Jazykový kvet 2015 - termín uzávierky prihlášok sa blíži

Jazykový kvet je celoslovenská jazykovo-umelecká súťaž pre deti a tínedžerov od 4 do 19 rokov, ktorí sa dokážu nadchnúť pre jazyky a ich krásu a užitočnosť.

 

Súťaž má tri vekové kategórie, ktoré sa delia na súťažné jazyky: angličtina. nemčina. ruština, španielčina, taliančina, francúzština a Slovak fof Foreigners.

Prihlásiť sa môžete s prednesom poézie, prózy, alebo s divadelnou scénkou z prevzatej a/lebo vlastnej tvorby.

Súťaž má postupový charakter od krajských semifinále, cez krajské finálové kolá až po celoslovenské finále.

Od ročníka 2015 mali školy možnosť zorganizovať si vo vlastnej réžii školské kolo Jazykového kvetu na základe zaevidovania sa na stránke aktuálneho ročníka.

Prihlášky prichádzajú pre všetky jazykové kategórie. Ako "zvyčajne" síce vedie angličtina, ale môžete/možeme sa tešiť aj na iné slovanské, germánske a románske jazyky.  

Už tradičná otázka znie: Kto sa stane jazykovou 1?