Na farebnom jesennom liste prinášame prvé info ku Kvetu

Nový školský rok sa už rozbehol na plné obrátky a pre žiakov a učiteľov, ktorí majú radi jazyky opäť prináša aj jazykovo-umeleckú súťaž "Jazykový kvet".

“Jazykový kvet” je spojením jazykov, tvorivosti a umeleckého prejavu.

“Kvet”, ako ho už mnohí familiárne volajú, je celoslovenská akreditovaná postupová súťaž v prednese a dráme v cuzdích jazykoch určená pre deti a mládež od 4 do 19 rokov.

Do súťaže sa môžu záujemcovia prihlásiť s prevzatou a/lebo vlastnou tvorbou v angličtine, nemčine, ruštine, španielčine, francúzštine, taliančine a slovenčine pre cudzincov.

V doteraz zrealizovaných ročníkoch mala hlavné slovo angličtina, avšak vzrastá aj počet priaznivcov nemčiny, či španielčiny. 

Súťaž začína semifinálovými krajskými kolami, počas ktorých poroty vyberú účastníkov postupujúcich na krajské finále. Z krajských finále následne postupujú víťazi na prvých miestach v jednotlivých kategóriách na celoslovenské finále.

Prihlasovanie prebieha v jeseni a realizácia v marci až máji nasledujúceho roku.

Ak sa chcete zapojiť a predviesť svoje jazykové nadšenie v tejto súťaži, podrobné informácie nájdete na ročníkovej stránke (tu) alebo na seminári.

Organizátori a partneri súťaže (dopĺňané)

IALF JC FF UKF * KAAM FF UCM * KGER FF UCM * IG FF PU * SOLID PLUS PREŠOV * ŠJŠ TRENČÍN * KAJaL FHV ŽU * D.I.E. * KPŠ FHV ŽU * ICJ BARDEJOV * VKMR TRENČÍN * CVČ KALOKAGATIA TRNAVA * KRAJSKÁ KNIŽNICA ŽILINA * ŠVK BANSKÁ BYSTRICA * CVČ ABC PREŠOV * DT KOŠICE * FIIT STU * TIMI TOYS * SLOVAK VENTURES * TASR ŠKOLSKY SERVIS * PAEDDR. L. VADINOVÁ * ÚCV ŽU * KAA FF UMB *  IR FF PU * BRITISH COUNCIL * KGE FF UMB * JŠ TOP LANGUAGE TRNAVA * KRO FF UMB * JŠ LANGUAGE PLANET NITRA * TSK * KCVČ TRENČÍN * ANN * NITRACITY.SK *  JŠ EGDIRECT * JŠ LETICIA BB * JŠ RHEMUS KOŠICE * KAJ PF TU * MAGICA ACADEMY BB * IRO FF PU * ENGLISH-IS-EASY TRENČÍN * IR FF PU *

 

Ak máte záujem stať sa partnerom ročníka 2016 (členstvom v porote, venovaním cien a služieb), kontaktujte nás na jazykove(at)gmail.com.