" - ZŠ Sv. Michala, Levice 
2) NAJvýpravnejšia a poučná scénka: "The Frog Princess" - ZŠ Hurbanova, Stará Turá
3) NAJhlbšie posolstvo: scénka "Money Changes People, People Change the World" - Gymnázium PdC, Piešťany
4) NAJaktuálnejšia téma: scénka "Facebook Changes Lives" - SOŠ Zvolenská, Lučenec 
5) NAJodvážnejší príspevok: Alica Lackovičova, prednes piesne - SSOŠ, Poprad
6) NAJlepšia výslovnosť v NJ: Hannah Gilan - ZŠ K. Svätopluka, Nitra
7) NAJpohotovejšia komunikácia v jazyku: Samuel Korem - Gymnázium a ZŠ Sv. Mikuláša, Prešov 
8) NAJbravúrnejšie stvárnená postava vrátane ovládania jazyka: Michaela Buňákova, "The Importance of Being Earnest" - Gymnázium Varšavská, Žilina
9) NAJväčší pokrok počas súťaže: "The Town Mouse and The Country Mouse" - ZŠ Staničná, Košice
10) NAJpohodovejší detský súťažiaci: Dominika Nguyen - SZŠ Starozagorská 8, Košice  
11) NAJkreatívnejší súťažiaci: Radka Kováčová, autor scénky "Money Changes..." v spolupráci so spolužiakmi, plus autor hudby a textu sprievodnej piesne v scénke - Gymnázium PdC, Piešťany  

 

VÝSLEDKY CELOSLOVENSKÉHO FINÁLE -  1. ročník

 

Všetkým finalistom gratulujeme k účasti a umiestneniam na celoslovenskom kole!

I. ENGLISH - Poézia & próza

 

Miesto

Meno – škola

1.

Nguyen Dominika - SZŠ Starozagorská 8, Košice 

zároveň aj víťaz  "Ceny publika" 

2. 

Stančíková Sabina a Ella Glatzová– ZŠ Hurbanova, Stará Turá

3. 

Ormandy David - SZŠ so VIN, Bratislava

4. 

Jeriga Jakub – Gymnázium a ZŠ Sv. Mikuláša, Prešov 

5.   

Janošťáková Kristína – ZŠ Mojmírovce

 

 

I. DEUTSCH - Poézia & próza 

 

1.  

Gilan Hannah – ZŠ K. Svätopluka, Nitra

2.

Vyparina Michal - ZŠ s MŠ Plavnica

 

 

I. ENGLISH - Dráma

 

1.

Daniel Baran, Leonard Duhoň, Nina Horváthová, Dominika Lechmanová, Karolína Machovičová, Štefan Orosz, Ema Palčová, Stanislav Pohlodko, Lea Poláková, Alexandra Šmajdová, Kevin Sivec, Ema Tóthová – ZŠ Staničná 13, Košice 

2.

Silvia Briatková, Hanka Mišejová, Kristína Brokešová – ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou

 

 
II. ENGLISH - Poézia & próza

 

1.

Vlhová Nina – Gymnázium PdC, Piešťany 

2. 

Košťálová Dorota – ZŠ Tríbečská, Topoľčany 

3. 

Miníková Romana – ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou 

4. 

Vysočanová Jana – ZŠ Kúpeľná, Prešov

5.

Mižíková Alexandra – ZŠ Staničná 13, Košice

6.

Gurský Daniel – ZŠ Nám. Mladosti 1, Žilina

 

 

II. DEUTSCH - Poézia & próza

 

1.

Dobaiová Daniela – ZŠ Fatranská, Nitra

2.

Hausner Christián – ZŠ Mariánska, Prievidza 

3.

Lörinc Denis – Gymnázium Gelnica 

 

 
III. DEUTSCH - Poézia & próza

 

1.

Pilčíková Zuzana – Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa 

2. Senajová Katarína – Gymnázium J. A. Raymana, Prešov

 

II. ENGLISH - Dráma 

 

1. 

Alexandra Stanková, Rebecca Pálinkášová, Barbora Ivanová, Bernadett Ďuranová, Veronika Fujasová, Albín Blaho – ZŠ Hradná 22, Nové Zámky

2.

6. – 9. ročník: Martin Sadloň, Noemi Vařáková, Filip Bajjani, Gabriela Bajjaniová, Oliver Kulíšek, Lucia Liptáková, Lenka Kotulová, Dávid Chudík – ZŠ Hurbanova, Stará Turá 

3.

S. Chovanová, A. Sedláková, M. Kračinovský, S. Brozmanová, J. Vysočanová, S .Fecková, Z. Olejárová, E. I. Adjindová, S. Lechová – ZŠ Kúpeľná, Prešov

 

 

II. ENGLISH - Poézia a próza - Vlastná tvorba 

 

1. 

Samko Roman – ZŠ Mládežnícka 3, Košice – Šaca 

2. Franeková Silvia – Gymnázium Varšavská, Žilina

 

 
II. ENGLISH - Dráma - Vlastná tvorba 
 

 

1.

Bajteková Karolína, Bendová Sarah, Častulíková Katarína, Černáková Romana, Galanda Mikuláš, Kollár Adam, Lukačka Martin, Matulová Zuzana, Minichová Sofia, Mokráňová Silvia, Oríšek Adam Adam – SZŠ so VIN, Bratislava 

2.

Ema Gáborová, Ema Nogová, Soňa Papšová, Lenka Saloňová, Lucia Sanigová, Veronika Grešková, Martina Halousková, Michaela Heglasová, Dana Drončovská, Katarína Drevená – Gymnázium Varšavská, Žilina

 

3.

Divadelná skupina - ZŠ Sv. Michala, Levice

 

 

 
II. РУССКИЙ ЯЗЫК - Poézia a próza

 

1.

Šujanská Gabriela – Gymnázium Nové Zámky

2.

Diana Astalošová - ZŠ Nám. Mladosti 1, Žilina

 

Šišková Mária – ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou - čestné miesto

 

 
III. РУССКИЙ ЯЗЫК - Poézia a próza

 

1.

Korem Samuel – Gymnázium a ZŠ Sv. Mikuláša, Prešov 

 

III. ŠPANIELČINA - Poézia a próza

 

1.

Viglašová Mária – Gymnázium M. Hattalu, Trstená

 

III. ENGLISH - Poézia a próza

 

1.

Buňáková Michaela – Gymnázium Varšavská, Žilina

2.

Soročinová Viktória – Gymnázium Sv. F. Assiského, Ban. Štiavnica 

3. 

Dujčáková Alexandra – Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava 

4.

Pečová Simona - Gymnázium Partizánske 

5.

Lackovičová Alica – SSOŠ, Poprad

 

 
III. ENGLISH - Poézia a próza - Vlastná tvorba

 

1.

Vanková Lucia – Gymnázium Partizánske

2.

Vanáková Petra – Gymnázium Varšavská, Žilina

 

 
III. DEUTSCH - Dráma - Vlastná tvorba

 

 

Divadelná skupina (10 ž) – Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa - čestné miesto

 

 
III. FRANÇAIS - Dráma

 

1.

Bieliková, Havierniková, Gajdová, Markechová, Moravčík, Opatovská, Pasminková, Savara, Šišovská, Trebichavská, Haluzová, Smiteková, Atalovičová – Spojená škola Sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom 

 

 
III. ENGLISH - Dráma - Vlastná tvorba 

 

1.

Sexta 26 študentov - Gymnázium PdC, Piešťany

2.

E. Straková, L. Paduchová, S. Urbanová, A. Petrík, B. Petrík – Gymnázium Partizánske

3.

Patrícia Košková, Stanislav Guraj, Denis Madács, Mária Majkútová, Martina Mravíková, Jana Nagyová, Ivan Filip, Veronoka Nôtová, Darina Oláhová, Júlia Paliašová, Lukáš Rovňan, Kamil Sekereš, Veronika Šuleková, Sidónia Poláková - SOŠ Zvolenska, Lúčenec 

 

 
III. ENGLISH - Dráma

 

1.

Lucia Bechná, Jana Rojková, Veronika Antonyová, Michaela Honsová, Milota Beňuchová, Emily Hatcher, Filip Hrivík, Ivan Kolarik, Jakub Pridavka, Daniel Humaj - Gymnázium Varšavská, Žilina 

 

 

 

SPRÁVA ZO SÚŤAŽE JAZYKOVÝ KVET II.

(r. 2012 – 1. celoslovenský ročník)

 

I. CHARAKTERISTIKA SÚŤAŽE

 

„Jazykový kvet – Language Flower“  je akreditovaná postupová súťaž v cudzích jazykoch v dvoch vetvách Poézia&próza a Dráma určená pre súťažiacich od 4 do 19 rokov.

Druhý ročník súťaže sa konal v mesiacoch apríl až máj 2012 a mal už celoslovenský charakter (predchádzajúci ročník sa konal len na úrovni Nitrianskeho kraja).

 

II. CIELE SÚŤAŽE

 

Cieľom súťaže „Jazykový kvet“ je:

  • podporovať aktívne používanie cudzieho jazyka, rozvoj jazykových zručností, kreativity a záujmu o učenie sa jazykov,
  • umožniť súťažiacim porovnať sa s inými súťažiacimi,
  • prispieť k výchovnému procesu (nadobúdanie schopností komunikácie, akceptácie schopností „súpera“, osobný motivácný faktor, vytváranie pozitívnych asociácii k jazyku, a pod.).

 

III. ŠTRUKTÚRA A PRIEBEH SÚŤAŹE

 

Prihlasovanie súťažiacich prebiehalo formou zaslania elektronickej a tlačenej prihlášky v období do 15. 12. 2011.

Súťaž začínala krajskými semifinálovými kolami, počas ktorých sa súťažiaci predstavili pred odbornými porotami so svojími súťažnými príspevkami (prednes / predstavenie). Poroty na základe ich výkonov rozhodli o súťažiacich postupujúcich do krajských finálových kôl.

 

HARMONOGRAM PRE KRAJSKÉ SEMIFINÁLE & FINÁLE

16. 4.

17. 4.

18. 4.

19. 4.

20. 4.

23. 4.

24. 4.

27. 4.

4. 5.

ZA

BB

PO

KE

TRE

NR + TT+BA

NR +TT+BA

ZA, BB, PO

NR TRE

 

2. 5.

KE

 

AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ

AJ, NJ, RJ, FJ

AJ

NJ, RJ, FJ, ŠJ

AJ, NJ

AJ, NJ, RJ, FJ

AJ

NJ, RJ, FJ

AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ

AJ, NJ, RJ, FJ

 

Víťazi krajských finálových kôl následne postúpili do celoslovenského finále, ktoré sa konalo v Nitre.

Okrem odbornej poroty si svojho víťaza zvolilo aj publikum počas celoslovenského finále (dňa 11. 05. 2012) hlasovaním v „cene publika“. Víťazkou sa stala žiačka Dominika Nguyen zo SZŠ Starozagorská 8, Košice, ktorá súťažila v kategórii I. angličtina – prevzatá poézia&próza.

Verejnosť mala takisto možnosť zvoliť si svojho víťaza spomedzi finalistov celoslovenského kola hlasovaním na internete v „icene verejnosti“, ktorú získala divadelná skupina z Gymnázia Varšavská, Žilina, s príspevkom v kategórii III. angličtina - prevzatá dráma (názov príspevku „The Importance of Being Earnest“). Hlasovanie prebiehalo do 31. 05. 2012.

 

IV. ŠTATISTIKA ÚČASTI

 

IV. I Účasť podľa krajov

 

KRAJ

Percento súťažiacich (%)

Nitriansky

28,4%

Prešovský

21.2%

Žilinský

13,5%

Košický

13,7%

Trenčiansky

12,4%

Banskobystrický

6%

Bratislavský

3%

Trnavský

1,8%

MESTÁ A DEDINY

Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Lučenec, Nová Baňa, Bratislava, Malacky, Stupava, Gelnica, Košice, Michalovce, Palín, Rožňava, Spišské Vlachy, Strážske, Trebišov, Gbelce, Ipeľský Sokolec, Levice, Ludanice, Mojmírovce, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topolčany, Zlaté Moravce, Žitavany, Levoča, Plavnica, Poprad, Prešov, Snina, Svidník, Svit, Diviaky nad Nitricou, Nemšová, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Prievidza, Pruské, Stará Turá, Piešťany, Trnava, Sereď, Olešná, Rajec, Trstená, Žilina

 

 

IV. II Účasť podľa jazykov

 

JAZYK

Percento súťažiacich (%)

Angličtina

77,6%

Nemčina

12,6%

Ruština

6%

Francúzština

2,8%

Španielčina

1%

Taliančina

nerealizoval sa

 

 

IV. III Účasť podľa vetiev

 

VETVA

Percento súťažiacich (%)

Poézia & próza

89%

Dráma

11 %

Vlastná tvorba

7% (AJ, NJ, FJ)

 
 

IV. IV Účasť podľa škôl

 

TYP ŚKOLY

Počet

ZŠ a spojené školy

41

Gymnázium

16

SOŠ

10

 

SPOLU:

67

 

 

Organizátori a partneri súťaže

 

www.jazykovevzdelavanie.sk, IALF, KOS Nitra, ŽSK, Krajská knižnica Žilina, ENY, British Council, JŠ Empire - Bratislava, JŠ English is Easy – Trenčín, UKF Nitra, JŠ DUNA – Košice, JŠ OLC – Košice, JŠ Žilina, Spravodaj, www.mojanitra.sk

SR FINÁLE 

Potvrdená účasť                  

ENGLISH

11:00 - 11:20

P. č.

Meno – škola

1) 

Janošťáková Kristína – ZŠ Mojmírovce

2) 

Jeriga Jakub – Gymnázium a ZŠ Sv. Mikuláša, Prešov 

3) 

Nguyen Dominika - SZŠ Starozagorská 8, Košice 

4) 

Ormandy David - SZŠ so VIN, Bratislava

5)    

Stančíková Sabina a Ella Glatzová– ZŠ Hurbanova, Stará Turá

 

DEUTSCH

11:20 - 11:30

6)  

Vyparina Michal - ZŠ s MŠ Plavnica

7)   

Gilan Hannah – ZŠ K. Svätopluka, Nitra  

 

ENGLISH

11:30 - 12:00

8)    

Silvia Briatková, Hanka Mišejová, Kristína Brokešová – ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou

9)    

Daniel Baran, Leonard Duhoň, Nina Horváthová, Dominika Lechmanová, Karolína Machovičová, Štefan Orosz, Ema Palčová, Stanislav Pohlodko, Lea Poláková, Alexandra Šmajdová, Kevin Sivec, Ema Tóthová – ZŠ Staničná 13, Košice 

12:00 - 12:40

10) 

Gurský Daniel – ZŠ Nám. Mladosti 1, Žilina

11) 

Košťálová Dorota – ZŠ Tríbečská, Topoľčany 

12) 

Miníková Romana – ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou 

13) 

Mižíková Alexandra – ZŠ Staničná 13, Košice 

14) 

Vlhová Nina – Gymnázium PdC, Piešťany 

15) 

Vysočanová Jana – ZŠ Kúpeľná, Prešov 

 

DEUTSCH

12:40 - 13:00

16) 

Dobaiová Daniela – ZŠ Fatranská, Nitra

17) 

Hausner Christián – ZŠ Mariánska, Prievidza 

18)

Lörinc Denis – Gymnázium Gelnica 

19)

Senajová Katarína – Gymnázium J. A. Raymana, Prešov 

 

 

20) 

Pilčíková Zuzana – Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa 

 
13:00 - 13:30 - Prestávka
 
ENGLISH
13:30 - 15:30

22) 

Alexandra Stanková, Rebecca Pálinkášová, Barbora Ivanová, Bernadett Ďuranová, Veronika Fujasová, Albín Blaho – ZŠ Hradná 22, Nové Zámky

23) 

S. Chovanová, A. Sedláková, M. Kračinovský, S. Brozmanová, J. Vysočanová, S .Fecková, Z. Olejárová, E. I. Adjindová, S. Lechová – ZŠ Kúpeľná, Prešov 

24) 

6. – 9. ročník: Martin Sadloň, Noemi Vařáková, Filip Bajjani, Gabriela Bajjaniová, Oliver Kulíšek, Lucia Liptáková, Lenka Kotulová, Dávid Chudík – ZŠ Hurbanova, Stará Turá 

 

25)         

Franeková Silvia – Gymnázium Varšavská, Žilina

26)      

Samko Roman – ZŠ Mládežnícka 3, Košice – Šaca 

 

27) 

Divadelná skupina - ZŠ Sv. Michala, Levice

28) 

Ema Gáborová, Ema Nogová, Soňa Papšová, Lenka Saloňová, Lucia Sanigová, Veronika Grešková, Martina Halousková, Michaela Heglasová, Dana Drončovská, Katarína Drevená – Gymnázium Varšavská, Žilina

 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК
15:30 - 15:50

29) 

Šišková Mária – ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou 

30) 

Diana Astalošová - ZŠ Nám. Mladosti 1, Žilina

31) 

Šujanská Gabriela – Gymnázium Nové Zámky

 

32) 

Korem Samuel – Gymnázium a ZŠ Sv. Mikuláša, Prešov 

 
ROJ
15:50 - 16:00
33)  x Jana Langošová - Snina

34) 

Viglašová Mária – Gymnázium M. Hattalu, Trstená - ŠJ

 
ENGLISH
16:00 - 16:30

35) 

Buňáková Michaela – Gymnázium Varšavská, Žilina

36)

Dujčáková Alexandra – Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava 

37) 

Lackovičová Alica – SSOŠ, Poprad 

38) 

Pečová Simona - Gymnázium Partizánske 

39) 

Soročinová Viktória – Gymnázium Sv. F. Assiského, Ban. Štiavnica 

 

40) 

Vanáková Petra – Gymnázium Varšavská, Žilina

41) 

Vanková Lucia – Gymnázium Partizánske

 
16:30 - 16:45 - Prestávka
 
DEUTSCH
16:45 - 17:15

42) x

Michal Barančík, Viktória Labancová – Gymnázium Snina 

 

43) 

Divadelná skupina (10 ž) – Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa

 
FRANÇAIS
17:15 - 17:35

44) 

Bieliková, Havierniková, Gajdová, Markechová, Moravčík, Opatovská, Pasminková, Savara, Šišovská, Trebichavská, Haluzová, Smiteková, Atalovičová – Spojená škola Sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom 

 
ENGLISH
17:35 - 19:00
 

Bajteková Karolína, Bendová Sarah, Častulíková Katarína, Černáková Romana, Galanda Mikuláš, Kollár Adam, Lukačka Martin, Matulová Zuzana, Minichová Sofia, Mokráňová Silvia, Oríšek Adam Adam – SZŠ so VIN, Bratislava 

45) 

Patrícia Košková, Stanislav Guraj, Denis Madács, Mária Majkútová, Martina Mravíková, Jana Nagyová, Ivan Filip, Veronoka Nôtová, Darina Oláhová, Júlia Paliašová, Lukáš Rovňan, Kamil Sekereš, Veronika Šuleková, Sidónia Poláková - SOŠ Zvolenska, Lúčenec 

46) 

E. Straková, L. Paduchová, S. Urbanová, A. Petrík, B. Petrík – Gymnázium Partizánske

47) 

sexta 26 študentov – Gymnázium PdC, Piešťany 

 

 

48) 

Lucia Bechná, Jana Rojková, Veronika Antonyová, Michaela Honsová, Milota Beňuchová, Emily Hatcher, Filip Hrivík, Ivan Kolarik, Jakub Pridavka, Daniel Humaj - Gymnázium Varšavská, Žilina 

19:15 Výsledky
 

KRAJSKÉ FINÁLOVÉ KOLÁ

 

Trenčiansky kraj - súťažiaci postupujúci do SR finále:

Sabina Stančíková, Ella Glatzová – ZŠ Hurbanova, Stará Turá

Silvia  Briatková, Hanka Mišejová, Kristína Brokešová - ZŠ a MŠ Diviaky n/Nitrou,

Miníková Romana - ZŠ a MŠ Diviaky nad Nitricou

Divadelná skupina - ZŠ Hurbanova, Stará Turá

Pečová Simona – Gymnázium Partizánske

Vanková Lucia -  Gymnázium Partizánske

E. Straková, L. Paduchová, S. Urbanová, A. Petrík, B. Petrík - Gymnázium Partizánske

Hausner Christián - ZŠ Mariánska, Prievidza

Šišková Mária - ZŠ a MŠ Diviaky nad Nitricou

Divadelná skupina - Spoj. škola Sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom

 

Nitriansky kraj - Súťažiaci postupujúci do SR finále:

Janošťáková Kristína - ZŠ Mojmírovce

Košťálová Dorota - ZŠ Tríbečská, Topoľčany

Divadelná skupina - ZŠ Hradná 22, Nové Zámky

Divadelná skupina - ZŠ Sv. MIchala, Levice 

Gilan Hannah - ZŠ K. Svätopluka, Nitra

Dobaiová Daniela - ZŠ Fatranská, Nitra 

Šujanská Gabriela - Gymnázium Nové Zámky

Trnavský kraj:

Vlhová Nina - Gymmnázium PdC, Pieštany

Divadelná skupina - sexta - Gymnázium PdC, Piešťany

Bratislavský kraj:

Ormandy David - SZŠ s VIN, Bratislava

Divadelná skupina - SZŠ s VIN, Bratislava

 

Košický kraj - Súťažiaci postupujúci do SR finále:

Nguyen Dominika - SZŠ Starozagorská 8, Košice

Divadelná skupina - ZŠ Staničná, Košice

Mižíková Alexandra - ZŠ Staničná, Košice

Samko Roman - ZŠ Mládežnícka, Košice - Šaca

Divadelná skupina - ZŠ Park Angelinum, Košice - Fairytail Revolution 

Dujčáková Alexandra - Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava

Lörinc Denis - Gymnázium, Gelnica

 

Prešovský kraj - súťažiaci postupujúci do SR finále:

Vyparina Michal - ZŠ s MŠ Plavnica

Senajová Katarína - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov

Labancová Viktória, Barančík Michal - Gymnázium, Snina

Korem Samuel - Gymnázium a ZŠ Sv. Mikuláša, Prešov

Langošová J. - Gymnázium, Snina

Jeriga Jakub - Gymnázium a ZŠ Sv. Mikuláša, Prešov

Vysočanová Jana - ZŠ Kúpeľná, Prešov  

Divadelná skupina - ZŠ Kúpeľná, Prešov

Lackovičová Alica - SSOŠ, Poprad

 

Banskobystrický kraj - Súťažiaci postupujúci do SR finále:

Soročinova Viktória - Gymnázium Sv. F. Assiského, Banská Štiavnica

Divadelná skupina - Facebook Changes Lives - SOŠ Zvolenska, Lúčenec

Pilčíková Zuzana - Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa 

Divadelná skupina - Ein Konigsreich Fur die Prinzessin, Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa 

 

Žilinský kraj - Súťažiaci postupujúci do SR finále:

Gurský Daniel - ZŠ Nám. Mladosti 1, Žilina

Franeková Silvia - Gymnázium Varšavská, Žilina

Divadelná skupina - Gymnázium Varšavská, Žilina - The Unbeatable Struggle

Buňáková Michaela - Gymnázium Varšavská, Žilina

Vanáková Petra - Gymnázium Varšavská, Žilina

Divadelná skupina - Gymnázium Varšavská - The Importance of Being Earnest

Astalošová Diana - ZŠ Nám. Mladosti 1, Žilina

Viglašová Mária - Gymnázium M. Hattalu, Trstená

 

KRAJSKÉ SEMIFINÁLOVÉ KOLÁ

 

Trenčiansky kraj - súťažiaci postupujúci do krajského finále:

Hajný Jakub – Spojená katolícka škola, Nemšová

Púčiková  Ema – ZŠ a MŠ Diviaky nad Nitricou

Sabina Stančíková, Ella Glatzová – ZŠ Hurbanova, Stará Turá

Silvia  Briatková, Hanka Mišejová, Kristína Brokešová - ZŠ a MŠ Diviaky n/Nitrou,

Králová Sára – Spojená katolícka škola, Nemšová

Miníková Romana - ZŠ a MŠ Diviaky nad Nitricou

Novomestská Soňa - ZŠ Hurbanova, Stará Turá

Šuleková Anna – ZŠ s MŠ H. Gavloviča, Pruské

Beňadik Pavol, Vavrinec Lukáš – ZŠ Mariánska, Prievidza

Divadelná skupina - ZŠ Hurbanova, Stará Turá

Pečová Simona – Gymnázium Partizánske

Vanková Lucia -  Gymnázium Partizánske

E. Straková, L. Paduchová, S. Urbanová, A. Petrík, B. Petrík - Gymnázium Partizánske

Dadíková Laura - ZŠ a MŠ Diviaky nad Nitricou

Hausner Christián - ZŠ Mariánska, Prievidza

Šišková Mária - ZŠ a MŠ Diviaky nad Nitricou

Divadelná skupina - Spoj. škola Sv. Jozefa, Nové Mesto nad Váhom

 

Nitriansky kraj 

Súťažiaci postupujúci do krajského finále (z 24. 4.):

Gilan Hannah - ZŠ K. Svätopluka, Nitra

Dobaiová Daniela - ZŠ Fatranská, Nitra 

Kramár Pavol - ZŠ Pribinova 1, Zlaté Moravce

Sýkora Samuel - ZŠ Mojmírovce

Divadelná skupina 9. C - ZŠ A. Kmeťa, Levice

Viglaská Erika - SOŠOaS, Zlaté Moravce

Šujanská Gabriela - Gymnázium Nové Zámky

Šupová Yvonne - ZŠ Tríbečská, Topoľčany

Terechina Izabela - ZŠ Tríbečská, Topoľčany 

Trnavský kraj:

Švandová Lucia - ZŠ J. Fándlyho, Sereď

Vlhová Nina - Gymmnázium PdC, Pieštany

Divadelná skupina - sexta - Gymnázium PdC, Piešťany

Jašíčková Lucia - ZŠ Kpt. J. Nálepku, Stupava  

Súťažiaci postupujúci do krajského finále (z 23. 4.):

Babincová Aneta - ZŠ s MŠ Ludanice 

Janošťáková Kristína - ZŠ Mojmírovce

Trnovská Kristína - ZŠ Tríbečská, Topoľčany

Bodo Cathleen - ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce 

Koczanová - ZŠ A. Kmeťa, Levice

Ormandy David - SZŠ s VIN, Bratislava

Baranová Simona - ZŠ Kpt. J. Nálepku, Stupava

Hájovská Katarína - ZŠ M. Olšovského, Malacky  

Divadelná skupina - SZŠ s VIN, Bratislava

Gálová Lucia - ZŠ Ludanice

Košťálová Dorota - ZŠ Tríbečská, Topoľčany

Pokus Dávid - ZŠ Tríbečská, Topoľčany

Piszczatowská Denisa - Gymnázium J. Kráľa, Zlaté Moravce

Szucs Valter - ZŠ Gbelce

Toldiová Dominika - ZŠ s MŠ s VJM, Ipeľský Sokolec

Tariška Martin - ZŠ A: Kmeťa, Levice

Šurinová Monika - ZŠ J. V. Šimka, Žitavany

Divadelná skupina - ZŠ Hradná 22, Nové Zámky

Divadelná skupina 9. C - ZŠ J. C. Hronského, Šaľa

Divadelná skupina 7. B - ZŠ J. C. Hronského, Šaľa 

Divadelná skupina 8. D - ZŠ A. Kmeťa, Levice

Divadelná skupina ZŠ Sv. MIchala, Levice 

Kramárová Lucia - SOŠOaS, Zlaté Moravce

Pukanová Michaela - Gymnázium J. Kráľa, Zlaté Moravce

 

Košický kraj - Súťažiaci postupujúci do krajského finále:

Hirmanová Klára - ZŠ Staničná, Košice 

Nguyen Dominika - SZŠ Starozagorská 8, Košice

Sedmáková Bianka - SZŠ Starozagorská, Košice

Divadelná skupina - ZŠ Park Angelinum, Košice - Town Mouse and Country Mouse

Divadelná skupina - ZŠ Staničná, Košice

Guľvašová Zuzana - ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov

Hamadejová Natália - ZŠ J. A. Komenského, Michalovce

Jesenská Dominika - ZŠ Staničná, Košice

Mižíková Alexandra - ZŠ Staničná, Košice

Samko Roman - ZŠ Mládežnícka, Košice - Šaca

Divadelná skupina - ZŠ Krosnianska, Košice

Divadelná skupina - ZŠ Park Angelinum, Košice - Fairytail Revolution 

Cingel Peter - Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava

Dujčáková Alexandra - Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava

Strigáčová Lujza - Gymnázium P. J. Šafárika, Rožňava

Gud Daniel - ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov

Lörinc Denis - Gymnázium, Gelnica

 

Prešovský kraj

Súťažiaci postupujúci do krajského finále (z 19. 4.):

Vyparina Michal - ZŠ s MŠ Plavnica

Hrebeňáková Nikola - Gymnázium, Snina 

Poláková Lenka - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov

Senajová Katarína - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov 

Labancová Viktória, Barančík Michal - Gymnázium, Snina

Koltášová Anna - Gymnázium a ZŠ Sv. Mikuláša, Prešov

Korem Samuel - Gymnázium a ZŠ Sv. Mikuláša, Prešov

Kvokačková Barbora - Gymnázium a ZŠ Sv. Mikuláša, Prešov

Bandurčinová D. - Gymnázium, Snina

Langošová J. - Gymnázium, Snina

Jenčík R. - Gymnázium, Snina

Súťažiaci postupujúci do krajského finále (z 18. 4.):

Karabinova Patrícia - ZŠ Komenského, Svit

Jeriga Jakub - Gymnázium a ZŠ Sv. Mikuláša, Prešov

Fecková Sarah - ZŠ Kúpeľná, Prešov

Haninec Adam - Gymnázium Sv. F. Assiského, Levoča 

Jeriga Branislav - Gymnázium a ZŠ Sv. Mikuláša, Prešov

Miková Mária - Gymnázium Sv. F. Assiského, Levoča  

Vysočanová Jana - ZŠ Kúpeľná, Prešov  

Divadelná skupina - ZŠ Kúpeľná, Prešov

Fecko Michal - Gymnázium Sv. F. Assiského, Levoča

Hribikova Barbora - Spojená škola, Svidník

Lackovičová Alica - SSOŠ, Poprad

Rusňáková Zuzana - Gymnázium a ZŠ Sv. Mikuláša, Prešov

Tauchin Tadeáš - SSOŠ, Poprad 

 

Banskobystrický kraj - Súťažiaci postupujúci do krajského finále:

Divadelná skupina - Stone Soup - Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa

Balco Kristián - Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa

Lačný Michal - Katolícke gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica

Soročinova Viktória - Gymnázium Sv. F. Assiského, Banská Štiavnica

Divadelná skupina - Facebook Changes Lives - SOŠ Zvolenska, Lúčenec

Pilčíková Zuzana - Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa 

Divadelná skupina - Ein Konigsreich Fur die Prinzessin, Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa 

 

Žilinský kraj - Súťažiaci postupujúci do krajského finále:

Gurský Daniel - ZŠ Nám. Mladosti 1, Žilina

Franeková Silvia - Gymnázium Varšavská, Žilina

Divadelná skupina - ZŠ s MŠ Olešná - Devil in Heaven 

Divadelná skupina - Gymnázium Varšavská, Žilina - Little John and Little Margaret

Divadelná skupina - Gymnázium Varšavská, Žilina - The Unbeatable Struggle

Beňuchova Milota - Gymnázium Varšavská, Žilina

Kianičková Natália - Gymnázium Varšavská, Žilina

Lašútova Kristína - Gymnázium A. Škrábika, Rajec 

Buňáková Michaela - Gymnázium Varšavská, Žilina

Hanzelová Michaela - Gymnázium Varšavská, Žilina

Vanáková Petra - Gymnázium Varšavská, Žilina

Divadelná skupina - Gymnázium Varšavská - The Importance of Being Earnest

Astalošová Diana - ZŠ Nám. Mladosti 1, Žilina

Kňazúrová Barbora - Gymnázium M. Hattalu, Trstená

Kolenčíková Klaudia - Gymnázium M. Hattalu, Trstená

Viglašová Mária - Gymnázium M. Hattalu, Trstená

 

Postupujúcim súťažiacim ešte raz blahoželáme!

Súťažiacim, ktorí tento rok nepostúpili, želáme aj naďalej elán pre jazyky!       

 

Evidencia súťažiacich vo väčšine miest nezačína pre všetky súťažné kategórie hneď ráno, venujte preto pozornosť časti "Harmonogram" v spodnej časti pozvánky.

Ak potrebujete potvrdenie o účasti na súťaži, nezabudnite oň požiadať podľa pokynov uvedených na pozvánke.

Prepis súťažných príspevkov v kategórii "Vlastná tvorba" je potrebné poslať e-mailom vo formáte Word najneskôr do 4. mája 2012. Po tomto termíne už príspevok nebude možné uverejniť v e-book/knižke (vyjde pod ISBN 978-80-969901-7-7).

 

POZVÁNKY NA KRAJSKÉ FINÁLOVÉ KOLÁ A SR FINÁLE 

 

Po vyhodnotení semifinálových kôl a vyhlásení súťažiacich postupujúcich do krajského finále, títo obdržia pozvánku na krajské finále spolu s pozvánkami pre hostí, ktorých si môžu pozvať.

Rovnako súťažiaci postupujúci z krajských finálových kôl do SR finále obdržia pozvánku na celoslovenské kolo do Nitry a pozvánky pre svojich hostí.

SR finále je verejné a bude sa konať 11. mája 2012 v Nitre so začiatkom o 11:00 hod..

Finalisti, ich hostia a partneri súťaže majú voľný vstup na základe pozvánok.

Takisto všetci súťažiaci, ktorí sa zúčastnia II. ročníka, aj keď nepostúpia, majú voľný vstup (je však potrebné nahlásiť účasť vopred najneskôr do 8. mája e-mailom na jazykove(zavináč)gmail.com alebo osobne koordinátorovi po ukončení krajských finálových kôl).

 

Systém radenia súťažiacich v zoznamoch na krajských kolách (r. 2012):

I. kategória

        I. Poézia&próza - Prevzatá tvorba

             I. Poézia&próza - Vlastná tvorba

       Individuálni súťažiaci sú zoradení abecedne podľa priezviska. 

        I. Dráma - Prevzatá tvorba

             I. Dráma - Vlastná tvorba

       Divadelné skupiny sú zoradené abecedne podľa názvu mesta a pri viacerých skupinách z jedného mesta podľa názvu školy.

Po I. vekovej kategórii nasleduje veková kategória II. a následne III., systém v rámci vetiev je rovnaký ako pri vekovej kategórii I..

Pri viacerých jazykových kategóriách v jeden deň začíname s NJ, nasleduje RJ a potom románske jazyky.

 
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE „JAZYKOVÝ KVET“ pre r. 2012

  

Jednotlivé kategórie súťaže budú zrealizované podľa počtu prihlásených súťažiacich a organizátor má výhradné právo na ich úpravu podľa reálneho stavu súťažiacich.

 

PRIEBEH SÚŤAŽE 

 

Prihlasovanie

Účasť v súťaži je dobrovoľná a okrem veku a znalosti jazyka, nie je ničím podmienená.

Súťažiacich môže prihlásiť škola, alebo sa môžu prihlásiť aj sami.

Počet súťažiacich z jednej školy, či triedy, nie je obmedzený.

Za účasť v súťaži nie je účtovaný žiadny účastnícky poplatok. 

Prihlášku je potrebné odoslať mailom na: jazykove@gmail.com, ako predmet správy uveďte „Jazykový kvet“ a poštou.   

Ak ku svojej súťažnej scénke potrebujete technické vybavenie, ako je magnetofón, stôl, stoličky, uveďte to v prihláške do "Poznámky".

 

Semifinálové kolá

Počas semifinálových kôl sa súťažiaci predstavia pred porotou so svojim prednesom / predstavením a súťažia o postup do krajského finálového kola. 

Semifinálové kolá sú neverejné a iní súťažiaci, ich rodičia, či sprevádzajúci pedagógovia nesmú byť prítomní v miestnosti, kde semifinálové kolá prebiehajú pre zachovanie rovnakých vstupných podmienok všetkých súťažiacich. Súťažiaceho sprevádza pedagóg/rodič.

Počet postupujúcich súťažiacich: Podľa Organizačného poriadku súťaže

 

Krajské finálové kolá

V krajských finálových kolách súťažia postupujúci semifinalisti o umiestnenie na jednotlivých miestach a postup do celoslovenského finále.

Krajské finálové kolá sú otvorené aj pre verejnosť. 

Počet postupujúcich súťažiacich: Z jednotlivých krajov postupujú do celoslovenského finálového kola súťažiaci, ktorí sa umiestnili v danej kategórii na prvom mieste v krajskom finálovom kole.

 

Celoslovenské finále

V celoslovenskom finále bojujú postupujúci finalisti z krajských kôl o umiestnenie na jednotlivých miestach v celoslovenskom meradle, získanie diplomu a zaujímavých cien. Celoslovenské finále je otvorené aj pre verejnosť. 

 

iCENA VEREJNOSTI A CENA PUBLIKA

 

Verejnosť zároveň bude mať možnosť hlasovať za svojho kandidáta na víťaza v celoslovenskom finále:

- na internete - icena verejnosti 

- na mieste konania počas celoslovenského finále - cena publika  

Súťažiaci, ktorí získajú od verejnosti, či publika, najviac hlasov, budú odmenení vecnými cenami.

Z hlasujúcich sa vyžrebujú 2 x traja výhercovia (3 za hlasovanie v "icene" a 3 za hlasovanie v "cene publika"), ktorí získajú vecné ceny.  

V icene verejnosti a cene publika musí prebiehať hlasovanie minimálne za 50% kandidátov, inak hlasovanie nie je platné.  

Upozorňujeme súťažiacich aj ostatných ľudí zainteresovaných do súťaže, že obe tieto ceny sú skôr o podpore súťažiacich od okolia, sympatiách, či vyjadrení názoru (možno fundovaného, možno laického) a to, koľko hlasov získajú jednotliví súťažiaci neregulujeme.    

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu podmienok súťaže a cien kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia. Akékoľvek prípadné zmeny sú priebežne uverejňované na stránke súťaže. Ceny nie sú vymáhateľné právnou cestou. 

Organizátor má výhradné autorské a rozhodovacie právo o celej súťaži. 

Účastník súťaže sa zaväzuje nepoškodzovať a neosočovať iných účastníkov súťaže, organizátora a ostatných subjektov zapojených do tejto súťaže. Prípadné porušenia budú riešené cez právneho zástupcu. 

Odoslaním prihlášky súhlasíte s týmito pravidlami a Organizačným poriadkom súťaže v plnom rozsahu.

 

SEMIFINÁLOVE A FINÁLOVÉ KRAJSKÉ KOLÁ - AKTUALITY

 

Termíny sú upravené na základe prijatých prihlášok do jednotlivých kategórií a dĺžky súťažných príspevkov.

Nemčina a románske jazyky sú vo väčšine krajov presunuté na rovnaký deň ako AJ.  

Začiatok semifinálových a krajských finálových kôl je o 09:00 hod..

Evidencia súťažiacich na semifinálové kolá bude priebežná., t. j. súťažiaci nemusia všetci čakať od rána. Predpokladané časy obdržia súťažiaci v pozvánkach. Pozvánky a organizačné inštrukcie budú posielané e-mailom koncom marca. Oznam o rozposielaní bude uverejnený na tejto stránke a na Facebook stránke.

Súťažiaci si so sebou prinesú vytlačený text svojho súťažného príspevku.

Súťažiaci v kategórii "Vlastná tvorba" zároveň e-mailom pošlú prepis svojho príspevku vo formáte Word najneskôr do 04. 05. 2012.

 

Nitriansky kraj:

- semifinálové kolá: 23. 04. - AJ, 24. 04. - NJ, RJ, ROJ

- finále: 04. 05. 2012 

 

Bratislavský, Trnavský kraj:

- semifinálové kolá: 23. 04. 2012 - AJ, 24. 04. 2012 - NJ, RJ, ROJ

- finále: 04. 05. 2012 

 

Trenčiansky:

- semifinálové kolá: 23. 04. 2012 - všetky jazyky

- finále: 04. 05. 2012 

 

Žilinský kraj:

- semifinálové kolá: 16. 04. 2012 - všetky jazyky

- finále: 27. 04. 2012 

 

Banskobystrický kraj:

- semifinálové kolá: 17. 04. 2012 - všetky jazyky

- finále: 27. 04. 2012 

 

Prešovský kraj:

- semifinálové kolá: 18. 04. - AJ, 19. 04. - NJ, RJ, ROJ

- finále: 27. 04. 2012 

 

Košický kraj:

- semifinálové kolá: 20. 04. 2012 - všetky jazyky

- finále: 02. 05. 2012 

 

Informácie, fotografie, videá z r. 2011

ŠTATISTIKA PRIHLÁSENÝCH SÚŤAŽIACICH - JAZYKOVÝ KVET r. 2012

 

PODĽA KRAJOV

 

KRAJ

Percento súťažiacich (%)

Nitriansky

27,3%

Prešovský

20.7%

Žilinský

14%

Košický

13,4%

Trenčiansky

12,9%

Banskobystrický

6,6%

Bratislavský

3,3%

Trnavský

1,8%

 

* Divadelné skupiny sú započítané ako jeden súťažiaci.

 

PODĽA JAZYKOV

 

JAZYK

Percento súťažiacich (%)

Angličtina

75,8%

Nemčina

12,6%

Ruština

6%

Francúzština

2,8%

Španielčina

2,5%

Taliančina

0,3%

 

 

PODĽA VETIEV

 

VETVA

Percento súťažiacich (%)

Poézia & próza

89%

Dráma

11 %

Vlastná tvorba

7% (AJ, NJ, FJ)

 

E-book - Vlastná tvorba súťažiacich

JAZYKOVÝ KVET

PRAVIDLÁ A PODMIENKY SÚŤAŽÍ