Jazykový kvet 2013

 

VÝSLEDKY SR FINÁLE - ROOM 1 - DRÁMA

 

Kategória: I. AJ b) PT

1

Pilgrim Fathers

ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné

2

Červená čiapočka 

ZŠ J. A. Komenského, Michalovce

3

Three Billy Goats

ZŠ Vajanského, Lučenec

4

Hocus and Lotus

ZŠ Sv. Augustína, Považská Bystrica

5

At the Beach

ZŠ Hradná 22, Nové Zámky

Kategória: I. AJ b) VT

1

Once Upon a Time 

SZŠ Starozagorská 8, Košice

2

Little Bugs

ZŠ Juh 1054, Vranov n/T

Kategória: II. FJ b) PT

2

Les Trois Petits Cochons

Gymnázium J. Lettricha, Martin

 

Kategória: I. NJ b) VT

2

Das Grauland

ZŠ s MŠ Brezovica

 

Kategória: II. NJ b) PT

3

Wie die Sonne in das Land Malonkam

Kat. gymnázium Š. Moysesa, BB

Kategória: II. RJ b) PT

1

Maša a medveď

ZŠ Stará Turá

 

2

Polminutky dľa šutky                  

ZŠ Hradné nám. 38, Kežmarok

 

Kategória: II. RJ b) VT

1

Kytica jazykov

ZŠ Kamenica nad Cirochou

 

Kategória: II. AJ b) PT

1

Teen Angel by D. M. Larson

ZŠ Hradná 22, Nové Zámky

 

2

The Wedding Story

ZŠ s MŠ Olešná

 

3

Murder at the Theatre

ZŠ Staničná, Košice

 

4

The Robbery

ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa

 

5

Arabian Folktale

ZŠ Mariánska ul. 19, Prievidza

 

Kategória: II. AJ b) VT

1

The Greatest Treasure   

ZŠ Stará Turá

 

2

Mr Frost

ZŠ s MŠ Harichovce

 

Kategória: III. NJ b) VT

Čest

Das Leben auf dem  Marktplatz                                          

SSOŚ Via Humana, Skalica

 

Kategória: III. AJ b) VT

1

Laurel and Hardy of 21st century                          

Gymnázium Varšavská, Žilina

 

2

Romeo and Juliet

SSOŚ Via Humana. Skalica

 

Kategória: III. AJ b) PT

1

Pygmalion by G. B. Show

Gymnázium Varšavská, Žilina

 

 

VÝSLEDKY SR FINÁLE - ROOM 2 - POÉZIA & PRÓZA

 

Kategória: I. AJ a) PT

1

Fiala Václav      

SZŠ Oravská cesta, Žilina

2

Gubala Anna

ZŠ, Jilemnického 11, Dunajská Streda

3

Reid Patrícia Jasmína                                              ZŠ Benkova, Nitra

4

Titková Sara

ZŠ Juh 1054, Vranov n/Topľou

5

Tarnóczyová Viktória

ZŠ Staničná 13, Košice

6

Pentka Samuel

ZŠ ul. Vajanského, Lučenec

7

Balajová Natália

ZŠ s MŠ R. Hečku, Dolná Súča

Kategória: I. NJ a) PT

2

Barthová Paula  

ZŠ Mojmírovce

Kategória: I. NJ a) VT

1

Gilan Hannah   

ZŠ K. Svätopluka, Nitra

Kategória: II. NJ a) PT

1

Schumacher Cedrik

ZŠ s MŠ Brezovica

2

Nemčeková Pavlína  

ZŠ Fatranská, Nitra

3

Sikorják Adam

ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa

4

Weiszová Vanessa  

ZŠ P. O. Hviezdoslava, Sereď

5

Jánošíková Mária

Katol. gymnázium. Š. Moysesa, BB

6

Lasabová Martina

Gymnázium J. Lettricha, Martin

7

Petríková Eva   

ZŠ Severná, Moldava n/Bodvou

8

Dadíková Laura a Hanusová Ema   

ZŠ s MŠ Diviaky n/Nitricou

Kategória: III. NJ a) PT

1

Herdová Marcela

Gymn. ul. 17. novembra, Topoľčany

 

2

Dedič Sophia

Obchodná akadémia Trnava

 

3

Godočík Martin 

Gymnázium Kpt. Nálepku 4, Sobrance

 

4

Bahyl Jakub

Gymnázium Varšavská, Žilina

 

5

Hrebeňaková Nikola                                          Gymnázium Snina

 

6

Troppová Veronika

Katol. gymnázium Š. Moysesa, BB

 

Kategória: II. RJ a) PT

1

Šimková Sofia  

SZŠ Skalica

 

2

Osmolská Michaela   

ZŠ Družicová 4, Košice

 

3

Sisková Terézia     

Das Grauland

ZŠ Hradné nám. 38, Kežmarok

 

Kategória: III. RJ a) PT

1

Šujanská Gabriela  

Gymnázium Nové Zámky

 

2

Ihnatková Iveta   

Gymnázium Kpt. Nálepku 6, Sobrance

 

Kategória: III. ŠJ a) PT

1

Makaiová Karmen

Gymnázium P. Pázmaňa, Nové Zámky             

 

2

Hirjaková Silvia

Gymn. V.B. Nedožerského, Prievidza

 

3

Macíková Zuzana                                   Gymnázium Snina

 

Kategória: III. FJ a) PT

x

Šikulová Eliška

Katol. gymnázium Š. Moysesa, BB

 

1

Štangová Radmila

Gymn. V. B. Nedožerského, Prievidza

 

Kategória: SVKFF

1

Parisi Guilherme (Brazília)

Gymnázium Varšavská, Žilina

 

Kategória: II. AJ a) PT

1

Toldiová Dominika  

ZŠ s MŠ Ipeľský Sokolec

2

Štefančík Robert    

ZŠ Staničná 13, Košice

3

Kubisová Alexandra

Gymnázium J. Lettricha, Martin

4

Šimková Sofia 

SZŠ Skalica

5

Jordová Timea

Gymn. V. B. Nedožerského, Prievidza

Kleinová Lívia 

ZŠ Hradné nám. 38, Kežmarok

Kategória: II. AJ a) VT

1

Urbanová Emma

Gymnázium J. Lettricha, Martin

2

Martončíková Ema

ZŠ Staničná, Košice

3

Kondelová Lucia

ZŠ Výčapy – Opatovce

Kategória: III. AJ a) PT

1

Krajčíková Karolína

SŠ Novohradska, Bratislava

 

2

Šútor Lukáš          

SOŠOaS, Zlaté Moravce

 

3

Novotná Katarína                       

Gymnázium Sv Mikuláša, Prešov

 

4

Šuleková Anna

Obchodná akadémia, Ilava

 

5

Beňuchová Milota

Gymnázium Varšavská, Žilina

 

6

Lörinc Denis                                       

Gymnázium Gelnica

 

kategória: III. AJ a) VT

X

Šikulová Eliška

Kat. gymnázium Š. Moysesa, BB

 

1

Vanáková Petra     

Gymnázium Varšavská, Žilina

 

2

Kolník Lukáš                         

SOŠ Nové Mesto nad Váhom

 

       

 

SPRÁVA ZO SÚŤAŽE JAZYKOVÝ KVET 2013

(2. celoslovenský ročník)

 

I. CHARAKTERISTIKA SUŤAŽE

„Jazykový kvet – Language Flower“  je akreditovaná postupová súťaž v cudzích jazykoch v dvoch vetvách Poézia&próza a Dráma určená pre súťažiacich od 4 do 19 rokov.

II. CIELE SÚŤAŽE

Cieľom súťaže „Jazykový kvet“ je:

  • pdporovať aktívne používanie cudzieho jazyka, rozvoj jazykových zručností, kreativity a záujmu o učenie sa jazykov,
  • umožniť súťažiacim porovnať sa s inými súťažiacimi,
  • prispieť k výchovnému procesu (nadobúdanie schopností komunikácie, akceptácie schopností „súpera“, osobný motivácný faktor, vytváranie pozitívnych asociácii k jazyku, a pod.).

III. ŠTRUKTÚRA A PRIEBEH SÚŤAŹE

Prihlasovanie súťažiacich prebiehalo formou zaslania elektronickej a tlačenej prihlášky v období do 06. 12. 2012.

Súťaž začínala krajskými semifinálovými kolami, počas ktorých sa súťažiaci predstavili pred odbornými porotami so svojími súťažnými príspevkami (prednes / predstavenie). Poroty na základe ich výkonov rozhodli o súťažiacich postupujúcich do krajských finálových kôl.

HARMONOGRAM TERMÍNOV 2013

4. 3.

5.-6. 3.

6. 3.

7. 3.

8. 3.

18.-20. 3.

21. 3.

11.-12. 4.

31. 5.

KE

PO

ZA

TN

BB

NR

TT+BA

všetky kraje

SR

AJ, NJ, RJ

5. – AJ, FJ, ŠJ     6. – NJ, RJ

AJ, NJ, FJ, SFF

AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ

AJ, NJ, FJ

18. – AJ, NJ               19. – AJ                   20. - AJ, RJ, ŠJ

AJ, NJ, RJ

AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ, SFF

AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ, SFF

 

Víťazi krajských finálových kôl následne postúpili do celoslovenského finále, ktoré sa konalo dňa 31. mája v Nitre.

Okrem odbornej poroty si svojho víťaza zvolilo aj publikum počas celoslovenského finále hlasovaním v „cene publika“. Víťazom s najvyšším počtom hlasov sa stala divadelná skupina so scénkou „Little Bugs“ zo ZŠ Juh 1054 z Vranova nad Topľou, ktorá súťažila v kategórii I. AJ dráma - VT.

 

IV. ŠTATISTIKA ÚČASTI

IV. I  Účasť podľa krajov

KRAJ

Percento súťažiacich

Prešovský

26,8%

Nitriansky

18.5%

Košický

17,5%

Žilinský

12,1%

Trenčiansky

9%

Trnavský

7,3%

Banskobystrický

7%

Bratislavský

1,8%

Celkovo SR voči 2012

+ 31%

 

IV. II  Účasť podľa jazykov

JAZYK

Angličtina

Nemčina

Ruština

Francúzština

Španielčina

SFF

IV. III Účasť podľa vetiev

VETVA

Percento súťažiacich (%)

Poézia & próza

83%

Dráma

11 %

Vlastná tvorba

6% (AJ, NJ, RJ)

 

PRE SPOLUPRÁCU NA PROJEKTE JAZYKOVÝ KVET 2014 NÁS KONTAKTUJTE NA:jazykove(zavináč)gmail.com 

 

VÝSLEDKY SR FINÁLE - ROOM 1 - DRÁMA

 

Kategória: I. AJ b) PT

1

Pilgrim Fathers

ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné

2

Červená čiapočka 

ZŠ J. A. Komenského, Michalovce

3

Three Billy Goats

ZŠ Vajanského, Lučenec

4

Hocus and Lotus

ZŠ Sv. Augustína, Považská Bystrica

5

At the Beach

ZŠ Hradná 22, Nové Zámky

Kategória: I. AJ b) VT

1

Once Upon a Time 

SZŠ Starozagorská 8, Košice

2

Little Bugs

ZŠ Juh 1054, Vranov n/T

Kategória: II. FJ b) PT

2

Les Trois Petits Cochons

Gymnázium J. Lettricha, Martin

 

Kategória: I. NJ b) VT

2

Das Grauland

ZŠ s MŠ Brezovica

 

Kategória: II. NJ b) PT

3

Wie die Sonne in das Land Malonkam

Kat. gymnázium Š. Moysesa, BB

Kategória: II. RJ b) PT

1

Maša a medveď

ZŠ Stará Turá

 

2

Polminutky dľa šutky                  

ZŠ Hradné nám. 38, Kežmarok

 

Kategória: II. RJ b) VT

1

Kytica jazykov

ZŠ Kamenica nad Cirochou

 

Kategória: II. AJ b) PT

1

Teen Angel by D. M. Larson

ZŠ Hradná 22, Nové Zámky

 

2

The Wedding Story

ZŠ s MŠ Olešná

 

3

Murder at the Theatre

ZŠ Staničná, Košice

 

4

The Robbery

ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa

 

5

Arabian Folktale

ZŠ Mariánska ul. 19, Prievidza

 

Kategória: II. AJ b) VT

1

The Greatest Treasure   

ZŠ Stará Turá

 

2

Mr Frost

ZŠ s MŠ Harichovce

 

Kategória: III. NJ b) VT

Čest

Das Leben auf dem  Marktplatz                                          

SSOŚ Via Humana, Skalica

 

Kategória: III. AJ b) VT

1

Laurel and Hardy of 21st century                          

Gymnázium Varšavská, Žilina

 

2

Romeo and Juliet

SSOŚ Via Humana. Skalica

 

Kategória: III. AJ b) PT

1

Pygmalion by G. B. Show

Gymnázium Varšavská, Žilina

 

 

VÝSLEDKY SR FINÁLE - ROOM 2 - POÉZIA & PRÓZA

 

Kategória: I. AJ a) PT

1

Fiala Václav      

SZŠ Oravská cesta, Žilina

2

Gubala Anna

ZŠ, Jilemnického 11, Dunajská Streda

3

Reid Patrícia Jasmína                                              ZŠ Benkova, Nitra

4

Titková Sara

ZŠ Juh 1054, Vranov n/Topľou

5

Tarnóczyová Viktória

ZŠ Staničná 13, Košice

6

Pentka Samuel

ZŠ ul. Vajanského, Lučenec

7

Balajová Natália

ZŠ s MŠ R. Hečku, Dolná Súča

Kategória: I. NJ a) PT

2

Barthová Paula  

ZŠ Mojmírovce

Kategória: I. NJ a) VT

1

Gilan Hannah   

ZŠ K. Svätopluka, Nitra

Kategória: II. NJ a) PT

1

Schumacher Cedrik

ZŠ s MŠ Brezovica

2

Nemčeková Pavlína  

ZŠ Fatranská, Nitra

3

Sikorják Adam

ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa

4

Weiszová Vanessa  

ZŠ P. O. Hviezdoslava, Sereď

5

Jánošíková Mária

Katol. gymnázium. Š. Moysesa, BB

6

Lasabová Martina

Gymnázium J. Lettricha, Martin

7

Petríková Eva   

ZŠ Severná, Moldava n/Bodvou

8

Dadíková Laura a Hanusová Ema   

ZŠ s MŠ Diviaky n/Nitricou

Kategória: III. NJ a) PT

1

Herdová Marcela

Gymn. ul. 17. novembra, Topoľčany

 

2

Dedič Sophia

Obchodná akadémia Trnava

 

3

Godočík Martin 

Gymnázium Kpt. Nálepku 4, Sobrance

 

4

Bahyl Jakub

Gymnázium Varšavská, Žilina

 

5

Hrebeňaková Nikola                                          Gymnázium Snina

 

6

Troppová Veronika

Katol. gymnázium Š. Moysesa, BB

 

Kategória: II. RJ a) PT

1

Šimková Sofia  

SZŠ Skalica

 

2

Osmolská Michaela   

ZŠ Družicová 4, Košice

 

3

Sisková Terézia     

Das Grauland

ZŠ Hradné nám. 38, Kežmarok

 

Kategória: III. RJ a) PT

1

Šujanská Gabriela  

Gymnázium Nové Zámky

 

2

Ihnatková Iveta   

Gymnázium Kpt. Nálepku 6, Sobrance

 

Kategória: III. ŠJ a) PT

1

Makaiová Karmen

Gymnázium P. Pázmaňa, Nové Zámky             

 

2

Hirjaková Silvia

Gymn. V.B. Nedožerského, Prievidza

 

3

Macíková Zuzana                                   Gymnázium Snina

 

Kategória: III. FJ a) PT

x

Šikulová Eliška

Katol. gymnázium Š. Moysesa, BB

 

1

Štangová Radmila

Gymn. V. B. Nedožerského, Prievidza

 

Kategória: SVKFF

1

Parisi Guilherme (Brazília)

Gymnázium Varšavská, Žilina

 

Kategória: II. AJ a) PT

1

Toldiová Dominika  

ZŠ s MŠ Ipeľský Sokolec

2

Štefančík Robert    

ZŠ Staničná 13, Košice

3

Kubisová Alexandra

Gymnázium J. Lettricha, Martin

4

Šimková Sofia 

SZŠ Skalica

5

Jordová Timea

Gymn. V. B. Nedožerského, Prievidza

Kleinová Lívia 

ZŠ Hradné nám. 38, Kežmarok

Kategória: II. AJ a) VT

1

Urbanová Emma

Gymnázium J. Lettricha, Martin

2

Martončíková Ema

ZŠ Staničná, Košice

3

Kondelová Lucia

ZŠ Výčapy – Opatovce

Kategória: III. AJ a) PT

1

Krajčíková Karolína

SŠ Novohradska, Bratislava

 

2

Šútor Lukáš          

SOŠOaS, Zlaté Moravce

 

3

Novotná Katarína                       

Gymnázium Sv Mikuláša, Prešov

 

4

Šuleková Anna

Obchodná akadémia, Ilava

 

5

Beňuchová Milota

Gymnázium Varšavská, Žilina

 

6

Lörinc Denis                                       

Gymnázium Gelnica

 

kategória: III. AJ a) VT

X

Šikulová Eliška

Kat. gymnázium Š. Moysesa, BB

 

1

Vanáková Petra     

Gymnázium Varšavská, Žilina

 

2

Kolník Lukáš                         

SOŠ Nové Mesto nad Váhom

 

       

 

VÝSLEDKY KRAJSKÝCH FINÁLE

+ = potvrdená učasť na SR finále

 

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
 

I. AJ - POÉZIA & PRÓZA

+ 1. miesto - Pentka Samuel - Chants - ZŠ Vajanského, Lučenec

2. miesto - Czús Karol - Chants - ZŠ Vajanského, Lučenec

 

I. AJ - DRÁMA

+ 1. miesto - Three Billy Goats - ZŠ Vajanského, Lučenec

 

III. AJ - POÉZIA & PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

+ 1. miesto - Šikulová Eliška - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica

 

II. NJ - POÉZIA & PRÓZA

+ 1. miesto - Janošíková Mária - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica

2. miesto - Vészeleiová Kristína - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica

 

II. NJ - DRÁMA

+ 1. miesto - Wie die Sonne in das Land Malonkam - Kat. gymnázium Š. Moysesa, BB

 

III. NJ - POÉZIA & PRÓZA

+ 1. miesto - Troppová Veronika - Katol. gymnázium Š. Moysesa, BB

2. miesto - Kramolišová Terézia - Katol. gymnázium Š. Moysesa, BB

 

III. FJ - POÉZIA & PRÓZA

+ 1. miesto - Šikulová Eliška - Katol. gymnázium Š. Moysesa, BB

2. miesto - Majerová Natália a Samuel Potoček - Katol. gymnázium Š. Moysesa, BB

 

TRENČIANSKY KRAJ

 

I. AJ - POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

+ 1. miesto - Balajová Natália - Television - ZŠ s MŠ R. Hečku, Dolná Súča

 

I. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

+ 1. miesto - Hocus and Lotus - ZŠ Sv. Augustína, Považská Bystrica

2. miesto - Crocodile Tears - ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou

 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

+ 1. miesto - Jordová Timea - Germs! Germs! ... - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

2. miesto - Krpelanová Lýdia - Jack and the Beanstalk - Spojená škola ZŠ s MŠ, Nitr. Pravno

3. miesto - Maľová Natália - A Mad Tea Party - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

4. miesto - Bezák Samuel - Silver Chair - Gynázium V. B. Nedožerského, Prievidza

 

II. AJ - DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

+ 1. miesto - Arabian Folktale - ZŠ Mariánska 19, Prievidza

 

II. AJ - DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

+ 1. miesto - The Greatest Treasure - ZŠ Stará Turá

 

III. AJ - POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

+ 1. miesto - Šuleková Anna - Clean Break - Obchodná akadémia, Ilava

 

III. AJ POÉZIA & PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

1. miesto - Kolník Lukáš - Básne - SOŠ, Nové Mesto nad Váhom

 

II. NJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

+ 1. miesto - Dadíková Laura a Hanusová Ema - Die Landmaus und...- ZŠ s MŠ Diviaky n/Nitricou

2. miesto - Krpeľanová Lýdia - Arme kleine Maus - Spojený škola, Nitr. Pravno

 

II. RJ - POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

2. miesto - Šišková Mária a Vavrová Katarína - Galka - ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou

 

II. RJ - DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

+ 1. miesto - Maša a medveď - ZŠ Stará Turá

 

II. FJ - DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

2. miesto - Historie du petit Chan-Blanc - ZŠ Mariánska 19, Prievidza

 

III. FJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

+ 1. miesto - Štangová Radmila - Cache-Lune - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

 

III. ŠJ - POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

+ 1. miesto - Hirjaková Silvia - Volverán las oscuras - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

2. miesto - Kristína Králiková - La guitarra - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

 

NITRIANSKY KRAJ

 

I. AJ - POÉZIA & PRÓZA

+ 1. miesto - Reid Patrícia Jasmína - ZŠ Benkova, Nitra

2. miesto - Armitage Mia Izabela - ZŠ Benkova, Nitra

3. miesto - Filová Hana - ZŠ Zbehy

4. miesto - Kanyicska Adam - ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce; Mošatová Sára - ZŠ Ludanice

 

I. AJ - DRÁMA

+ 1. miesto - At the Beach - ZŠ Hradná 22, Nové Zámky

 

I. AJ - DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

2. miesto - Wolf`s Adventure - ZŠ Pri Podlužianke 6, Levice

 

II. AJ - POÉZIA & PRÓZA

+ 1. miesto - Toldiová Dominika - ZŠ s MŠ Ipeľský Sokolec

2. miesto - Pisczatowska Denisa - Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce

3. miesto - Janošťáková Kristína - ZŠ Mojmírovce

4. miesto - Pokus Dávid - ZŠ Tríbečská, Topoľčany

5. miesto - Timková Lucia - ZŠ Mojmírovce; Gálová Lucia - ZŠ s MŠ Ludanice

 

II. AJ - POÉZIA & PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

+ 1. miesto - Kondelová Lucia – ZŠ Výčapy - Opátovce

 

II. AJ - DRÁMA

+ 1. miesto - Teen Angel - ZŠ Hradná 22, Nové Zámky

2. miesto - Goldilocks and the Three Bears - ZŠ Saratovská, Levice

 

II. AJ - DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

2. miesto - Little Red Riding Hood and the Others – ZŠ Sv. Michala, Levice

 

III. AJ - POÉZIA & PRÓZA

+ 1. miesto - Šútor Lukáš - SOŠOaS, Zlaté Moravce

2. miesto - Csanda Denis - SPŠS, Nitra

3. miesto - Sárkányová Cynthia - Gymnázium Želiezovce

 

III. ŠJ - POÉZIA & PRÓZA

+ 1. miesto - Makalová Karmen - Gymnázium P. Pázmaňa, Nové Zámky

 

II. RJ - POÉZIA & PRÓZA

2. miesto - Herceg Ján - ZŠ Benkova, Nitra

3. miesto - Berecová Soňa - ZŠ Benkova, Nitra; Darnadiová Viktória - ZŠ Golianovo

 

III. RJ - POÉZIA & PRÓZA

+ 1. miesto - Šujanská Gabriela - Gymnázium Nové Zámky

2. miesto - Pakuszová Lea - Gymnázium Želiezovce

 

I. NJ - POÉZIA & PRÓZA

1. miesto - Barthova Paula - ZŠ Mojmírovce

 

I. NJ - POÉZIA & PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

+ 1. miesto - Gilan Hannah - ZŠ Kráľa Svätopluka, NItra

 

II. NJ - POÉZIA & PRÓZAP

+ 1. miesto - Nemčeková Pavlína - ZŠ Fatranská, Nitra

2. miesto - Skovajová Tamara - ZŠ Fatranská, Nitra

3. miesto - Valentová Klaudia - ZŠ Fatranská, Nitra

4. miesto - Šeböková Jessica -ZŠ Topoľová, Nitra

5. miesto - Kováč Ján - ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce

6. miesto - Hodošiová Nikoleta - ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce

 

III. NJ - POÉZIA & PRÓZA

+ 1. miesto - Herdová Marcela - Gymnázium ul. 17. novembra, Topoľčany

2. miesto - Homola Dávid - Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce

3. miesto - Némethová Martina - SPŠS, Nitra

4. miesto - Kiššová Dominika - Spojená škola, Nové Zámky

 

 

TRNAVSKÝ A BA KRAJ

 

I. AJ - POÉZIA & PRÓZA

+ 1. miesto - Gubala Anna - ZŠ Jilemnickeho, Dunajská Streda

2. miesto - Goetsch Daniel William - ZŠ s MŠ I. Krasku, Trnava

3. miesto - Kremlová Patrícia - SZŠ Skalica

 

II. AJ - POÉZIA & PRÓZA

+ 1. miesto - Šimková Sofia - SZŠ Skalica

II. AJ - POÉZIA & PRÓZA - BA KRAJ

2. miesto - Eliáš Alexander Michael - ZŠ Kpt. J: Nálepku, Stupava

 

III. AJ - POÉZIA & PRÓZA - BA KRAJ

+ 1. miesto - Krajčíková Karolína - SŠ Novohradská, Bratislava

2. miesto - Terézia Vaňková a Natália Volentová - SŠ Novohradská, Bratislava

3. miesto - Sobek Maximilián - SŠ Novohradská, Bratislava

 

III. AJ - DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

+ 1. miesto - Romeo and Juliet - SSOŠ Via Humana, Skalica

 

II. NJ - POÉZIA & PRÓZA

+ 1. miesto - Weiszová Vanessa - ZŠ P. O. Hviezdoslava, Sereď

2. miesto - Sartoris Marek - Gymnázium L. Dúbravu, Dunajská Streda

 

III. NJ - POÉZIA & PRÓZA

+ 1. miesto - Dedič Sophia - Obchodná akadémia, Trnava

 

III. NJ - POÉZIA & PRÓZA - BA KRAJ

2. miesto - Kupcová Dominika - SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra

 

III. NJ - DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

+ 1. miesto - Das Leben auf dem Marktplatz - SSOŠ Via Humana, Skalica

 

II. RJ - POÉZIA & PRÓZA

+ 1. miesto - Šimková Sofia - SZŠ Skalica

2. miesto - Langová Agáta - SZŠ Skalica

3. miesto - Turisová Tatiana - SZŠ Skalica

 

PREŠOVSKÝ KRAJ

 

I. AJ - POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

+ 1. miesto - Titková Sára - ZŠ Juh 1054, Vranov n/Topľou

2. miesto - Komanický Jakub - ZŠ Čs Armády 22, Prešov

3. miesto - Končárová Petra - ZŠ Ľubotice

4. miesto - Pavlínsky Denis Maroš - ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné

 

I. AJ - DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

+ 1. miesto - Pilgrim Fathers - ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné

2. miesto - Ready Steady Go! - ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné

3. miesto - Baba Yaga - ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné

 

I. AJ - DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

+ 1. miesto - Little Bugs - ZŠ Juh 1054, Vranov n/Topľou

2. miesto - Egg on the Trip - ZŠ Karpatská 11, Svidník

 

II. AJ - POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

+ 1. miesto - Kleinová Lívia - Ghost Story - ZŠ Hlavné nám. 38, Kežmarok

2. miesto - Sirotňák Tomáš - ZŠ Ľubotice

3. miesto - Haninec Adam - Gymnázium Sv Františka Assiského, Levoča

4. miesto - Galajda Jan - Gymnázium Sv Františka Assiského, Levoča

5. miesto - Bernátová Kristína - ZŠ s MŠ, Dostojevského, Poprad

.

II. AJ - DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

+ 1. miesto - The Robbery - ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa

2. miesto - Witches` Chant - ZŠ s MŠ Francisciho, Poprad

 

III. AJ - POÉZIA & PRÓZA

+ 1. miesto - Novotná Katarína : The Genius of the Crowd, Gymnázium sv. Mikuláša, Prešov

2. miesto - Tarkošová Lucia - Shel Silverstein: Sick, OA, Humenné
3. miesto - Koltášová Anna - The Glass Castle Ch. Gymnázium sv. Mikuláša, Prešov
4. miesto - Malíšková Ema - A Poetic romance - Gymnázium sv. F. Assiského, Levoča

III. AJ - DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

1. miesto - Back to the Summer - Gymnázium Snina

 

I. NJ - DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

+ 1. miesto - Das Grauland - ZŠ s MŠ Brezovica

 

II. NJ - POÉZIA & PRÓZA

+ 1. miesto - Sikorják Adam - Tino, ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa
2. miesto - Vychlopeňová Erika - Der Junge und der Hund - ZŠ s MŠ Brezovica
3. miesto - Hudačková Katarína - Das Leben ist ein Traum! - ZŠ s MŠ, Tajovského 17, Poprad
+ BL - 1. miesto - Schumacher Cedrik - Max und Moritz, funfter Streich - ZŠ s MŠ Brezovica

 

II. NJ - DRÁMA

2. miesto - Schneewitchen und sieben Zwerge - Gymnázium Snina

 

III. NJ - POÉZIA & PRÓZA

+ 1. miesto - Hrebeňaková Nikola - Zauberstiefel - Gymnázium Snina
2. miesto - Malíšková Ema - Der Sandmann - Gym. Sv. F. Assiského, Levoča
3. miesto - Pálijová Nikoleta - Spojená škola, OA, Svidník

 

II. RJ - POÉZIA & PRÓZA

+ 1. miesto - Sisková Terézia - Mucha cokotucha - ZŠ - Grundschule, Kežmarok
2. miesto - Kmecová Lucia - Čudaky - ZŠ Raslavice
3. miesto - Konkoľová Sabína - Dospelý človek - ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa
4. miesto - Siroková Simona - Spojená škola, Svidník

II. RJ - DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

+ 1. miesto - Polminutky podľa šutky - ZŠ - Grundschule, Kežmarok

 

II. RJ - DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

+ 1. miesto - Kytica jazykov - ZŠ Kamenica nad Cirochou

 

III. FJ - POÉZIA A PRÓŹA

1. miesto - Langošová Jana - Gymnázium Snina

 

III. ŠJ - POÉZIA & PRÓZA

+ 1. miesto - Macíková Zuzana - Gymnázium Snina

 

ŹILINSKÝ KRAJ

 

I. AJ - POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

+ 1. miesto - Fiala Václav - We are Going on the ... - SZŠ Oravská cesta, Žilina

2. miesto - Majtánová Marína Anna - Sick - SZŠ Oravská cesta

3. Stehlík Ján - The Three Little Pigs - SZŠ Bellamos, Martin

 

II. AJ - POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

+ 1. miesto - Kubisova Alexandra - Phenomenal Woman - Gymnázium J. Lettrcha, Martin

2. miesto - Sládečková Laura - The tales of... - Gymnázium Varšavaská, Žilina

3. miesto - Maruniak Dominik - Little Red Riding Hood - Gymnázium J. Lettricha, Martin

 

II. AJ - POÉZIA & PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

+ 1. miesto - Urbanová Emma - The Best Washing Powder is Love - Gymn. J. Lettricha, Martin

 

II. AJ - DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

+ 1. miesto - The Wedding Story - ZŠ s MŠ Olešná

2. miesto - The Three Pigs - ZŠ s MŠ O. Štefku, Varín

3. miesto - The Canterville Ghost - ZŠ s MŠ O. Štefku, Varín

 

III. AJ - POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

+ 1. miesto - Beňuchová Milota - Television - Gymnázium Varšavská, Źilina

2. miesto - Bahyl Jakub - The Lesson - Gymnázium Varšavská, Žilina

 

III. AJ - POÉZIA & PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

+ 1. miesto - Vanáková Petra - Inner Prison - Gymnázium Varšavská, Žilina

 

III. AJ - DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

+ 1. miesto - Pygmalion - Gymnázium Varšavská, Žilina

 

III. AJ - DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

+ 1. miesto - Laurel and Hardy of 21st Century - Gymnázium Varšavská, Žilina

2. miesto - I Regret - Gymnázium Varšavská, Žilina

 

II. NJ - POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

+ 1. miesto - Lasabová Martina - Gymnázium J. Lettricha, Martin

2. miesto - Zvolenská Aneta - ZŠ Martinská, Žilina

 

III. NJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

+ 1. miesto - Bahyl Jakub - Gymnázium Varšavská, Žilina

 

II. FJ - DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

+ 1. miesto - Les Trois Petits Cochons - Gymnázium J. Lettricha, Martin

 

III. FJ - POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

2. miesto - Prídavka Jakub - Papa, tu es foul - Gymnázium Varšavská, Žilina

 

ŠPECIÁLNA KATEGÓRIA - SLOVENČINA PRE CUDZINCOV

+ 1. miesto - Parisi Guilherme (Brazília) - Ján Smrek: Každý deň - Gymnázium Varšavská, Žilina

 

KOŠICKÝ KRAJ

 

I. AJ - POÉZIA & PRÓZA

+ 1. miesto - Tarnóczyová Viktória – Suprise - ZŠ Staničná 13, Košice

2. miesto - Horváthová Miriam – My Shopping - ZŠ J. A. Komenského, Michalovce

3. miesto - Martončík Samuel – Wally, the Witch´s Son - ZŠ Staničná 13, Košice

 

I. AJ - DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

+ 1. miesto - Červená čiapočka - ZŠ J. A. Komenského, Michalovce

2. miesto - Snowwhite and 7 Dwarfs - ZŠ Akad. J. Hronca, RožňavaI

 

I. AJ - DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

+ 1. miesto - Once Upon a Time - SZŠ Starozagorská 8, Košice

2. miesto - When I Grow Up - ZŠ Staničná, Košice

 

II. AJ - POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

+ 1. miesto - Štefančík Robert - The Cow - ZŠ Staničná 13, Košice

2. miesto - Nguyen Dominika – Please Don‘t Read This Poem - SZŠ Starozagorská 8, Košice

3. miesto - Ambrušová Alexandra - The Canterville Ghost - OA Akad. Jura Hronca, Rožňava

4. miesto - Hassay Oliver - Charlie and the Chocolate Factory - ZŠ Staničná 13, Košice

5. miesto - Gurková Johana – Geography Lesson - ZŠ Družicová, Košice

6. miesto - Telepčáková Katarína – A Race (Alice in Wonderland) - ZŠ Družicová 4, Košice

 

II. AJ - POÉZIA & PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

+ 1. miesto - Martončíková Ema - Apple - ZŠ Staničná, Košice

2. miesto - Hollý Samuel - Halloween Night - ZŠ Staničná, Košice

3. miesto - Knappová Viktória - What ´s Happiness? - ZŠ J. A. Komenského, Michalov

 

II. AJ - DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

+ 1. miesto - Murder at the Theatre - ZŠ Staničná, Košice

2. miesto - Snowhite and the Seven Dwarfs - CZŠ Sv. Michala, Michalovce

 

II. AJ - DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

+ 1. miesto - Mr Frost - ZŠ s MŠ Harichovce

 

III. AJ - POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

1. miesto - Lörinc Denis - Television - Gymnázium Gelnica

2. miesto - Mézešová Klementína - Absolutely Nothing - Gymnázium Alejová 1, Košice; Oravec Juraj - A Mater of Honour - Obchodná Akadémia, Rožňava

 

II. NJ - POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

+ 1. miesto - Petríková Eva – Das doppelte Lottchen - ZŠ Severná, Moldava n/Bodvou

 

II. NJ - DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

2. miesto - Die Bremer Stadtmusikanten - ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov

 

III. NJ - POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

+ 1. miesto - Godočík Martin – Vom Schweigen der Indianer - Gymnázium Kpt. Nálepku 4, Sobrance

 

II. RJ - POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

+ 1. miesto - Osmolská Michaela – ZŠ Družicová 4, Košice

2. miesto - Kotorová Michaela - „Deduškiny valenki“ - Gymnázium Kpt. Nálepku 6, Sobrance

3. miesto - Ragančoková Dana – Zerkala - ZŠ Družicová 4, Košice

 

III. RJ - POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

+ 1. miesto - Ihnatková Iveta – Rozhovor opitého s čertom - Gymnázium Kpt. Nálepku 6, Sobrance

 

TRNAVSKÝ A BA KRAJ - POSTUPUJÚCI DO KRAJ. FINÁLE

 

I. AJ - POÉZIA & PRÓZA

Goetsch Daniel William - ZŠ s MŠ I. Krasku, Trnava

Gubala Anna - ZŠ Jilemnickeho, Dunajská Streda

Kremlová Patrícia - SZŠ Skalica

 

II. AJ - POÉZIA & PRÓZA

Šimková Sofia - SZŠ Skalica

Eliáš Alexander Michael - ZŠ Kpt. J: Nálepku, Stupava

 

III. AJ - POÉZIA & PRÓZA

BL: Krajčovičová Dominika - Obchodná akadémia, Trnava

Iždinská Dominika - SŠ Novohradská, Bratislava

Krajčíková Karolína - SŠ Novohradská, Bratislava

Sobek Maximilián - SŠ Novohradská, Bratislava

Terézia Vaňková a Natália Volentová - SŠ Novohradská, Bratislava

 

III. AJ - DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

Romeo and Juliet - SSOŠ Via Humana, Skalica

 

II. NJ - POÉZIA & PRÓZA

Weiszová Vanessa - ZŠ P. O. Hviezdoslava, Sereď

Sartoris Marek - Gymnázium L. Dúbravu, Dunajská Streda

 

III. NJ - POÉZIA & PRÓZA

Dedič Sophia - Obchodná akadémia, Trnava

Kupcová Dominika - SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra

 

III. NJ - DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

Das Leben auf dem Marktplatz - SSOŠ Via Humana, Skalica

 

II. RJ - POÉZIA & PRÓZA

Langová Agáta - SZŠ Skalica

Šimková Sofia - SZŠ Skalica

Turisová Tatiana - SZŠ Skalica

 

NITRIANSKY KRAJ - POSTUPUJÚCI DO KRAJ. FINÁLE

 

POSTUPUJÚCI Z 20. 03.:

 

II. AJ - DRÁMA

Goldilocks and the Three Bears - ZŠ Saratovská, Levice

Teen Angel - ZŠ Hradná 22, Nové Zámky

 

VLASTNÁ TVORBA – Little Red Riding Hood and the Others – ZŠ Sv. Michala, Levice

 

II. RJ - POÉZIA & PRÓZA

Berecová Soňa - ZŠ Benkova, Nitra

Darnadiová Viktória - ZŠ Golianovo

Herceg Ján - ZŠ Benkova, Nitra

 

III. RJ - POÉZIA & PRÓZA

Pakuszová Lea - Gymnázium Želiezovce

Šujanská Gabriela - Gymnázium Nové Zámky

Kluková Kristína - Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce

 

III. ŠJ - POÉZIA & PRÓZA

Makalová Karmen - Gymnázium P. Pázmaňa, Nové Zámky

 

POSTUPUJÚCI Z 19. 03.:

 

II. AJ - POÉZIA & PRÓZA

Gálová Lucia - ZŠ s MŠ Ludanice

Janošťáková Kristína - ZŠ Mojmírovce

Pisczatowska Denisa - Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce

Pokus Dávid - ZŠ Tríbečská, Topoľčany

Timková Lucia - ZŠ Mojmírovce

Toldiová Dominika - ZŠ s MŠ Ipeľský Sokolec

 

VLASTNÁ TVORBA – Kondelová Lucia – ZŠ Výčapy - Opátovce

 

POSTUPUJÚCI Z 18. 03.:

 

I. AJ - POÉZIA & PRÓZA

Armitage Mia Izabela - ZŠ Benkova, Nitra

Filová Hana - ZŠ Zbehy

Kanyicska Adam - ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce

Mošatová Sára - ZŠ Ludanice

Reid Patrícia Jasmína - ZŠ Benkova, Nitra

 

I. AJ - DRÁMA

At the Beach - ZŠ Hradná 22, Nové Zámky

VT - Wolf`s Adventure - ZŠ Pri Podlužianke 6, Levice

 

III. AJ - POÉZIA & PRÓZA

Csanda Denis - SPŠS, Nitra

Lencéšová Gabriela - SOŠ Cintorínska, Nitra

Sárkányová Cynthia - Gymnázium Želiezovce

Šútor Lukáš - SOŠOaS, Zlaté Moravce

 

I. NJ - POÉZIA & PRÓZA

Barthova Paula - ZŠ Mojmírovce

VT - Gilan Hannah - ZŠ Kráľa Svätopluka, NItra

 

II. NJ - POÉZIA & PRÓZA

Hodošiová Nikoleta - ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce

Kováč Ján - ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce

Nemčeková Pavlína - ZŠ Fatranská, Nitra

Skovajová Tamara - ZŠ Fatranská, Nitra

Šeböková Jessica -ZŠ Topoľová, Nitra

Valentová Klaudia - ZŠ Fatranská, Nitra

 

III. NJ - POÉZIA & PRÓZA

Herdová Marcela - Gymnázium ul. 17. novembra, Topoľčany

Homola Dávid - Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce

Kiššová Dominika - Spojená škola, Nové Zámky

Némethová Martina - SPŠS, Nitra

BANSKOBSYTRICKÝ KRAJ - DO KRAJ. FINÁLE POSTUPUJÚ

 

I. AJ - POÉZIA & PRÓZA

Czús Karol - Chants - ZŠ Vajanského, Lučenec

Pentka Samuel - Chants - ZŠ Vajanského, Lučenec

 

I. AJ - DRÁMA

Three Billy Goats - ZŠ Vajanského, Lučenec

 

III. AJ - POÉZIA & PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

Šikulová Eliška - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica

 

II. NJ - POÉZIA & PRÓZA

Janošíková Mária - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica

Vészeleiová Kristína - Katol. gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica

 

II. NJ - DRÁMA

Wie die Sonne in das Land Malonkam - Katol. gymnázium Š. Moysesa, BB

 

III. NJ - POÉZIA & PRÓZA

Kramolišová Terézia - Katol. gymnázium Š. Moysesa, BB

Troppová Veronika - Katol. gymnázium Š. Moysesa, BB

 

III. FJ - POÉZIA & PRÓZA

Majerová Natália a Samuel Potoček - Katol. gymnázium Š. Moysesa, BB

Šikulová Eliška - Katol. gymnázium Š. Moysesa, BB

 

 

TRENČIANSKY KRAJ - SÚŤAŽIACI POSTUPUJÚCI DO KRAJ. FINÁLE

 

I. AJ - POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Balajová Natália - Television - ZŠ s MŠ R. Hečku, Dolná Súča

 

I. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

Crocodile Tears - ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou

Hocus and Lotus - ZŠ Sv. Augustína, Považská Bystrica

 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Bezák Samuel - Silver Chair - Gynázium V. B. Nedožerského, Prievidza

Jordová Timea - Germs! Germs! ... - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

Krpelanová Lýdia - Jack and the Beanstalk - Spojená škola ZŠ s MŠ, Nitr. Pravno

Maľová Natália - A Mad Tea Party - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

 

II. AJ - DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

Arabian Folktale - ZŠ Mariánska 19, Prievidza

 

II. AJ - DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

The Greatest Treasure - ZŠ Stará Turá

 

III. AJ - POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Šuleková Anna - Clean Break - Obchodná akadémia, Ilava

 

III. AJ POÉZIA & PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

Kolník Lukáš - Básne - SOŠ, Nové Mesto nad Váhom

 

II. NJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Ddíková Laura a Hanusová Ema - Die Landmaus und...- ZŠ s MŠ Diviaky n/Nitricou

Krpeľanová Lýdia - Arme kleine Maus - Spojený škola, Nitr. Pravno

 

II. RJ - POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Šišková Mária a Vavrová Katarína - Galka - ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou

 

II. RJ - DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

Maša a medveď - ZŠ Stará Turá

 

II. FJ - DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

Historie du petit Chan-Blanc - ZŠ Mariánska 19, Prievidza

 

III. FJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Štangová Radmila - Cache-Lune - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

 

III. ŠJ - POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Hirjaková Silvia - Volverán las oscuras - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

Kristína Králiková - La guitarra - Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

 

ŹILINSKÝ KRAJ - SÚŤAŽIACI POSTUPUJÚCI DO KRAJ. FINÁLE

 

I. AJ - POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Fiala Václav - We are Going on the ... - SZŠ Oravská cesta, Žilina

Majtánová Marína Anna - Sick - SZŠ Oravská cesta

Stehlík Ján - The Three Little Pigs - SZŠ Bellamos, Martin

 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Kubisova Alexandra - Phenomenal Woman - Gymnázium J. Lettrcha, Martin

Maruniak Dominik - Little Red Riding Hood - Gymnázium J. Lettricha, Martin

Sládečková Laura - The tales of... - Gymnázium Varšavaská, Žilina

 

II. AJ POÉZIA & PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

Urbanová Emma - The Best Washing Powder is Love - Gymn. J. Lettricha, Martin

 

II. AJ - DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

The Canterville Ghost - ZŠ s MŠ O. Štefku, Varín

The Three Pigs - ZŠ s MŠ O. Štefku, Varín

The Wedding Story - ZŠ s MŠ Olešná

 

III. AJ - POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Bahyl Jakub - The Lesson - Gymnázium Varšavská, Žilina

Beňuchová Milota - Television - Gymnázium Varšavská, Źilina

 

III. AJ POÉZIA&PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

Vanáková Petra - Inner Prison - Gymnázium Varšavská, Žilina

 

III. AJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

Pygmalion - Gymnázium Varšavská, Žilina

 

III. AJ DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

Laurel and Hardy of 21st Century - Gymnázium Varšavská, Žilina

I Regret - Gymnázium Varšavská, Žilina

 

II. NJ - POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Lasabová Martina - Gymnázium J. Lettricha, Martin

Zvolenská Aneta - ZŠ Martinská, Žilina

 

III. NJ POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Bahyl Jakub - Gymnázium Varšavská, Žilina

 

II. FJ - DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

Les Trois Petits Cochons - Gymnázium J. Lettricha, Martin

 

III. FJ - POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Prídavka Jakub - Papa, tu es foul - Gymnázium Varšavská, Žilina

 

ŠPECIÁLNA KATEGÓRIA - SLOVENČINA PRE CUDZINCOV

Parisi Guilherme (Brazília) - Ján Smrek: Každý deň - Gymnázium Varšavská, Žilina

 

PREŠOVSKÝ KRAJ - POSTUPUJÚCI DO KRAJ. FINÁLE

 

POSTUPUJÚCI ZO 6. MARCA

 

III. AJ - POÉZIA & PRÓZA

Koltášová Anna - The Glass Castle Ch. Gymnázium sv. Mikuláša, Prešov
Malíšková Ema - A Poetic romance - Gymnázium sv. F. Assiského, Levoča
Tarkošová Lucia - Shel Silverstein: Sick, OA, Humenné
Novotná Katarína : The Genius of the Crowd, Gymnázium sv. Mikuláša, Prešov

I. NJ - POÉZIA & PRÓZA

Das Grauland - ZŠ s MŠ Brezovica

II. NJ - POÉZIA Y PRÓZA

Hudačková Katarína - Das Leben ist ein Traum! - ZŠ s MŠ, Tajovského 17, Poprad
Sikorják Adam - Tino, ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa
Smoter Samuel - Eine lehrreiche Geschichte fur Kinder - Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov
Vychlopeňová Erika - Der Junge und der Hund - ZŠ s MŠ Brezovica
BL - Schumacher Cedrik - Max und Moritz, funfter Streich - ZŠ s MŠ Brezovica

II. NJ - DRÁMA

Schneewitchen und sieben Zwerge - Gymnázium Snina

III. NJ - POÉZIA & PRÓZA

Hrebeňaková Nikola - Zauberstiefel - Gymnázium Snina
Malíšková Ema - Der Sandmann - Gym. Sv. F. Assiského, Levoča
Pálijová Nikoleta - Spojená škola, OA, Svidník

II. RJ - POÉZIA & PRÓZA

Kmecová Lucia - Čudaky - ZŠ Raslavice
Konkoľová Sabína - Dospelý človek - ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa
Siroková Simona - Spojená škola, Svidník
Sisková Terézia - Mucha cokotucha - ZŠ - Grundschule, Kežmarok

II. RJ DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

Polminutky podľa šutky - ZŠ - Grundschule, Kežmarok

II. DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

Kytica jazykov - ZŠ Kamenica nad Cirochou

 

POSTUPUJÚCI Z 5. MARCA

 

I. AJ - POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Komanický Jakub - ZŠ Čs Armády 22, Prešov

Končárová Petra - ZŠ Ľubotice

Pavlínsky Denis Maroš - ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné

Titková Sára - ZŠ Juh 1054, Vranov n/Topľou

 

II. AJ - POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Bernátová Kristína - ZŠ s MŠ, Dostojevského, Poprad

Haninec Adam - Gymnázium Sv Františka Assiského, Levoča

Galajda Jan - Gymnázium Sv Františka Assiského, Levoča

Kleinová Lívia - Ghost Story - ZŠ Hlavné nám. 38, Kežmarok

Sirotňák Tomáš - ZŠ Ľubotice

Taratutová Ema - ZŠ Nám Sv Kluberta, Levoča

 

I. AJ - DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

Baba Yaga - ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné

Pilgrim Fathers - ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné

Ready Steady Go! - ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné

 

I. DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

Egg on the Trip - ZŠ Karpatská 11, Svidník

Little Bugs - ZŠ Juh 1054, Vranov n/Topľou

 

II. DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

The Robbery - ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa

Witches` Chant - ZŠ s MŠ Francisciho, Poprad

 

III. DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

Back to the Summer - Gymnázium Snina

 

III. FJ - POÉZIA A PRÓŹA

Langošová Jana - Gymnázium Snina

 

III. ŠJ POÉZIA & PRÓZA

Macikova Zuzana - Gymnázium Snina

 

 

KOŠICKÝ KRAJ - SÚŤAŽIACI POSTUPUJÚCI DO KRAJ. FINÁLE

 

I. AJ - POÉZIA & PRÓZA

Horváthová Miriam – My Shopping - ZŠ J. A. Komenského, Michalovce

Martončík Samuel – Wally, the Witch´s Son - ZŠ Staničná 13, Košice

Tarnóczyová Viktória – Suprise - ZŠ Staničná 13, Košice

 

I. AJ - DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

Červená čiapočka - ZŠ J. A. Komenského, Michalovce

Snowwhite and 7 Dwarfs - ZŠ Akad. J. Hronca, Rožňava

 

I. AJ - DRÁMA - VLASTNÁ TVORBA

Once Upon a Time - SZŠ Starozagorská 8, Košice

When I Grow Up - ZŠ Staničná, Košice

 

II. AJ - POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Gurková Johana – Geography Lesson - ZŠ Družicová, Košice

Hassay Oliver - Charlie and the Chocolate Factory - ZŠ Staničná 13, Košice

Nguyen Dominika – Please Don‘t Read This Poem - SZŠ Starozagorská 8, Košice

Štefančík Robert - The Cow - ZŠ Staničná 13, Košice

Telepčáková Katarína – A Race (Alice in Wonderland) - ZŠ Družicová 4, Košice

Ambrušová Alexandra - The Canterville Ghost - OA Akad. Jura Hronca, Rožňava

 

II. AJ - POÉZIA & PRÓZA - VLASTNÁ TVORBA

Hollý Samuel - Halloween Night - ZŠ Staničná, Košice

Martončíková Ema - Apple - ZŠ Staničná, Košice

Knappová Viktória - What ´s Happiness? - ZŠ J. A. Komenského, Michalovce

 

II. AJ - DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

Mr. Frost - ZŠ s MŠ Harichovce

Murder at the Theatre - ZŠ Staničná, Košice

Snowhite and the Seven Dwarfs - CZŠ Sv. Michala, Michalovce

 

III. AJ - POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Lörinc Denis - Television - Gymnázium Gelnica

Mézešová Klementína - Absolutely Nothing - Gymnázium Alejová 1, Košice

Oravec Juraj - A Mater of Honour - Obchodná Akadémia, Rožňava

 

II. NJ - POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Petríková Eva – Das doppelte Lottchen - ZŠ Severná, Moldava n/Bodvou

Petríková Zuzana - Dornröschen - ZŠ Severná, Moldava n/Bodvou

 

II. NJ - DRÁMA - PREVZATÁ TVORBA

Die Bremer Stadtmusikanten - ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov

 

III. NJ - POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Godočík Martin – Vom Schweigen der Indianer - Gymnázium Kpt. Nálepku 4, Sobrance

 

II. RJ - POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Kotorová Michaela - „Deduškiny valenki“ - Gymnázium Kpt. Nálepku 6, Sobrance

Osmolská Michaela – ZŠ Družicová 4, Košice

Ragančoková Dana – Zerkala - ZŠ Družicová 4, Košice

 

III. RJ - POÉZIA & PRÓZA - PREVZATÁ TVORBA

Ihnatková Iveta – Rozhovor opitého s čertom - Gymnázium Kpt. Nálepku 6, Sobrance