JazykovÝ kvet 2017

Jazykovy kvet 2017

Čo si pre nás pripravíte na ďalšom ročníku projektu Jazykový kvet?

Táto otázka teraz smeruje na vás milí jazykoví fanúšikovia, na jazykové kvietky - kvitnúce možno už viacerovo ročníkov, aj nové.

 

Každý rok nás prekvapíte zaujímavými príspevkami, neočakávanými tvorivými nápadmi ...

Prihlasovanie na KVET 2017 už prebieha v plnom prúde. Opäť je možné prihlásiť sa do jazykových kategórií, ktoré vám ponúkame od zrodu súťaže a to: angličtina, nemčina, ruština, španielčina, francúzština, taliančina a slovenčina pre cudzincov. 

Súťaž bude prebiehať prezenčnými semifinálovými kolami v jednotlivých krajoch, nasledovať budú prezenčné krajské finálové kolá v apríli a jazykové jednotky zo všetkých krajov sa stretnú na celoslovenskom finále v máji.

 

Limity?

 

Jeden limit sa týka počtu súťažiacih, ktoých je možné prihlásiť na Kvet z jednej školy a to max. 3 súťažiaci / konečná kategória / škola (napr. I. AJ P-P PT 3 súťažiaci, II. NJ P-P PT 3 súťažiaci, a pod.). 

Školám, ktoré majú vysoký počet záujemcov o Kvet, umožňujeme, aby si zorganizovali na škole Školské kolo Kvetu, prípadne Okresné kolo v rámci svojho okresu. Tieto kolá je potrebné zaevidovať tu.

 

Druhý limit sa týka trvania súťažných príspevkov. Tento limit zostáva rovnaký ako v predošlom odbobí, t. j. pre vetvu P-P je to 4 - 6 minút  a pre vetvu Dráma 6 - 20 minút..

 

Niekoľko vašich najčastejšie sa opakujúcich otázok ku Kvetu

 

Môže jeden a ten istý záujemca  súťažiť v P-P aj v Dráme?

- Áno, môže. Informáciu, že je prihlásený vo viacerých kategóriách je potrebné uviesť v prihláške do "Poznámky", aby sme sa vyhli časovým kolíziam a nemal ísť prenášať - vystupovať v rovnakom čase na dvoch miestach.

 

Do akej vekovej kategórie mám zaradiť divadelný súbor, keď tam máme žiakov druhého stupňa ZŚ, ale aj dvoch z prvého stupňa?

- V prípade prelínania sa stupňov a mixu žiakov, sa za smerodatný berie stupeň školy, z ktorého je vyšší počet žiakov v súbore, t. j. ak sú tam 4 žiaci zo šiestého ročníka a 1 zo štvrtého ročníka, je veková kategória na prihlákše II..

 

Jazykový kvet od ročníka 2017

 

Od ročníka 2017 má Kvet novú webstránku www.jazykovykvet.sk. 

Na danej stránke nájdete všetky informácie k aktuálnemu ročníku 2017. 

Prhlasovanie prebieha už tradične do Mikuláša (6. 12. 2016) -  prihlásiť sa .

 

Tešíme sa na vašu účasť!

 

Organizátor projektu: IALF o. z. - www.jazykovevzdelavanie.sk

Reg. MŠVVaŠ  2013-25/32742:59-925 | IALFAC140901-LP-169 | záštity

Hlavní partneri, spoluorganizátori a ambasádori:

Filozofická fakulta UCM v Trnave | Krajská knižnica Žilina | Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici | CVČ ABC v Prešove | SAUF | PF UK v Bratislave | Katedra anglického jazyka FHV v Žiline 

Partneri:

Katedra anglistiky a amer. FF UCM | Katedra germanistiky FF UCM | Inštitút germanistiky FF PU | Inštitút rusitiky FF PU | Inštitút romanistiky FF PU | Katedra anglistiky a amer. FF UMB | Katedra romanistiky FF UMB | Katedra rusistiky FF UCM | Katedra germanistiky FF UMB | Katedra jazykov TUKE | ŠJŠ Trenčín | ICJ Bardejov | Solid Plus Prešov | Language Planet Nitra | CVČ Kalokagatia v Trnave | Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne | DT v Košiciach | Inštitút anglistiky a amer. FF PU | Reboli Košice |  

Spoločnosti - weby:  Martinus.sk | Diplomadie.eu | Krokodílik | Slovak Ventures | Náušnice Anna | TASR Školský servis |   

 

Želám všetkým, ktorí sa prihlásia na Kvet, aby čas prípravy nebol len jazykovou "makačkou" :), ale aj príjemným obdobím venovaným jazyku, ktorý máte radi, ktorý vám otvára dvere k novým poznatkom, k novému uhlu pohľadu, k priateľom na celom svete ... a k objaveniu - tí vnímavejší, to už určite objavili - mosta medzi jazykmi a materinským jazykom!

 

A keďže sa už tento rok zrejme neuvidíme, želám vám milí súťažiaci, porotcom, partnerom projektu, aktuálnym aj budúcim, príjemné predvianočné a vianočné dni, na Nový rok pozitívny krok a dovidenia na budúci rok :)!

riaditeľka a predsedkyňa COK

 

JAZYKOVÝ KVET 2017