Jazykový kvet 2017 ukončil

JAZYKOVY KVET 2017... jednu éru...

Uplynulý ročník projektu Jazykový kvet bol plný rôznorodých emócií od trémy, nadšenia, spokojnosti, nespokojnosti, zodpovednosti, ľahostajnosti, až po nádej a radosť.

Všetky tieto emócie a pocity sú v poriadku, pretože každý sme iný a inak vnímame veci, máme rôzne uhly pohľadu a často zabúdame, že niektoré projekty si vyžadujú súčinnosť z každej jednej strany a zabúdame na to povestné "prejdenie aspoň kilometra v topánkach toho druhého"...

 

Ročník 2017 priniesol množstvo krásnych súťažných príspevkov. Niektoré boli vydarenejšie po umeleckej stránke, iné po jazykovej. Poroty nemali "na ružiach ustlané" a rozhodovanie nebolo "med lízať". Keďže na Kvete sa postupy a miesta neudeľujú vopred a poroty pristupujú k hodnoteniu zodpovedne, výsledky nie sú robené systémom "rýchlo, rýchlo, nech už to je", čo by si súťažiaci mali vážiť, že ich rovnako náročná a veríme, že aj zanietená príprava na Kvet, nie je hodnotená ledabolo "fastfoodovým" systémom.

 

Cieľom Kvetu je nielen predniesť svoj súťažný príspevok, či odohrať scénku a bežať ďalej ako pri nahánačke, ale využiť možnosť pozrieť si na finálových kolách aj ostatných súťažiacich, iné jazyky, poňať účasť ako kultúrny program - kde inde je taká skvelá možnosť vidieť pokope toľko krásnych diel v rôznych jazykoch, prednesených a odohraných s nadšením, vložením vlastnej duše, odprezentovaním práce na vlastných jazykových zručnostiach??? 

- Áno, nie vždy je ten jazyk dokonalý - ale pri porovnaní s prvými ročníkmi projektu je možné vidieť pokrok.

- Áno, "herci" sú "amatéri", ale sú to amatéri s nadšením, z niektorých sa možno raz stanú aj herci - profesionáli a hoc aj sa nestanú, minimálne budú mať cit a vzťah k umeniu, hovorenému slovu, jazykom, vlastnému i cudzím. Znalosť jazykov rozširuje obzory, vnímavosť a "človečinu", ktorá sa ako prízrak vytváca a valcujú ju stroje a "výdobytky" techniky, ktoré mali byť pôvodne len užitočnými sluhami...

 

Akoby sme zabúdali, že bez zurčiacej energickej vody sa žiť nedá, nekvitnú bez nej kvety a v tom ľudskom spektre sú synonymom vody práve naše emócie a putá, tie rodinné a nemyslím teraz len klasické rodiny, ktoré sú už dávno zaradené medzi ohrozenými druhmi, ale aj tie ostatné rodiny, kde ľudí spája niečo spoločné, napríklad takú jazykovo-umeleckú rodinu Kvetu ...

 

Akoby sme zabúdali, že bez kyslíka, ktorý nám dávajú stromy by sme ťažko prežili a namiesto toho, aby sme sa od nich naučili, že na to, aby niečo skvele fungovalo, musí si byť každý zapojený článok vedomý svojej zodpovednosti a úlohy a potom je kruh dokonalý... - tak ako bol kedysi dokonalý kruh výmeny kyslika a oxydu uhličitého medzi stromami a ľuďmi (zámerne je použitý minulý čas, lebo tento kruh nie je už dávno v rovnováhe a "stráca dych"...).

 

Akoby sme zabúdali, že oheň a teplo pramenia z radosti, nadšenia, dávania z vlastnej vôle a nie zo zámerného vytvárania komplikácií, bojov, obviňovania bez poznania pozadia a faktov, či uvedomenia si svojho podielu potrebného pre vytvorenie súladu a príjemného plameňa dávajúceho teplo a uznanie - tým dnes úspešnejším, aj tým dnes menej úspešným, ale odhodlaným na sebe pracovať a skúsiť to znova o rok, resp. lepšie vyjadrenie je asi tým na vyššom a nižšom mieste, pretože úspešní sú všetci súťažiaci...

 

Akoby sme zabúdali, že zámerné vyvolávanie zemetrasení neničí jedného človeka, či pár ľudí, ktorí namiesto rečí neváhali a kopali základy, stavajú niečo tehlu po tehličke, namiesto vylihovania na peci vo voľnom čase.

Posuny tektonických platní nikdy neničia len plochu 1x1 meter. Zem seba stabilizuje, nikdy však nezabúda... A vždy si váži tých, ktorí dokážu stať pevne nohami na zemi, tvoriť ako šibalský vánok, podporiť rast ako voda i vniesť nadšenie ako plameň. Tých, ktorí si namiesto naháňačiek dokážu vychutnať krásu jazykov a umenia, či povedať svoje postrehy a priame konkrétne nápady aj vykonať na základe uvedomelej aktívnej účasti, poznania "iných topánok", ale aj "požičania svojich topánok".

Našťastie ešte sme sa úplne nezmenili na naprogramované stroje, všetci sme nedokonalí a v tom je dokonlosť, krása a rozmanitosť ludí, ktorá však dokáže kvitnúť ako pestrofarebné voňavé kvety len vtedy, keď si namiesto "neuvedomelého proti", zvolíme postoj "uvedomelého za".

 

A na záver zopár faktov

  • Na ročníku 2017 sme mali zastúpené všetky súťažne jazyky, t. j. angličtina, nemčina, ruština, španielčina, francúzština, taliančina a slovenčina pre cudzincov.
  • Vzrástol počet súťažiacich s vlastnou tvorbou o 12%.
  • Najpočetnejšou vekovou kategóriou bola kategória II..
  • Najpočetnejšou vetvou bola P-P, nasledovaná vetvou Dráma a najmenej účastníkov mala Monodráma.
  • Najmladší účastník mal 4 roky.
 
Leto je tu, doprajte si oddych, dobite si baterky, nech nás na Kvete 2018 ohúria vaše súťažné príspevky - originálne prednesené, fantasticky vymyslené, očarujúco dotvorené, skrátka origoš  nezabudnuteľné...

 

Info ku Kvetu 2018