Jazykový kvet 2015 - školské kolo

 

Evidencia školských kôl pre ročník Kvetu 2015 je ukončená. Možnosť bude opäť pre ďalší ročník 2016 od júla 2015.  

KRÁTKA ŠTATISTIKA K EVIDOVANÝM ŠKOLSKÝM KOLÁM

  • Vekové kategórie: všetky (I., II., III.)
  • Jazykové kategórie: vo vedení AJ, nasledovaná NJ a RJ, lastovičky v TJ a FJ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V prípade, že máte ako škola záujem o zorganizovanie školského kola súťaže Jazykový kvet, je potrebné jeho usporiadanie nahlásiť nižšie uvedeným formulárom.

Školské kolo nie je povinné a nie je podmienkou prihlásenia sa na súťaž. Počet súťažiacich, ktorých škola posunie zo školského kola, je plne v kompetencii a na uvážení školy - podľa počtu účastníkov šk. kola a ich výsledkov.

Zorganizovanie školského kola je plne v kompetencii školy a je dobrovoľné. Školské kolo musí prebehnuť do uzávierky prihlášok na súťaž, t. j. do 6. decembra.

Názov školské kolo súťaže Jazykový kvet a logo súťaže majú právo použiť len riadne zaevidované školy, ktoré sú uverejnené vpravo. 

Ak nám po realizácii školského kola pošlete link na článok a/lebo fotogalériu, či video, uverejníme ho na tejto stránke. Link/y pošlite ako odpoveď na e-mail, v ktorom sme Vám potvrdili evidenciu šk. kola.

JAZYKOVÝ KVET