Jazykový kvet 2016 - školské kolo

 

EVIDENCIA PRE ŠKOLSKÉ KOLÁ BOLA UKONČENÁ.

V prípade, že máte ako škola záujem o zorganizovanie školského kola súťaže Jazykový kvet 2016, je potrebné jeho usporiadanie zaevidovať nižšie uvedeným formulárom. Formulár už nie je k dispozícii, nakoľko evidencia bola ukončená.

Školské kolo nie je povinné a nie je podmienkou prihlásenia sa na súťaž. 

Počet súťažiacich, ktorých škola posunie zo školského kola, je plne v kompetencii a na uvážení školy (pri dodržaní predpísaného limitu uvedeného v pravidlách pre ročník 2016) - podľa počtu účastníkov šk. kola a ich výsledkov.

Zorganizovanie školského kola je plne v kompetencii školy a je dobrovoľné. Školské kolo musí prebehnuť do uzávierky prihlášok na súťaž, t. j. do 6. decembra.

Názov školské kolo súťaže Jazykový kvet a logo súťaže majú právo použiť len riadne zaevidované školy.

Po realizácii školského kola je potrebné zaslať 10 fotografií z realizácie kola alebo link na foto/video galériu z realizácie kola. 

Fotografie a/lebo link/y pošlite ako odpoveď na e-mail, v ktorom sme Vám potvrdili zaevidovanie šk. kola.

Po prijatí fotografií / linkov bude vaša škola uverejnená v zozname na tejto stránke aj s preklikom na stránku školy a jedna náhodne vyžrebovaná škola získa bezplatné členstvo v IALF, typ ProGroup
info tu) na desať rokov.

Školské kolo si zaevidovali tieto školy: